Ondersteuning in ‘n gebroke wêreld

Ondersteuning in ‘n gebroke wêreld

Hoekom is dit so moeilik om vriende te maak?

Ek praat nie van Facebook-vriende of Instagram-aanhangers nie.

Ek praat van innige, betekenisvolle, jare lange verbintenisse met vriendinne.

Toe ons in die kleuterskool was, was ons maat enige iemand wat met ons wou speel.

Op universiteit was ons vriende diegene wat die hele nag saam met ons studeer het of gehuil het oor ‘n gebreekte hart.

Toe ons volwassenheid bereik het, het dinge selfs moeiliker geword.

Ek het ‘n baie, baie, baie klein groepie beste vriende wat al vir dekades my vertrouelinge is. Hulle ken my deur en deur. Die goeie, slegte en die lelike. Hulle verdra al my dwaasheid en vertel my die waarheid selfs as ek weier om daarna te luister. Ons vriendskappe is diep gewortel.

Toe ek werklik probeer het om verhoudings met nuwe vriende te bou, het daar baie struikelblokke opgeduik.

Tekort aan tyd.

Afwesigheid van energie.

Gesinsverantwoordelikhede.

Bedieningsverantwoordelikhede.

Werksverpligtinge.

Sien jy wat ek bedoel? Lastig nè.

“Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”  —Hebreërs 10:24-25

As gelowiges, toe ons die eerste keer ons lewe aan Jesus Christus oorgegee het, het ons een liggaam geword, die kerk, met Christus as die hoof. Ons het familie geword met elke gelowige. As deel van God se familie beveel Hy ons om Jesus Christus se liefde aan gelowiges sowel as nie-gelowiges te betoon totdat Hy terugkom.

Miskien veroorsaak ware vriendskap dikwels vrees en huiwering, omdat ons in ‘n gebroke wêreld leef. Ons het almal die pyn ervaar van verraad, hartseer en misleiding wat mense veroorsaak. Dis maklik om oppervlakkige verhoudings met vroue op sosiale media en in ons lewens te hê. Ons benodig meestal tyd en energie om te volhard met mense en hul probleme. Dit kan neerdrukkend wees.

Jesus Christus is egter ons hoop. Hy is die brandstof wat ons geloof lewendig hou in ons opdrag om ons liefde op ander uit te stort.

Geloof. Hoop. Liefde. Hulle werk almal saam.

Jy kan geloof en hoop beoefen wanneer jy alleen is, maar jy kan nie ander bemoedig, vertroos of alleen bedien nie.

1 Korintiërs 13:13 En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde.

Ek dink dis omdat jy met iemand ‘n verhouding moet hê, om lief te hê soos God dit bedoel het.

“God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie.”Hebreërs 6:10

Jy is in die gemeenskap geroep om lief te hê. Nie net vir jouself nie, maar vir ander mense wat nodig het, wat God spesifiek in jou geplaas het.

God wil groot dinge in jou lewe bereik, en Hy sal dikwels die liefde van Sy kinders gebruik om Sy doel te bereik. Moenie God mis, omdat jy Sy boodskapper weggewys het nie.

Dit kan veral moeilik wees binne die kerkfamilie.

Wanneer daar gevoelens van teenstand opduik wanneer ons saam met gelowiges in die kerk bymekaarkom, moet ons onsself herinner aan die geloof wat ons in God het en Sy getrouheid om ons in staat te stel om alles te doen waarvoor Hy ons geroep het.

Vir introverte mag dit beteken dat jy in geloof moet uittree om ‘n streng sosiale gemeenskap van gelowiges by te woon en doelbewus met ‘n persoon moet verbind om geleidelik ‘n dieper verhouding te bou.

Vir ekstroverte beteken dit in plaas van verskillende mense ontmoet en hulself te verbind, om doelbewus ‘n dieper, klinkklare verhouding te bou wat langer bestaan as wat die Bybelstudie duur.

Wanneer ons moeg word vir die frustrasie en drama wat gepaard gaan met die liefde en ondersteuning van mense, moet ons onsself herinner aan die hoop wat ons in God het.

Ons herinner onsself daaraan dat God elke geheime opoffering sien en beloof om alles te beloon wat ons in Sy naam gedoen het. Ons suiwer elke liefdevolle daad wat ons pleeg deur die onbaatsugtige liefde en opoffering in Jesus wat God genadiglik voorsien het. Deur Hom is alle dinge, selfs die moeilikste dinge moontlik.

Vrede en genade vir jou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse