Wees Lief Vir Mekaar

Wees Lief Vir Mekaar

Deur Julie / 31 Augustus 2020 / Ken Die Liefde

Daar word gereeld gesê dat pasgebore babas meer na hul pa’s lyk as na hul ma’s. Hierdie klink vir my ‘n bietjie onregverdig, veral na alles wat die mammas deurgemaak het! In vandag se  Skrifgedeelte wat die apostel Johannes aan medegelowiges skryf, beskryf hy hulle weer liefdevol as klein kindertjies. Johannes se begeerte is dat hulle as God se kinders soos hulle hemelse Vader sal lyk!

In ons Skrifgedeelte verlede week was Johannes bekommerd dat hierdie gelowiges deur valse profete mislei sou word. Dit het gelei tot sy pleidooi in 1 Johannes 2:28 dat hulle in God sou bly. Johannes laat hulle aan Jesus se wonderlike terugkeer dink en sien twee moontlike reaksies raak: vertroue in Christus of wegkruip in skaamte.

Wanneer ons Christene word, word ons weer gebore, geestelik gebore, en as kinders van God aangeneem (lees ook Johannes 1:12-13). Ons bly in God en sy teer vaderlike versorging en leiding verander ons. Johannes benadruk dat ons vanweë die Vader se liefde seker kan wees dat ons God se kinders is, nou en vir ewig! Hoe wonderlik! Johannes het voortgegaan deur te sê dat daar nog baie beter dinge is wat voorlê – wat ons sal wees, is nog nie ten volle geopenbaar nie. Ons sal soos Christus word! Hierdie seëninge word egter nie verdien nie, maar genadiglik gegee aan diegene wat glo.

Daarom word die alledaagse lewens van diegene wat die oorvloedige liefde van hul hemelse Vader ken, getransformeer. God se liefde vloei van Hom af oor – na ons – en aan diegene rondom ons. Dit moet sigbaar wees. Aangesien ons toekomstige hoop in God veilig is, kan ons lewens van reinheid leef; geregtigheid beoefen (gedrag wat God behaag); fokus op God; en ons mede-Christene liefhê.

Die liefde wat die vroeë kerk vir mekaar gehad het, was ‘n fantastiese getuienis vir die wêreld rondom  hulle. Wat van ons liefde, ons goeie dade, vir al ons broers en susters in Christus?

Ons is nog nie volmaak nie, daarom moet ons ook 1 Johannes 2: 1-2 onthou dat as ons sondig, Jesus ons advokaat en versoeningsoffer is. Terwyl ons gereeld foute maak, word dit tog dikwels, met oefening, makliker om vir God te leef.

Ek was nog nooit ‘n hardloper nie, maar ek het in Januarie by ‘n groep aangesluit wat ‘n nege week hardloopprogram volg. Hierdie program neem jou van absolute beginner, tot om 5 km te kan hardloop. Dit behels drie sessies per week. Die eerste week het ek gesukkel om die een minuut sessie te voltooi. Deur saam met ander te oefen, gemaklike hardloopskoene te kry en nuttige instruksies te ontvang, kon ek dit voltooi! Dit is ook waar vir ons Christelike lewens; wat ons beoefen – regverdige lewe of sonde – bepaal waar ons met God sal wandel: of ons gemeenskap geniet met Hom; of probeer om vir Hom weg te kruip.

Ek is baie lief vir my kinders, selfs as hulle iets verkeerd of skadelik gedoen het. Daar is wel gevolge, maar my liefde vir hulle sal nooit wankel nie. Tog kan ek met God deur gedagtes gekwel word, soos – “Hoe kan God my steeds liefhê as ek telkens nog met hierdie sonde sukkel of weer geval het”? Dit veroorsaak dat ek my van Hom wil onttrek en wegkruip. En tog koester ons hemelse Vader ons as sy geliefde kinders. As ons nederig ons sonde aan Hom bely en sy guns en genade soek, sal Hy ons vergewe en verander.

Die gevaar bestaan ​​dat ons 1 Johannes 3: 6-9 verkeerd kan lees deur te sê dat as ons ooit sondig, ons nie God se kinders is nie. Dit is wel waar dat God se kinders geken word deur hul optrede, maar Johannes wys daarop dat die verandering in ons begeertes ons begeerte na sonde of na geregtigheid is. Voordat ons Christene geword het, het ons sondigheid ons nie op dieselfde manier ontstel soos nou nie. Maar nou, deur die werking van die Heilige Gees, openbaar God ons sondigheid, genadiglik stukkie vir stukkie, en gee Hy ons die krag om getransformeerde lewens te leef. Ons mag nie tevrede wees daarmee om te bly sondig as God ons sondigheid openbaar nie.

Dit is ook die rede waarom ons hemelse Vader ons liefdevol instruksies in die Bybel gee: dit is tot ons voordeel. Net soos my kinders grense benodig om vrylik te kan leef, het ons, as God se kinders, dit ook nodig. Ons volmaakte Hemelse Vader, wat ons geskape het, weet wat die beste vir ons is, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Hy sien gevaar waar ons dit nie raaksien nie. Hy leer ons hoe ons in gemeenskap met ander kan leef. Hy is besig om sy planne en doelstellings uit te werk, selfs deur ons! Hoe groot is ons God!

Ons sal verseker tog wil reageer op alles wat ons liefdevolle hemelse Vader vir ons gedoen het deur te begeer om lewens te leef wat Hom behaag en weerspieël.

Hoe baie lyk jy soos jou hemelse Vader?

Julie McIlhatton

 

Week 2 Leesplan:

Week 2 Memoriseervers:

Week 2 Uitdaging: 

Neem hierdie week ekstra tyd om na 1 Johannes 3:19-20 te kyk en dit te interpreteer. Hoe veroordeel ons gewete ons? Wat sê Romeine 8:1-4 hieroor? Hoe beïnvloed hierdie waarhede wat ons glo oor genade?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse