God Sorg vir die Regverdiges

God Sorg vir die Regverdiges

Soos ons voortgaan met ons studie van Genesis, sien ons dat Abraham God se sorg vir die regverdiges raaksien. God het gekies om aan Abraham te onthul dat Hy van plan was om die stad Sodom te vernietig. God het nie nodig gehad om vir Abraham te vertel wat Hy gaan doen nie, maar Hy het gekies om Abraham (en ons) toe te laat om sy karakter en sy hart vir die regverdiges te sien, sowel as sy heiligheid en sy toorn oor onreg.

God se voorneme om die stad te vernietig lyk asof dit teenstrydig is met sy karakter. Abraham het mense in die stad geken – hy het baie van hulle gered – en, as hulle regverdig was, sou dit (ten minste uit ‘n menslike perspektief) nie regverdig van God gewees het om hulle te vernietig nie. Om die regverdiges saam met die goddeloses te vernietig sou God se liefdevolle karakter weerspreek.

Abraham het voortgegaan om by God te pleit en God het gereageer en aan Abraham se versoek voldoen.

Alhoewel God vasbeslote was om die stad Sodom te vernietig, het Hy na Abraham se pleidooi geluister. God het sy besluit verander en belowe om die stad te vernietig slegs as daar minder as tien regverdige mense was. God was gewillig om die goddeloses in die stad te spaar as gevolg van ‘n handjievol regverdige mense. Sy geregtigheid is sigbaar in sy gewilligheid om die regverdiges te spaar, selfs al was dit slegs moontlik om die regverdiges te spaar deur die goddeloses toe te laat om voort te gaan met hul bose dade.

Uiteindelik het God Sodom tog vernietig. Daar was nie tien regverdige mense in die stad nie en dit is verwoes, met die uitsondering van Lot en sy twee dogters.

God het Abraham se versoek gestand gedoen toe Hy die stad vernietig het (Genesis 19:29). Ons sien die heiligheid van God deur sy reaksie op die goddeloses en sy sorg vir die regverdiges. Hy het die paar regverdige mense wat in die stad geleef het, gered, en Hy het tog die goddeloses vernietig.

“Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie ‘n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.” – Psalm 1:5-6

Alhoewel ons nooit God se besluite ten volle sal verstaan nie, openbaar Abraham se voorspraak vir die mense van Sodom vir ons baie oor God se karakter. God was geduldig, nie net met Abraham nie, maar ook met die mense van Sodom. Wanneer ons bevraagteken of God ons uitroepe vir geregtigheid hoor, kan dít wat ons somtyds interpreteer as geen reaksie van God af nie, eintlik sy reddende hand wees. Sy geregtigheid kom altyd op die regte tyd.

Wanneer onregverdigheid of goddeloosheid bly voortduur in ons wêreld, kan ons verseker wees dat dit nie buite God se vermoë en gewilligheid is om iets daaraan te doen nie. Ons kan God se weë nooit ten volle begryp nie, of die redes hoekom Hy doen wat Hy doen of hoe Hy sy doel bereik nie. Selfs wanneer euwel voortduur, kan ons glo dat God die weg van sy volk bewaar. Die goddeloses sien miskien nie hulle vernietiging hier op aarde nie, maar ons kan glo dat God se wil altyd sal seëvier. Hy word nooit uitoorlê nie. Hy word nooit oortref nie. Hy word nooit onkant gevang nie. Ons God is regverdig en Hy gee dieper vir ons om as wat ons ooit kan begryp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse