Sy Planne

Sy Planne

Ons les van vandag in Genesis is vir my nogal nostalgies. Ek hou daarvan dat die mense van die aarde almal dieselfde taal gepraat het en eensgesind was. Ek hou regtig van daardie feit. Maar vanweë die aard van die sonde wat al diep en konsekwent in die mensdom begin vreet het, sien ons dat mense hul godgegewe vermoëns gebruik om vir hulself naam te maak en nie om oor die aarde te versprei soos God beveel het nie. In Genesis 1 toe God mense geseën het, het Hy hulle gesê om vrugbaar te wees, baie te word en die aarde te bewoon en bewerk, nie om op een plek te bly en vir hulself naam te maak nie. Die mensdom was in stryd met God se plan vir hulle.

Kom ons kyk na ons SOAP verse vir vandag:

Want my gedagtes in nie julle gedagtes nie,

En my weë is nie julle weë nie,” spreek die Here,

“want soos die hemel hoër is as die aarde,

So is my weë hoër as julle weë

En my gedagtes as julle gedagtes.

 –Jesaja 55:8-9

Een van die wonderlikste dinge van God wat nog altyd trane van dankbaarheid in my oë gebring het, is sy liefde en geduld met die mensdom. Ten spyte van ons herhaaldelike gedagtes om van Hom weg te draai, stuur Hy steeds sy Woord van verandering en hulp aan ons. Ons sien in Jesaja 55:8-9 dat God vir die kinders van Isreal gesê het dat sy planne nie hulle planne was nie. Dieselfde geld vandag vir ons. Sy planne is nie ons planne nie. Ons gedagtes kan nie die omvang van sy doelstellings vir ons lewens peil nie.

So hoe moet ons reageer? Deur terug te draai na God en daagliks in ons harte te kies om volgens God se Woord te leef.

Ons moet nie so dwaas wees soos die kinders van Israel om te dink en op te tree asof ons weet wat God dink en beplan nie. Hy het sy Woord as riglyn gegee om ons hier op aarde te lei en sy Heilige Gees om ons te help om goddelike lewens te lei. Persoonlik is my daaglikse gebed om elke sekonde gehoorsaam te leef aan Sy Woord en Heilige Gees.

Sy kennis en wysheid is baie groter as enige mens s’n. Ons kan nie sy planne en doelwitte vergelyk met ons s’n nie. In plaas daarvan, moet ek en jy daagliks probeer om in Syne te pas.

Hy is ewig!

Hy is soewerein!

Hy weet alles!

Hy het voor die begin bestaan!

Sy planne vir jou en my is altyd ten goede en nie ten kwade nie.

Ek kies om daagliks toe te laat dat slegs sy planne en doeleindes vir my lewe plaasvind. Om nie meer teen God te baklei nie. Kan jy saam met my hierby aansluit?

Liewe Vader, dankie vir die grootheid van U wêreld. Vrees en onsekerhede lei my daartoe om my eie dinge sonder U te wil doen. Ek bely dit vandag en onderwerp my lewe aan U planne alleen. Help my in Jesus Naam. Amen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse