Uitnodiging om Deel te Neem

Uitnodiging om Deel te Neem

Jayci Williams

Ek onthou die eerste keer toe ek die evangelie met iemand gedeel het. Ek was by ‘n somerprojek in Florida met my kampusbediening waar ons elke Maandag aan strandevangelisasie deelgeneem het. As ‘n negentienjarige wat nie baie ver op haar eie reis  met Jesus was nie, het die gedagte om die evangelie met iemand anders te deel oorweldigend en angswekkend gevoel.

Ek het daardie dag op die strand deur Romeine 6:23 gehakkel met ‘n groep universiteitsmeisies. Tot my verbasing het hulle aandagtig geluister en genadiglik gereageer. Alhoewel nie een van die meisies daardie dag Christus as hul Verlosser aangeneem het nie, het ek iets betekenisvol geleer. Wanneer die evangelie met iemand gedeel word, gaan dit nie soseer oor hoe ek waargeneem word of hoe die ontvanger reageer nie. Dit gaan meer oor die krag van God wat deur my werk in die harte en lewens van diegene wat die boodskap hoor.

1 Petrus 3:15 sê, “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.”

As gelowiges moet ons altyd bereid wees om ons geloof in Jesus te verdedig. Om eerlik te wees, ek voel gewoonlik nie selfversekerd om ‘n verdediging te maak nie. Ek het ‘n ontspanne, introverte persoonlikheid wat my nie tot baie uitdagende gesprekke lei nie. Maar my stiller persoonlikheid is nie ‘n verskoning om nie die evangelie te deel nie. God het elke mens met ‘n eiesoortige persoonlikheid geskep, en Hy het hulle geroep en ten volle toegerus om die evangelie te deel.

Nog ‘n belangrike deel van hierdie vers wat vir my uitstaan, is “oor die hoop wat in julle lewe.” Die ewige hoop wat ons in Christus het, onderskei ons van die res van die wêreld. Ons word almal gebore en bevraagteken of dit al is wat daar is en wat met ons gebeur na die dood. Prediker 3:11 sê: “God het elke ding gemaak dat dit pas in ‘n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens ‘n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie.” God het die ewigheid in die mens se hart geplaas. Deel van ons verdediging vir ons geloof is dat om Christus te ken, beteken om te weet waar jou ewigheid lê. Dit is om te weet dat ons ‘n onwrikbare hoop het wat groter is as enigiets wat hierdie wêreld kan bied.

Later in hierdie gedeelte skryf Petrus, “Ook  Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is.” Wanneer ons ons geloof deel, het dit absoluut niks met ons en ons sogenaamde regverdigheid te doen nie. Dit gaan alles oor Jesus en sy regverdigheid. Dit is die boodskap van die evangelie!

Geen hoeveelheid werke sal ooit ons regverdigheid verdien nie. Die boodskap van die evangelie is nie wat ons gedoen het om by God uit te kom nie, maar eerder wat God deur Jesus gedoen het om na ons te kom. Wanneer ons ons geloof in Jesus se lewe, dood, begrafnis en opstanding plaas, word sy regverdigheid ons regverdigheid. Wanneer God na sy kinders kyk, sien Hy Christus. Hierdie waarheid is vir my vertroostend. Ek is natuurlik geneig om die deel van die evangelie as ‘n goeie werk te sien. Alhoewel dit vir God welgevallig is, speel dit geen rol in my identiteit nie.

God se krag werk deur ons wanneer ons ons geloof deel, ons regverdigheid rus in Christus alleen, nie ons werke nie. Boonop is dit ‘n groot vreugde om deel te wees van God se verlossingsplan wanneer ons ons geloof deel. Die uitkoms hang nie van ons af nie. God is altyd aan die werk en gebruik sy kinders om ander na Homself te bring. Ons kan ten volle voorbereid wees om ons geloof te deel met die unieke getuienis wat God aan ons gegee het, sy Woord wat lewend en aktief is, en sy Gees wat in ons woon.

Ons Skrifgedeelte noop my om te bepeins wie in my lewe moet vandag die evangelie hoor. Wie moet jou verweer hoor vir die hoop wat in jou is? Sluit vandag by my aan in gebed dat die Here geleenthede sal bied om by die verlorenes betrokke te raak en om ons moed te gee om die evangelie te deel.

 

 

 

Jayci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse