Sy Vrede Laat Ons Uitreik

Sy Vrede Laat Ons Uitreik

Grace Ann Hopkins

As gelowiges is ons deelnemers in goddelike vrede omdat ons weet dat Jesus die wêreld oorwin het. Ons leef met die wete: “Dit is volbring,” want die Lam van God het die dood oorwin en ‘n weg vir ons gebaan om na aan God te kom. As gevolg van Jesus se opoffering het ons versekerde toegang tot God, enige tyd van die dag. Wanneer ons ons sondes bely, is ons deur God vrygespreek, deur die bloed van Christus, want God het Hom wat sonder sonde was, in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees (2 Korintiërs 5:21).

Dit is wonderlik om Jesus, die Vredevors persoonlik te ken. Hy het sy eie vrede aan ons uitgereik en ons gevul daarmee. Hy gee nie aan ons soos die wêreld gee nie, want die vrede wat Hy gee kan nooit van ons weggeneem word nie (Johannes 14:27). Jesus het ook vir ons die Heilige Gees gegee, wat hierdie vrug van vrede in ons dra. Ons moet op die Gees staatmaak en in lyn met Hom wandel, want God het ons geroep tot ‘n lewe van vrede met Hom en ander.

Om in vrede met God te leef (wat voor enige iets anders moet kom), moet ons ons behoefte aan sy genade erken, ons sonde bely en ons geloof in Jesus plaas. Terwyl dit ‘n eenmalige gebeurtenis is om gered te word en met die Gees verseël te word, is berou en om tot inkeer te kom, ‘n voortdurende proses. Op hierdie aarde sal ons sondig. Soos ons met God wandel en bewus word van ons sonde, vra ons Hom om ons te vergewe, ons skoon te was en ons nuut te maak. Ons weet as ons ons sondes aan God bely, Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons van al ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid (1 Johannes 1:9). Ons ontvang sy genade en verklaar dit elke dag. Hierdie proses van belydenis en berou bring vir ons vrede met God en bring eer aan Hom. Die offer wat God wil hê is ‘n hart vol ootmoed en berou (Psalm 51:19).

Ons word ook geroep om in vrede met ander te leef, veral diegene in die liggaam van Christus. Ons word geroep om ‘n nederige gesindheid te hê en ander hoër as onsself te ag (Filippense 2:3). Ons word geroep om alle mense in te sluit en niemand uit te sluit of volgens hulle uiterlike te beoordeel nie (Jakobus 2:1). Ons word geroep om mense van barmhartigheid en genade te wees en ander te vergewe soos God ons vergewe het (Kolossense 3:13). Ons word geroep om nie ander te oordeel nie, maar God oor alles te laat oordeel (Matteus 7:1). Ons word geroep om woorde van lewe oor ander te spreek; dit kan maklik wees om agter hulle rûe oor ons broers en susters te praat, so kom ons bid om te waak teen hierdie sonde (Efesiërs 4:29). Bo dit alles, word ons geroep om lief te hê soos God ons eerste liefgehad het, want liefde is die vervulling van die wet en die uiteindelike kenmerk van die gelowige (1 Johannes 4:19).

Om ons voete met die Evangelie van Vrede beklee, beteken dat ons met vertroue en met opregte liefde vir ander in enige arena inloop in ons nuwe identiteit as God se kinders. In Johannes 13 word aan ons vertel dat, voordat Jesus die groot dienende aksie van om sy dissipels se voete te was, uitgevoer het, het Hy geweet dat Hy van God kom en na God toe sou terugkeer (v3). Met hierdie wete en vertroue het Hy sy dissipels gedien, selfs die een wat op die punt was om Hom te verraai. Hier wys Jesus hoe dit lyk om jou voete te klee met die gereedheid wat kom van die Evangelie van Vrede. Om deur God vrygespreek te wees en God se vrede te ontvang, maak ons gereed om lief te hê, want ons het geleer en glo dat ons van God af kom en dat ons na Hom toe teruggaan.

Liewe vriende, my gebed vir ons is dat ons mense van vrede sal wees—instrumente waardeur die Goeie Boodskap van God se genade kragtig kan vermenigvuldig. Mag ons eerste die Koningkryk van God en sy geregtigheid soek en in lyn met die Heilige Gees wandel. Mag ons die Vredevors, Jesus Christus, laat heers op die troon van ons harte en ons herinner wie ons werklik is: op hierdie aarde behoort ons aan God en ons gaan terug na Hom toe.

Grace Ann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse