In God Se Hand Gehou

In God Se Hand Gehou

Grace Ann Hopkins

Die verhaal van Rut en Naomi is ‘n skat. Soms besef ek nie hoe moeilik dit vir beide hierdie vroue moes gewees het nie. Naomi het altwee haar seuns en haar man verloor, en Rut het haar man verloor. Vir vroue in daardie tyd het dit beteken dat hulle familienaam en eiendom dalk nie bewaar sou word nie en ook dat hulle dalk nie beskerm sou word nie.

Toe Naomi Rut aangeraai het om terug te keer na haar familie na haar man se dood, het Rut daarop aangedring om by Naomi te bly. Rut en Naomi het na Bethlehem, Naomi se tuisdorp, gereis. Terwyl Rut in Bethlehem hard in die veld gewerk het, het Boas, ’n familielid van Naomi se oorlede man, haar guns betoon. Boas het Naomi se grond gekoop en haar en Rut se beskermer geword. Boas het met Rut in die huwelik getree en Rut het geboorte geskenk aan ‘n seun met die naam Obed, wat die vader was van Isai, wat die vader van koning Dawid was.

Terwyl hierdie verhaal voor my geestesoog afspeel en ek dit in detail bestudeer, kan ek God se konstante en volgehoue ​​teenwoordigheid in die lewens van hierdie vroue sien. Ek kan sien dat Hy hulle van die begin af in sy hand hou – dat Hy hulle vashou midde in die verlies en trauma wat elkeen van hulle moes verduur. Ek kan myself indink dat dit moeilik was vir Naomi om nie net haar man te verloor nie, maar ook beide haar seuns; ook vir Rut wat haar man, een van Naomi se seuns verloor het. Ek kan myself indink dat Naomi baie eensaam moes voel toe sy vir haar twee skoondogters gesê het om haar te verlaat en terug te keer na hulle families; dit moes moeilik wees om sterk te bly vir hulle onthalwe. Ek dink ook dit was baie moeilik vir Rut om te kies om haar familie te verlaat om by Naomi te bly en saam met haar na ‘n vreemde plek te reis; dit moes moeilik wees vir Rut om in die veld te werk om hulle albei van kos te voorsien en ook vir Naomi wat bekommerd was oor wie haar man se naam sou voortdra. Tog, in al hierdie segmente van hulle verhale kan ek God se deernis en sy genade sien soos Hy voor hulle uit gaan en in elke behoefte van hulle voorsien.

Die woord waaraan God my herinner het nadat ek hierdie verhaal gelees het, was voorsiening. Volgens Oxford Languages beteken voorsiening “die aksie om iets vir gebruik te verskaf.” Ek sien hoe God vir Naomi, na die afsterwe van haar seuns, ‘n liefdevolle metgesel in haar skoondogter Rut voorsien het, sodat sy nie alleen op haar reis sou wees nie. Ek sien hoe God vir Rut die krag gegee het om haarself aan Naomi te verbind en hard vir haar te arbei en aan haar energie vir elke dag voorsien het. Ek sien hoe God vir Boas voorsien het as ‘n “voog-verlosser” om Rut en Naomi te red en te beskerm en in hulle fisiese en emosionele behoeftes te voorsien. Ek sien hoe God vir Rut voorsien het van ‘n seun, Obed, wat in die geslagslyn van Jesus sou wees, en in wie Naomi baie vreugde gevind en hom soos haar eie versorg het. Ek sien hoe God vreugde, doelgerigtheid en hoop in die lewens van twee vroue, wat groot pyn en verlies ervaar het, voorsien het.

Ons vind ’n soete beeld in vers 14 van hoofstuk 4, waar die vroue van Bethlehem God se hand in Rut en Naomi se lewens erken wanneer hulle sê: ”Aan die Here kom die lof toe omdat Hy vandag vir jou ‘n losser gegee het.” Wat ‘n prentjie van volkome vertroue in die Here en die blydskap wat kom wanneer ons sy karakter en voorsiening in ons lewens erken. Hierdie vroue het gesien hoe die hand van die Here vir Rut en Naomi voorsien het en hoe Hy hulle nie vergeet het in oomblikke van uiterste swaarkry nie. Hy was altyd met hulle, en altyd een tree voor.

Vriendin, wanneer ek hierdie verhaal lees, sien ek God se hart vir jou ook. Hy het jou geskep omdat Hy so graag ‘n verhouding met jou wil hê (Efesiërs 1:4–5). Hy het elke dag van jou lewe bepaal reeds voor jou geboorte (Psalm 139:16). Hy gaan voor jou uit en staan ​​langs jou as jou voortdurende metgesel (Jesaja 52:12). Hy sluit jou in van agter en van voor, en Hy lê sy regverdige hand op jou (Psalm 139:5). Hy beskerm jou en sorg vir jou (Psalm 46:1). Hy verlos jou uit die put en herinner jou aan jou waarde (Psalm 103:4). Hy gee vir jou ‘n nuwe naam as sy kind wanneer jy in Hom glo, ook die ewige lewe saam met Hom vir altyd (1 Joh. 3:1). Vriendin, jy word omring, ondersteun en onderhou deur God self. Hy sien jou huidige stryd, bevestig dit en is daartoe verbind om saam met jou te ly so lank as wat dit neem. Hy het ‘n beter einde vir jou in gedagte – een van volkome genesing, vreugde en ‘n ewige lewe.

Ek bid dat jy dit vandag weet: Jy maak saak vir God. Jou lewe maak saak vir Hom. Jy is nie vir ‘n enkele sekonde ongesien of oor die hoof gesien nie. Hy is saam met jou op jou reis op hierdie aarde, of jy nou in ‘n seisoen van diepe swaarkry of groot vreugde is. Jou verhaal is en sal ‘n getuienis wees van God se reddende krag, en wanneer jy dit deel, sal dit ander help om tot die kennis van die Een, ware God te kom. En jou liefde langs die pad kan ‘n beeld wees van Christus se liefde, net soos Rut vir Naomi was (‘n beeld van sy standvastige liefde), Naomi was vir Rut (‘n beeld van sy aanneemliefde), en Boas was vir Rut (‘n beeld van sy verlossende liefde).

Ek bid dat jy, terwyl jy op jou reis voortgaan, verseker sal wees dat God jou in sy hand vashou. Jy is veilig. Hy het jou lief, en Hy laat los jou nooit nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse