Ons is Getuies

Ons is Getuies

Katie Shott

‘n Klompie jare gelede het ons die voorreg gehad om in Jerusalem te woon en God daar te dien. Wat ‘n ongelooflike geloofsverrykende ervaring was dit nie om te kon wandel waar Jesus gewandel het en om te sien hoe dít wat ons in die Evangelies oor Jesus lees, vir ons gestalte gekry het soos ons tyd deurgebring het in Galilea, Nasaret, die Olyberg, Getsemane en baie ander plekke waar Jesus wonderwerke gedoen het.

Die hoogtepunt van ons tyd daar was om by Jesus se graf te wees—dit is werklik leeg! Ons het probeer om onsself in te dink hoe dit was en watter groot skok dit vir die vroue en die dissipels in die dae na Jesus se dood was, toe hulle in hul hartseer en teleurstelling probeer het om te verstaan wat alles gebeur het. Dit was vir ons so ‘n groot seën om opstandingsvreugde te ervaar, want: “Hy is nie hier nie, Hy het opgestaan.”

Dit is waar ons by Lukas aansluit in Lukas 24. Hier sluit hy sy evangelie af en wat ‘n ongelooflike einde is dit nie! Daar is so baie in hierdie laaste hoofstuk wat bevestig wie Jesus is, die hoop wat ons as sy volgelinge het en die Goeie Nuus wat ons aan al die nasies moet verkondig.

Lukas vertel vir ons van Jesus se opstanding (wat grondliggend vir ons geloof is as gevolg van die sekerheid en die hoop wat dit vir ons gee), dan gaan hy voort om te vertel van Jesus se laaste verskynings aan die dissipels en uiteindelik Jesus se opdrag aan sy volgelinge as getuies om die Goeie Nuus van die evangelie te verkondig.

Die vertelling van Jesus se verskyning op die pad na Emmaus aan hierdie verbysterde gelowiges terwyl hulle worstel om die gebeure van die vorige paar dae te begryp, is een van my gunstelinge in die Bybel. Te midde van hul hartseer, onbeantwoorde vrae, twyfel en wanhoop “het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop” (Lukas 24:15).

Watter troos is dit vir ons om te weet dat, in ons beproewinge en smarte, in die tye wanneer ons nie kan verstaan wat God doen nie, wanneer alle hoop blyk verlore te wees, loop Jesus saam met ons.

As dit die boodskap is wat jy vandag moet onthou, skep moed. Wat jy ookal in die gesig staar, God sien en ken en gee om. Ons het die versekering van die teenwoordigheid van ons magtige, barmhartige Verlosser wat saam met ons loop, na ons onsekerhede en vrese luister, wat vrede spreek tot ons bekommerde harte en wat ons wys na die beloftes in sy Woord.

In Jesus se laaste ontmoeting met die dissipels het Hy hulle geloof versterk deur aan hulle te wys hoe Hy reeds vertel het dat eeue-oue profesieë in Hom vervul is—deur sy geboorte, lewe, lyding, dood en opstanding. Dink daaraan dat jy daar met hulle is, en dat jy besef dat alles wat Jesus gesê het waar geword het, maar jy begryp dit nog nie alles nie.

Is dit nie vir ons dieselfde vandag nie? Hoe wonderlik dat net soos Jesus hulle denke oopgemaak het om die Skrif te verstaan en te sien dat dit alles oor Hom gaan, net so het ons die Heilige Gees as ons leermeester, om ons oë te open en ons gedagtes te verlig en ons na Jesus te wys wanneer ons sy Woord lees.

Sal jy ‘n oomblik neem om saam met my vir God te dank vir die bediening en die missie van Love God Greatly? Kom ons dank Hom vir die seën wat dit is om die Skrif saam te kan bestudeer om meer van Jesus te leer deur sy Woord, sodat ons in geloof kan groei en beter toegerus kan word as getuies om ander vir Christus te bereik?

Kom ons kyk in diepte na Jesus se laaste aansporing aan die dissipels, want sy opdrag is dieselfde vir ons vandag:

Verder sê Hy vir hulle: “So staan daar geskrywe: ‘Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge.”‘ – Lukas 24:46-48

Let op hoe ons ‘n kringloop voltooi van die begin van die Evangelie van Lukas af, toe ons aan Johannes die Doper bekendgestel is. Sy missie was om die koms van die Messias te verkondig en hy het mense geroep tot bekering vir die vergifnis van sonde. Dit is die boodskap wat ons ook moet deel.

Dit is kritiek dat ons die belangrikheid van Jesus se instruksies hier verstaan. Ons roeping is om dít wat dalk nie in ons kultuur van vandag gewild is nie, te deel, naamlik die probleem van sonde en dat ons ons moet bekeer. Die versoeking kan wees om net op die liefde van God vir die mens na wie toe ons uitreik te fokus en alhoewel dit absoluut waar is, moet ons nie die waarheid van die evangelie ontwyk of afwater nie. Ons is verlore sondaars wat ‘n Verlosser nodig het. Sy dood het die prys vir sonde betaal sodat ons na die kruis kan kom, ons sonde bely en volle vergifnis ontvang. Deur sy opstanding het ons die versekering van die ewige lewe vir almal wat in Hom glo en vertrou.

Jesus roep elkeen van ons om sy getuies te wees. “Begin in Jerusalem” beteken om te begin reg waar ons is, deur uit te reik na familie en vriende en díe in ons skool, werksplek of buurt. Wees bemoedig deur die feit dat ons dit nie in ons eie krag doen nie – God rus ons deur sy Gees toe soos Hy ons “toerus met krag van bo” en Hy loop met ons waarheen Hy ons ookal roep om te gaan.

-Ons is onvoorwaardelik liefgehê, verlos, gereinig en vergewe.

-Ons het ‘n Vader wat barmhartig is en magtig is om oneindig meer te doen as wat bid of dink.

-Ons het ‘n verrese Verlosser wat ons liefhet en Homself vir ons gegee het, wat vir ons intree en wat eendag sal terugkeer om sy mense vir ewig saam met Hom te neem.

-Ons het die hoop van die hemel en die versekering van die ewige lewe.                                                                                                             

-Ons het die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees wat in ons woon.                                                                

-Ons het die Woord van God om ons te leer en te transformeer om meer soos Jesus te wees.

Dit is die Goeie Nuus!

Met wie sal jy dit vandag deel?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse