God Se Beloftes

God Se Beloftes

Angela Perritt

God is soewerein. Ek kan daardie waarheid met my verstand verstaan, maar om daardie waarheid in die praktyk in my lewe toe te pas, is baie moeiliker. Ek weet dat God se optrede verhewe is bo my optrede, maar wanneer ek nie sy optrede en sy besluite kan sien of verstaan nie, dan is dit moeiliker vir my om sy soewereiniteit te aanvaar en te onderwerp daaraan.

En dan kry ons vandag se verse.

Om eerlik te wees, ek het nog altyd geworstel met die verhaal van Esau en Jakob. As ‘n ma van drie dogters, het dit my ongemaklik gemaak om te sien hoe Isak vir Esau voorgetrek het en Rebekka vir Jakob voorgetrek het. Ek wil sien dat beide ouers hulle seuns ewe liefhet. Ek weet dat sommige kinders hierdie realiteit dat een ouer liewer is vir ‘n broer of ‘n suster as vir hulle, geleef het en daardie verwerping word vir die res van hulle lewens ervaar.

Ironies genoeg was Jakob nie die enigste een wat met God geworstel het nie. Van tyd tot tyd het ek met Hom geworstel wanneer ek Skrifgedeeltes soos ons verse van vandag gelees het.

Ek vind ek worstel met God omdat ek nie verstaan nie. Ek weet in my verstand dat my verlossing nie gebaseer is op my werke nie, dat dit ‘n gratis geskenk is. Maar wanneer ek sien dat God iemand seën wat, in my oë, dit nie verdien nie, bevraagteken ek sy soewereiniteit. Dit is tye soos hierdie wanneer dit moeiliker is om die teologie wat ek weet waar is, uit te leef. Ek weet dat my verlossing nie gebaseer is op my werke, my goeie dade of my keuse om vir Hom te leef nie. Maar my begrip ontmoet die realiteit van teologie wanneer ek sien dat God mense seën en beloftes maak aan mense en families wat ek glo dit nie verdien nie. Hoekom hulle en nie iemand meer getrou nie?

En dit is waar ek worstel. Dit is waar ek myself onderwerp. Dit is waar ek sien hoe sondig my hart is en waar ek bely.

Wie is ek om te bevraagteken waarom God een persoon seën bo ‘n ander? Dink ek dat ek meer weet as God? Nee.

En in die belofte wat aan Abraham, Isak en Jakob gemaak is, sien ek God se pragtige soewereiniteit geopenbaar.

Hulle was almal onvolmaak, net soos ek.

Hulle het nie God se guns, seëninge of verbondsbeloftes verdien nie.

En net so verdien ek dit ook nie.

En tog noem God my in sy goedheid, Syne.

Ons dien ‘n ongelooflike God.

En dus wanneer ek Jesaja 43:3 lees: “Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.”  verheug ek in God se goedheid. Ek verheug in sy welwillendheid vir almal van ons wat nie die liefde, beskerming en seën van om kinders van God te wees, verdien nie.

Wanneer ek deesdae Skrifgedeeltes soos ons verse van vandag lees, vind ek dat ek verheug in plaas van bevraagteken. Dankie Here dat U kies om ons te gebruik, ten spyte van hoe ons is. Dankie dat U onvolmaakte mense gebruik om ‘n volmaakte plan te vervul.

Dankie dat U sondaars, net soos ek, gebruik om ‘n deel van u verlossingsplan te wees.

Wees Heelhartig Lief Vir God.

Week 1 Uitdaging:

God het ‘n verbond met Abraham gesluit en hom ‘n groot belofte gegee. Lees hierdie week Genesis 15 en let op die belofte wat God aan Abraham en sy nageslag gemaak het. Hoe sien jy in hierdie week se verse hoe God sy belofte aan Abraham se nageslag deur Jakob vervul?

Week 1 Leesplan:

Week 1 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse