Volkome Oorgegee

Volkome Oorgegee

Deur Angela Perritt

Maria was net ‘n jong meisie.

Sy was nie hoog geskool nie. Sy was nie ryk nie. Sy was nie perfek nie. Maria was op baie maniere ordinêr, behalwe op een manier: sy het God heelhartig liefgehad.

Van al die jong meisies deur al die eeue heen, het God vir Maria gekies om die moeder van Jesus te wees. Wat ‘n ongelooflike eer. En tog, met hierdie groot eer het skinderpraatjies, misverstande en pyn gekom. Niemand kon verstaan waardeur sy gegaan het nie. Ek kan my indink dat sy van tyd tot tyd met eensaamheid geworstel het terwyl sy die gewig van uitsonderlike eer en dít wat daaruit gevolg het, gedra het.

Nietemin was een van Maria se baie sterk punte, haar geloof. Ons sien dit in vandag se verse. Alhoewel sy nie presies die engel se aankondiging verstaan het nie, het sy nederig en gewilliglik “ja” gesê vir die taak.

“Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.” – Lukas 1:38

Haar “ja” in daardie oomblik het eer beteken.

Haar “ja” in daardie oomblik het beteken dat sy haar wil oorgegee het aan God se wil en ‘n lewe van opoffering.

Haar “ja” aan God het nie net een keer gebeur nie. Maria het voorrtgegaan om vir die res van haar lewe “ja” te sê aan God.

En in daardie “ja”, te midde van die onbekende, in die besonderhede wat sy nie verstaan het nie en die toekoms wat onbekend was, het Maria voortgegaan om God te vertrou en haar gesindheid van oorgawe en opoffering te behou. Om die moeder van die Uitverkore Een, die Verlosser van die wêreld te wees, was nie ‘n maklike taak nie. Tog het sy voortgegaan om haar krag van God te verkry. Sy het aangehou om God heelhartig lief te hê, sy het voortgegaan om geloof te hê te midde van haar hartseer.

Liewe vriendin, somtyds sal jou taak deur ander verkeerd verstaan word. Wees steeds gehoorsaam. Somtyds sal jou missie jou baie kos. Offer steeds op.

Maria het nie die volle beeld gehad van wat God sou doen nie en ons het ook nie. Maar, soos Maria, moet ons toelaat dat ons geloof die gapings van wat ons nie verstaan nie, vul. Om Jesus te volg is nie maklik nie. Om die moeder van Jesus te wees was ook nie. Maria moes ‘n lewe van oorgawe en opoffering leef. Dit was God se wil vir haar. Ja, sy was begunstig, maar tesame met daardie begunstiging, was die keuse om ‘n lewe van oorgawe en opoffering te leef.

Ons word nie geroep om maklike lewens te leef nie. Ons is vroue wat deur God gekies is om lewens te leef wat ons Here eer. Vir Maria het dit oorgawe en opoffering beteken. Vir ander mag dit iets anders beteken. Maar ons is almal geroep om God met die dae, talente en gawes wat Hy vir ons gegee het, te verheerlik.

Ek hou van die vreugde wat ons in Handelinge 1:13-14 sien:

In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Siloot  en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ‘n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. (Beklemtoning my eie).

Te midde van die dissipels se opgewondenheid om Jesus na sy opstanding te sien, het hulle in Jerusalem bymekaargekom, en daar, te midde van alles, was Maria! Ek kan my nie die vreugde indink wat sy moes voel na Jesus se opstanding nie!

Was haar lewe van oorgawe en opoffering moeilik? Ja.

Was haar lewe van oorgawe en opoffering die moeite werd? Absoluut! En net so is joune!

Hier in Amerika sê ons: “Vryheid is nie gratis nie.” Dit is ook waar van ons verlossing. Die pad van gehoorsaamheid wat Jesus gevolg het om vir ons sondes te betaal, het Hom sy lewe gekos. Die pad van gehoorsaamheid wat Maria as sy moeder moes gevolg het, het haar ook baie gekos. En tog het beide aan die ander kant van gehoorsaamheid, oorgawe en opoffering, geweet dat dit alles die moeite werd was.

Liewe vriendin, ek weet nie waardeur jy op die oomblik wandel nie. Maar laat ek jou hiermee bemoedig: eendag sal hierdie oorgawe, hierdie opoffering, hierdie hartseer eindig. Hierdie wêreld is tydelik, maar die hemel is vir ewig. Maak vandag, soos Maria, keuses wat ‘n invloed op die ewigheid sal hê.

Wees Heelhartig Lief Vir God!

Week 4 Uitdaging:

Oorgawe kan terselfdertyd moeilik en tog mooi wees. Ons sien dit in die lewens van die vroue wat van wie ons hierdie week lees. Wie in jou lewe is ‘n goeie toonbeeld daarvan? Neem hierdie week tyd om haar met jou woorde aan te moedig en haar te laat weet dat haar getrouheid jou lewe beїnvloed het.

Week 4 Leesplan:

Week 4 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse