Die Leeu en die Lam

Die Leeu en die Lam

Grace Ann Hopkins

In die wêreld van sielkunde het ek geleer dat ‘n mens se oortuigings en kognisies jou gedrag beïnvloed. Ek het gevind dat hierdie teorie en sentiment baie waar is in my eie lewe. Wanneer ek byvoorbeeld glo dat ek ’n las is en dat mense nie omgee wat ek te sê het nie, isoleer ek myself en bly ek emosioneel afgesonder. Ek is seker daarvan dat jy nou aan vele voorbeelde kan dink van hoe jou eie oortuigings jou optrede en die manier hoe jy jouself en ander behandel, beïnvloed.

Hierdie konsep kan ook op ons geestelike lewe toegepas word. My pa het eenkeer vir my gesê dat wat ek oor God glo, die manier waarop ek lewe sal bepaal. Die gedagte hieraan het my verstom. Ek het besef dat ek God in die verkeerde lig beskou het. Vir lank het ek gedink dat ek meer moet doen om God trots te maak op my. Ek was onder die indruk dat ek altyd ‘n glimlag op my gesig moes hê, dat ek geen negatiewe emosies kon erken nie, en dat ek die verantwoordelikheid dra om mense in my eie krag te red. Al hierdie oortuigings het my gedrag beïnvloed en uiteindelik het dit gespruit uit my onakkurate siening van wie God was en is.

Die enigste manier om ‘n akkurate siening van God te hê, is om sy Woord te lees. God het Homself duidelik gemaak in die bladsye van die Skrif, in die lewe van Jesus en deur sy Heilige Gees, wat woon in diegene wat in Hom glo. Dit is duidelik dat Hy daarna verlang dat ons Hom moet ken en weet wie Hy werklik is.

Wanneer ek die Woord van God oopmaak, lees ek die woorde van Jesus wat sê: “Kom julle alleen saam na ‘n stil plek toe en rus ‘n bietjie.” (Mark 6:31). Hierdie woorde sê vir my dat God ‘n intieme verhouding met my verlang. Hy wil nie hê dat ek meer doen nie, bloot in sy teenwoordigheid wees en Hom geniet. As ek dink aan my eie verhoudings; ek wil nie hê my vriendinne moet heeldag dinge vir my doen nie, ek wil eerder tyd saam met hulle deurbring en by hulle wees. En ja, sulke opregte toegeneentheid en liefde kweek ‘n opregte vorm van aksie.

Wanneer ek die Woord van God oopmaak, besef ek dat God my menslike emosies bekragtig. God ken my menswees en alles wat dit behels. God is ‘n deernisvolle God, wat beteken dat Hy saam met my wil worstel deur enigiets waardeur ek gaan. God smag daarna dat ek my hart voor Hom uitstort; Hy wil elke positiewe of negatiewe emosie hoor wat ek ervaar. God is sorgsaam en teer en sterk genoeg om dit alles te dra.

Wanneer ek die Woord van God oopmaak, vind ek dat ek nie onder druk is om mense se probleme op te los of hulle pyn te dra nie. In Johannes 6:44 sê Jesus: Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie. Terwyl ek geroep is om ander te verdra en saam met hulle te wandel—om my saam met ander te verheug en saam met hulle te huil—in my menslikheid, kan ek hulle nie red nie. Dit is ‘n werk van die Heilige Gees alleen, wat God is en enige siel kan red, ongeag waar hulle is. As ons hierdie dinge in ag neem, is daar groot vertroosting, vrede en hoop.

Heel waarskynlik laat die lees hiervan jou met ‘n vraag: Hoe herbedraad ek die oortuigings wat my so lank vasgekluister het in die plek waarin ek myself tans bevind – die siklusse waarin ek vasgevang is wat my verhoudings, my welstand en my siening beïnvloed van myself, God en die wêreld? Ek bekragtig hierdie vraag, en ek verstaan hierdie gevoel. Ek was op ‘n plek waar ek nie kon onthou hoe die waarheid geklink het nie, want die leuens was so oorverdowend.

Op baie maniere het ek die leuens as die waarheid aanvaar. Ek het gevind dat, om my oortuigings te herbedraad, moet ek weet wat waar is. Jy kan berus in die wete dat God vir jou sy Woord gegee het, wat die absolute waarheid is waarop jy jou geloofstelsels kan baseer in ‘n wêreld wat baie wispelturige en veranderende standaarde het. Daarom, om jou oortuigings te herbedraad, moet jy elke woord van hierdie heilige Boek indrink. Dit is jou wapen, jou skat, jou goddelike krag en jou gesag. Beoefen wat hierdie Boek sê. Skryf dit op die tafels van jou hart. Spreek dit voortdurend oor jouself. Dit is hoe die herbedrading begin.

Jy is bekwaam en sterk, dapper en briljant, talentvol en uniek. Hou aan om jy te wees en laat die Here toe om elke deel van jou wese te suiwer en te verfyn. Daar is soveel goedheid vir jou in die vooruitsig. Jy word nie oor die hoof gesien nie, so hou aan veg. Hou aan om in die God te rus wat oppermagtig en groot is, maar tog naby en intiem. Leer alles wat jy kan van Hom en glo wie Hy sê Hy is. Hy is die Leeu en die Lam, die groot Hoëpriester en die offer, eenmalig en vir alle mense. Hy is alles—alles waarna jy gesoek het en alles wat jy ooit sal nodig hê. Jy is syne, en Hy is joune. Maak nie saak wat nie.

Week 4 Uitdaging:

Hierdie week gaan ons Skrifgedeeltes in Lukas se Evangelie oor na ‘n afdeling wat fokus op die konflik tussen Jesus en die godsdienstige leiers. Te midde van hierdie konflik het Jesus vir sy dissipels gewys wat dit werklik beteken om Hom te volg en die opofferings wat hulle vir die koninkryk sou moes maak. Ondersoek hierdie week wat dit beteken om Jesus waarlik te volg en wat Hy jou dalk vra om op te offer terwyl jy saam met Hom wandel.

Week 4 Leesplan:

Week 4 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse