Inleiding tot Nuwe Studie: Jesus ons Alles – Hebreers

Inleiding tot Nuwe Studie: Jesus ons Alles – Hebreers

3 Oktober 2020

Die Oppergesag van Christus

Die boek Hebreërs handel oor godheid, mensheid en majesteit van Christus. Die skrywer illustreer die hoër gesag van Christus en toon sy gesag en mag oor engele, profete, offers en die priesteramp. Die boek Hebreërs verduidelik die heerskappy van Christus oor almal.

Hebreërs kon ‘n preek gewees het, of dit kon ‘n brief gewees het. Hoewel daar onduidelikheid is oor die oorspronklike formaat, is die boodskap duidelik. Na ‘n kort inleiding (1:1–4) begin die skrywer die hoër gesag en opofferingswerk van Christus verduidelik (1:5–10:18). Die skrywer beskryf dan elemente van die geloof, met ‘n huldeblyk aan diegene in die verlede wat voorbeelde van groot geloof was (10:19-13:17) en eindig uiteindelik met ‘n seënbede (13:18-25).

Hoewel die skrywer van die boek Hebreërs onbekend is, meen sommige dat die oorspronklike gehoor ‘n groep Joodse Christene was, omdat die boek op Joodse rituele en temas fokus. Die skrywer gebruik ook verskeie aanhalings uit die Ou Testament, miskien omdat hy aanvaar het dat die gehoor vertroud was met die geskrifte. Die tydperk waarin die boek Hebreërs geskryf is, is ook onbekend; daar word egter geglo dat dit geskryf is voor die vernietiging van Jerusalem in 70 voor Christus.

Soos ons die oppergesag van Christus bestudeer, kan ons ons lewens beter in lyn bring met Hom. Wanneer ons die soewereiniteit van God oor alles in ons lewens erken, kan ons ons omstandighede aan Hom oorgee. Ons kan groot bemoediging put uit die manier waarop Christus die beloftes van die Ou Testament vervul het. Ons geloof sal versterk word namate ons die getrouheid van God sien teenoor diegene wat voor ons was.

Hebreërs is ‘n uitstekende plek om vaste leer te vind, asook ‘n uiteensetting van die aard en karakter van Jesus Christus. Om Hom baie lief te hê, moet ons Hom goed ken. Hebreërs bemoedig ons namate ons leer oor die karakter en aard van Christus, die belangrikheid van sy offer en sy gesag en mag oor alles. Die skrywer stel ook Christus voor as ons middelaar wat ons in staat stel om tot die troon van God te nader. Hy is ons Groot Hoëpriester, wat ons verhouding met die Vader herstel deur sy lewe, dood en opstanding. Hy is ons alles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse