Groot Lydensweek Dag 6: “Hierdie man was werklik die Seun van God.”

Vandag lees ons Matteus 27:1- 61. Hierdie gedeelte verduidelik volgens Matteus wat plaasgevind het op die dag van Jesus se verhoor en kruisiging.

Die gekose Skriflesing vir vandag is Matteus 27:32-61 met Matteus 27:54 as ons SOAP-vers.

 

Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het,

die aardbewing sien en die dinge wat gebeur,

het hulle baie bang geword en gesê:

”Hierdie man was werklik die Seun van God”.

 

Goeie Vrydag. Dit lyk na so ‘n paradoks om die donkerste dag in die geskiedenis te onthou deur dit ‘goed’ te noem. Maar, byna tweeduisend jaar later, kan ons vandag Goeie Vrydag noem omdat ons weet wat Jesus met sy dood bereik het.

Maar wie is hierdie Jesus? Hierdie man is in ‘n klein dorpie gebore, het as ‘n timmerman gewerk, siekes genees, demone uitgedryf, met gesag onderrig gegee, godsdienstige leiers uitgedaag, en is geprys en die Messias genoem. Tog is Hy verwerp, gearresteer, gespot, geslaan en gekruisig.

Sy dissipels het geweet wie Hy was. Hulle het Hom gevolg en het hulle geloof (asook gebrek daaraan) getoon terwyl hulle daagliks saam met Hom gewandel het en hul gesinne en werk verlaat het om Hom te volg. Die mense van Galilea, Kapernaum, Betanië en selfs Jerusalem het begin verstaan wie Hy was. Hulle het gesien hoe Hy wonderwerke doen en baie mense het hulle vertroue in Hom gestel. Baie het geglo en Hom selfs die Messias genoem, en Hom geprys toe Hy op ‘n vul Jerusalem binnegery het.

Toe dit die meeste saak gemaak het, het baie vergeet of gekies om te ignoreer wie Hy was vir hul eie veiligheid of gemak. Sy dissipels het Jesus in die steek gelaat ná sy arrestasie. Die volk het Hom verwerp en ‘n misdadiger in plaas van Jesus vrygelaat. Maar een man, ‘n Romeinse soldaat, iemand wat nie met Jesus gewandel het nie, was die een wat sy Godheid na sy dood verkondig het.

“Hierdie man was werklik die Seun van God.” Die hoofman oor honderd, ‘n Romeinse soldaat, wat waarskynlik nie met die Skrifte vertroud was nie, wat nie sou uitsien na die koms van die beloofde Joodse Messias nie, wat nie na ‘n nuwe koning gesoek het nie, het begryp wie Jesus was. Sy belydenis het getoon hoe duidelik Jesus Homself in sy dood geopenbaar het. Daar was geen twyfel dat Hy die Seun van God was nie.

Jesus is die Seun van God. Ons kan nie sy Godheid van sy werk skei nie. Sy dood het sy doel bereik omdat Hy God is. Ons sonde het ‘n skuld geskep wat ons nooit kon betaal nie. Ons sondig gedurig teen ‘n heilige, ewige God. Ons skuld sou ons ‘n ewigheid neem om terug te betaal. Ons kon nooit versoening gee vir ons eie sonde nie, want ons is tydelik. Maar Jesus, weens sy ewige aard, omdat Hy God is, is in staat om ons skuld te betaal. Hy kan ons sondes vir ewig versoen, omdat Hy ewig is.

Waarlik, Hy is die Seun van God. Waarlik, ons kan ons geloof in Hom plaas. Ons vier sy dood, ons noem dit goed, want dit het bereik wat ons nooit kon nie. Sy offer het ons reg gestel voor God, in staat om ‘n ewige verhouding met Hom te hê.

Sy ewige aard het die ewige skuld betaal wat ons verskuldig was.

Op watter maniere het Jesus se dood jou lewe verander? Hoe het sy offer vir jou lewe en vryheid gebring? Spandeer tyd om Hom vir hierdie dinge te loof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

Geen Bybelstudie is gevind nie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse