Jesus Sien Jou

Jesus Sien Jou

Petra Stoneman

Aan die begin van hierdie nuwe week in ons studie van die Evangelie van Lukas, vind ons Jesus naby Kapernaum, spesifiek naby ‘n dorp met die naam Nain.

Jesus en sy dissipels, asook ‘n groot skare mense wat hulle gevolg het, het na Nain gestap. Net buite die dorpie het hulle ‘n stoet gesien. ‘n Man wat gesterf het is by die ingang van die dorp uitgedra, vermoedelik na ‘n plek buite die dorp om begrawe te word. Sy moeder was daar en saam met haar, byna die hele dorp se mense. Haar seun het gesterf en sy was ‘n weduwee. Elke aspek van haar lewe is geraak deur smart en droefenis en sy het moontlik geen visie of hoop vir die toekoms gehad nie.

Miskien voel jy dieselfde. Het jy alle hoop vir die toekoms verloor? Is dit vir jou onmoontlik om verby die hartseer en vermoeidheid in jou hart, enigsins iets goeds raak te sien? Indien dit so is, lees asseblief voort, dierbare vriendin. Daar is steeds hoop vir jou.

Toe Jesus hierdie vrou raaksien, het Hy haar innig jammer gekry. In ander woorde gestel, Jesus se hart het na haar toe uitgegaan, Hy het haar gesien en haar emosies gestaaf, en was saam met haar hartseer. Hy het ‘n diepe begeerte gehad om haar te troos.

Wanneer ons onsself te midde van ‘n broeiende storm bevind, kan ons geen beter troos vir ons siele vind as die troos van Jesus Christus nie. Hy is sagmoedig en nederig van hart (Matteus 11:29). Hy het gekom om die lewe wat jy nie kon leef nie, te leef en Hy het die dood gesterf wat jy verdien het. Hy het dit alles gedoen sodat jy deel kan hê in sy oorwinning oor die dood, sodat jy ‘n persoonlike verhouding met Hom kan hê as die Here van jou lewe en die Verlosser van jou siel.

Jesus se medelye het Hom tot aksie genoop. Op sy bevel is die jong man uit die dood opgewek en aan sy moeder terugbersorg. Haar rou het in vreugde verander.

Jesus het mag oor die dood. Selfs die aanraking van die baar, wat in Jesus se dae gesien is as seremonieël verontreinigend, het Hom nie besmet nie. Eerder, sy aanraking het dadelik die dood verdryf. Hy kan dinge in ‘n oomblik verander. Hou vas aan jou geloof, liewe vriendin! Hy kan jou omstandighede verander en totdat die uitkoms kom, of tot met die verlossing van jou siel, sal Hy jou met sy sterk regterhand versterk!

Wat was die reaksie van die skare in daardie tyd? Wat moet ons reaksie vandag wees, ongeag of ons wagtend is, te midde van smart en beproewings is, of aan die ander kant, verheug is oor ons dierbare Verlosser se deernisvolle hand op ons lewens?

“Almal is met ontsag vervul en het God geprys deur te sê: “‘n Groot profeet het onder ons opgestaan” en “God het na sy volk omgesien.” – Lukas 7:16

Kom ons prys God met alles wat ons het! Prys Hom met jou woorde, met jou dade, met jou toegeneentheid en met die bietjie of die baie wat Hy jou gegee het! Hy het gekom om sy mense te help en jy word nie oorgesien nie.

Skep moed; Jesus sien jou, Hy gee innig vir jou om en Hy ken jou intiem met groot toegeneentheid en liefde (1 Johannes 3:1).

Week 3 Uitdaging:

Ons sal hierdie week in ons Skrifgedeeltes sien hoe baie wonderwerke Jesus verrig het. Die dissipels het persoonlik gesien hoe Jesus hierdie wonderwerke doen, maar hulle geloof was steeds swak. Evalueer hierdie week eerlik jou geloof. Vra God om aan jou ‘n area van jou lewe te openbaar waarin jou geloof versterking nodig het en vra dan vir God om dit te doen deur die krag van sy Gees in jou.

Week 3 Leesplan:

Week 3 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse