Dien Ander

Dien Ander

Mary Leslie Racine

Hierdie gedeelte begin met Jesus wat die dissipels na Hom toe roep en dít wat sopas gebeur het, as ‘n leerbare oomblik gebruik. Om hierdie gedeelte werklik te verstaan, moet ons ‘n paar verse teruggaan. Jakobus en Johannes nader Jesus en vra dat hulle in sy heerlikheid mag sit, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Jesus het ‘n gesprek met hulle oor wat hulle gevra het. Dan raak dinge interessant. Die ander tien dissipels het die gesprek gehoor en was baie kwaad vir Jakobus en Johannes. Jesus gebruik hierdie geleentheid om vir die twaalf dissipels ‘n baie belangrike les te leer waaruit ons almal kan leer.

Jesus herinner hulle daaraan dat die heersers van die heidene hulle posisies gebruik om gesag en beheer uit te oefen. Dan sê Hy vir hulle dat dit nie met hulle so sal wees nie. Hierdie deel tref my altyd. Jesus roep die dissipels om presies die teenoorgestelde te doen van wat die mense rondom hulle doen. Die wêreld doen dit op een manier, maar hulle moet dit op ‘n ander manier doen, ‘n beter manier. Hy roep hulle om hul leiersposisies te gebruik om ander te dien. Jesus sê as jy groot wil wees, dien dan ander. Dan gee Hy Homself as ‘n voorbeeld van die grootste daad van diensbaarheid.

Hierdie vers laat my dink aan Filippense 2:5-8 (1933/53) wat sê: “Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis.”

Van al die mense wat kon spog met wie hulle was, probeer het om naam te maak en hulle gesag oor ander te probeer uitvoer, was Jesus die een, maar Hy het nie. Trouens, Hy het presies die teenoorgestelde gedoen. Hy het Homself as niks beskou nie en die vorm van ‘n dienskneg aangeneem en Hy roep ons om dieselfde te doen.

Jesus roep ons na iets hoogs en heiligs. Hy roep ons om ons eie lewens af te lê ter wille van ander. Hy roep ons om ons hulpbronne, ons geskenke en alles wat ons is te gebruik om ander te dien. Hy roep ons om sy voorbeeld te volg.

Hierdie roeping is in stryd met wat ons kultuur vir ons sê. Ons kultuur sê vir ons om uit te kyk vir nommer een (onsself) en om te doen wat ook al die beste vir ons is in alle situasies. Kultuur sê vir ons om iets van onsself te maak en seker te maak almal weet hoe wonderlik en goed ons is. Ons hoef nie verder as sosiale media te kyk om dit te sien nie. In hierdie gedeelte roep Jesus ons egter om die teenoorgestelde te doen. Hy roep ons om ander te gaan dien. Deur dít te doen, is wat ons werklik wonderlik maak. Dit sal nie glansryk wees nie en dit is dikwels ‘n ondankbare werk. Dit is egter aangenaam vir die Vader, want dit is die lewe waartoe Hy ons geroep het.

Week 4 Uitdaging:

Wanneer ons ons geloof in Christus plaas word ons liggame ‘n tempel van die Helige Gees, die letterlike plek waar Hy woon. Het jy in die verlede vir jou liggaam gesorg? Hoe kan jy hierdie week voortgaan om vir jou liggaam te sorg deur genoeg slaap te kry, fisies aktief te wees, goed te eet en gesond te bly?

Week 4 Leesplan:

Week 4 Memoriseervers:

 

 

Mary Leslie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse