Vertrou Sy Beloftes

Vertrou Sy Beloftes

Katie Shott

Het ‘n vriend of vriendin of familielid, iemand vir wie jy regtig lief was, jou al lelik in die steek gelaat? Dis pynlik. Die teleurstelling gaan diep. Dit kan moeilik wees om te vergewe en beslis moeilik om weer te vertrou. Sulke wonde vat lank om te genees. Soms is die verhouding tot niet of dit is net nooit weer dieselfde nie. Baie van ons kan ons op een of ander tydstip hiermee vereenselwig, want ons leef in ‘n stukkende wêreld met stukkende mense as gevolg van sonde.

Hoe groot is ons behoefte dan aan Iemand wat nooit sy beloftes sal verbreek nie?

Die Een wat ons nooit sal teleurstel nie, nooit in die steek laat nie, ons nooit sal verlaat of ons vertroue sal skend nie. Dit is regtig wonderlik dat ons die vertroue en versekering kan hê dat ons getroue, verbondsgetroue, beloftehoudende God vir en met ons is. Kerstyd herinner ons juis daaraan!

Jesus se koms was die vervulling van elke Ou Testamentiese belofte en profesie wat God aan sy volk gemaak het. Hy het geweet hulle het ‘n Redder, ‘n Verlosser, die Messias nodig.

In Jesus het God alles wat Hy belowe het, volkome vervul. Die apostel Paulus herinner ons hieraan waar hy skryf in 2 Korintiërs 1:20:

 “Hy is die ‘ja’ van God, die ‘ja’ op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop ‘Amen’ sê.”

Belofte wat Kom

Die Kersverhaal kan vir ons so oorbekend wees dat dit by ons kan verbygaan hoe wonderlik alles werklik was. Dit was letterlik lewensveranderend vir die verskillende individue in die geboorteverhaal soos dit opgeteken is in die evangelie van Lukas. Sagaria en Elisabet, al was hulle oud en twyfelend, het die belofte van ‘n seun, Johannes, ontvang (Lukas1:5-25).

Maria, al was sy so jonk, was ‘n gewillige dienaar van die Here en die geboorte van die Seun van God is deur haar vervul, hoewel dit menslik onmoontlik gelyk het (Lukas 1:26-38).

Die skaapwagters, al is hulle sosiaal as gewoon beskou, het eerste die goeie nuus van groot blydskap van die geboorte van die Messias, die Een op wie hulle gehoop en na uitgesien het, by die engele gehoor (Lukas 2:8-20).

Simeon en Anna, albei oud en vol geloof, het die profesie en belofte vervul gesien toe hulle die baba vasgehou het (Lukas 2:25-40). God het hulle gebede en diepste begeerte verhoor om die Een te sien wat gebore sou word en die Redder van hulle volk en Verlosser van die wêreld sou word.

Die Belofte van Verlossing

En wat van ons vandag? Het ons die verwondering dat ons Almagtige God beloftes aan ons sou maak, verloor?

God het beloftes gemaak aan diegene wat SY vyande en ver van Hom was – dis nou ons. Hy het vergifnis, verlossing, onverbreeklike liefde, versoening, vrede, transformasie, barmhartigheid, antwoorde op gebed, die ewige lewe beloof, en soveel meer is ons s’n omrede van Jesus.

Miskien het jy, soos ek, spesifieke beloftes van God wat vir jou besonder kosbaar is. Jy koester hulle in jou hart en put krag, vertroosting en hoop uit die versekering van God se Woord aan jou.

Beloftes om te Onthou

Ek was onlangs in ‘n plaaslike Christelike boekwinkel en sien toe in die geskenkafdeling ‘n blik met 50 kaartjies, elk met ‘n ander belofte van God. Dit het my herinner aan jare gelede, toe ek as tiener ‘n belofteboks gekry het wat so ‘n groot seën was!

Dié kartonboksie met kleurvolle patrone was vol klein, opgerolde papiertjies. Elke papierrolletjie kon met ‘n klein haartangetjie uitgetrek word. As die papiertjie oopgerol is, was daar ‘n belofte uit God se Woord. Ons weet hoe belangrik dit is om God se Woord binne konteks te lees en uit die hele Skrif te leer, maar dit verskaf regtig vreugde om daagliks herinner te word aan beloftes wat in Jesus gemaak en vervul is.

Kom ons maak nou saam daardie belofteboks oop en word geseën soos ons nadink oor sommige van die einste woorde wat Jesus as belofte aan sy volk uitgespreek het.

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” Matteus 11:28

Die Kerssseisoen kan ‘n spanningsvolle tyd wees met bykomende finansiële druk, uitputtend met al die ekstra bedrywigheid, of eensaam en pynlik as gevolg van die leë stoel aan tafel. Jesus praat met ons harte en nooi ons om na Hom toe te kom; Hy bied ons sy rus aan omdat wat Hy weet dat ons siele dit nodig het, saam met die versekering van sy teenwoordigheid en hulp.

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie.” Johannes 14:27

Een van die name van Jesus waaraan ons dikwels herinner word wanneer ons Jesaja se profesie lees (Jesaja 9:5) is “Vredevors”. Die Een wat Self vrede is, belowe ons sy shalom – diep vrede wat ons harte en gedagtes bewaak, selfs te midde van angs, beproewing of smart.

“Ek is die opstanding en die lewe.” Johannes 11:25

Ons word die ewige lewe belowe as ons ons bekeer en in Jesus glo. Die dood het nie die laaste sê nie. Dit is nie die einde nie. Ons het die waarborg, omdat ons ‘n opgestane Verlosser dien, dat ons ook opstandingshoop kan hê. Kersfees kan hartseer en moeilik wees wanneer ons geliefdes in die hemel is. Mag ons Jesus se vertroosting beleef. Hy het gehuil toe Lasarus dood is, en Hy ken ons pyn. Mag ons ook moed skep en versterk word deur sy oorwinning oor die dood en die versekering van ‘n ewige lewe saam met Hom. Mag die hoop van die Hemel helder skyn in hierdie Adventtyd.

“Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” Matteus 28:20

Ons is nooit alleen nie. Jesus het belowe om ons nooit te verlaat, nooit in die steek te laat nie. Hy is Immanuel – God met ons. Vandag en altyd.

“…kom Ek terug en sal julle na My toe neem.” Johannes 14:3 

Met Kersfees vier ons Jesus se eerste koms as ‘n baba in Betlehem, maar ons leef ook in die lig van die belofte van sy wederkoms. Jesus gaan terugkom en alles nuut maak, en ons gaan vir ewig saam met Hom wees. Wat ‘n heerlike hoop het ons nie!

Ek bid dat jy geseënd is, en dat jou hart vandag bemoedig sal wees, aangevuur tot dieper vertroue in ons getroue God, en dat jy vasstaan op sy beloftes dat almal JA is: bevestig, verseker en vervul in Jesus.

Saam verklaar ons AMEN, terwyl ons tot verheerliking van God alleen lewe.

Liefde  

Week 4 Uitdaging:

Hierdie week se memoriseervers vertel ons dat al God se beloftes “ja” is in Hom. Ons sien die “ja” van God se beloftes deur Jesus Christus. As gevolg hiervan kan ons vol vertroue wees dat God voortgaan om al sy beloftes na te kom, selfs dié wat nog beantwoord moet word. Neem hierdie week tyd om die maniere waarop God sy beloftes in jou lewe vervul het, neer te skryf en met ander te deel.

Week 4 Leesplan:

Week 4 Memoriseervers:

 

Katie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse