Ons Volmaakte Offer

Ons Volmaakte Offer

Julie McIlhatton

Verskillende lande regoor die wêreld het verskillende tradisies oor wanneer om Kersversierings op te sit en af te haal. In ons huis is daar altyd meer hulp om die versierings op te sit as om dit af te haal. Ek dink dit is omdat wanneer ons hulle afhaal, alles ‘n goeie skoonmaak nodig het en dit is nie baie pret nie!

Vandag se verse gaan oor skoonmaak, die skoonmaak van ons lewens van die gevolge van sonde, met Christus se bloed. Hebreërs 9:22 sê: “Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie.”

As jy soos ek nie ‘n aanhanger van bloed is nie en lief is vir diere, dan kan diereoffers grusaam en lelik wees en dit behoort te wees. Diere offers is ernstig en duur. Sonde lei tot die dood. God het vir Moses in Levitikus 17:11 gesê: “Omdat die lewe van ‘n dier in sy bloed is, het Ek die bloed vir julle gegee om op die altaar versoening te doen vir julle lewens.”

Reiniging op die Versoeningsdag

In Eksodus terwyl die mense in die woestyn rondgedwaal het, het God in die middel van die kamp in die tabernakel gewoon. Al was God se teenwoordigheid by die mense kon die Israeliete nie sy heerlikheid nader nie, weens hulle sonde. God is volkome heilig, rein en sonder skuld. Sy mense is egter nie.

Om sy volk te reinig het God een keer per jaar ‘n dag voorsien wat die Versoeningsdag of Yom Kippur genoem word. Op hierdie dag sou die mense bymekaarkom en een persoon – die Hoëpriester – sou die area binnegaan agter die groot swaar gordyn wat die Allerheiligste genoem word. Dit het God se teenwoordigheid in die tabernakel en later die tempel gehuisves.

Levitikus 16 beklemtoon al die vereistes vir die Hoëpriester om die jaarlikse versoening vir homself en vir die volk Isreal te voltooi. Die Hoëpriester het ‘n wolk met reukwerk gemaak om God nie te sien nie en bloed rondom die tempel gesprinkel. Daar was reëls oor wat hy moes dra en die offers wat hy vir sy sonde moes gee voordat hy ‘n offer vir al die mense kon gee. Dit herinner ons daaraan dat God rein en heilig is.

Die priester moes twee bokke kies: een om as sondeoffer te bring en die ander om losgelaat te word. Die sondes van die volk is simbolies op hierdie sondebok geplaas en is in die woestyn vrygelaat. Dit was ‘n visuele herinnering aan die sonde wat uit die hele gemeenskap verwyder word. Die sondes waarvan hulle geweet het en die sondes waarvan hulle onbewus was, alles bedek deur God.

“want op dié dag moet daar vir julle versoening gedoen word sodat julle rein kan wees. Julle moet in die teenwoordigheid van die Here gereinig word van al julle sonde..” (Levitikus 16:30)

God is nie net heilig nie. Hy het ook sy mense baie lief

Terwyl daar daaglikse offers was, was hierdie jaarlikse offer liefdevol deur God gegee sodat die hele gemeenskap sy verginis sou ken. God wou hê dat sy mense moet weet dat hulle vergewe is en as gevolg daarvan anders moes lewe – om die mense te wees wat Hy hulle geroep het om te wees. God het nog altyd ‘n verhouding met sy mense begeer.

Jesus se Volkome Offer

So wonderlik as wat die Versoeningsdag was, was dit beperk. Dit moes jaarliks gebeur aangesien die mense se sondes dag na dag en jaar na jaar voortgeduur het. Die offers het die mense toegelaat om tot God te nader, maar hierdie nadering was onvolledig. Slegs een persoon, een keer per jaar, kon in God se teenwoordigheid ingaan, maar hy moes ook ‘n offer bring om God te nader. ‘n Leemte het gebly.

Soos Hebreërs 10:1 sê, “Die wet van Moses is slegs ‘n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie ‘n werklike beeld daarvan nie’ en tog kan die wet “dié wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie.” Die offers het na die toekoms gewys na iets veel groter, ons volmaakte offer.

Jesus is beide ons groot Hoëpriester en ons volmaakte offer. Jesus hoef nie offers vir sy eie sonde te bring nie, want Hy was sonder sonde, maar het gekies om Homself namens ons te offer. Ons word rein gemaak deur Jesus se bloed. Wat ‘n wonderlike barmhartigheid en liefde!

Deur Jesus se offer en ons belydenis van geloof in Hom, kom woon die Heilige Gees in ons. Ons hoef God nie meer deur ‘n offer of priester te nader nie. Ons kan enige tyd en enige plek God se teenwoordigheid binnegaan.

Dit is God se begeerte dat ons verhouding met Hom, deur Jesus herstel sal word. Neem ‘n oomblik om na te dink oor Jesus wat sit (Hebreërs 1:3) – Sy werk is voltooi. Ons skuld is ten volle betaal. Ons kan in hierdie waarheid rus.

Ware en Blywende Vergifnis

God se vergifnis verander ons en ons is vry om anders te lewe. Terwyl ons nog gereeld na Jesus moet kom om vergifnis te vra aangesien ons nog nie volmaak is nie – kan ons seker wees van sy vergifnis. Deur Jesus se volmaakte offer kan ons nou in ‘n verhouding met ons liefdevolle God leef. Dit is slegs ‘n skaduwee is van hoe ons in ewigheid saam met Hom sal lewe! Ons kan ook God se liefde en vergifnis aan ander wys.

As daar sonde in jou lewe is, moenie toelaat dat dit ‘n gaping in jou verhouding met God veroorsaak nie. Vra vir sy verfinis en ontvang dit. Vertrou dat Christus se volmaakte offer genoeg is om jou sonde te bedek. Laat jouself toe om gereinig te word.

“laat ons tot God nader met ‘n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van ‘n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het.”

Hebreërs 10:22-23

 

Julie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse