Ons Goeie Herder Het Ons Innig Lief

 Ons Goeie Herder Het Ons Innig Lief

Cristin Tippin

Ons dink dikwels aan Dawid as die grootste Koning van Israel en ons vergeet dat hy eers ‘n eenvoudige skaapwagter was. Dawid het sy tyd in die veld deurgebring en sy skape dag en nag versorg. Hy was intiem bekend met die rol van ‘n herder, veral met hoe ‘n goeie herder gelyk het. Hy het geweet wat die herder benodig het en wat herder moet doen om die kudde te beskerm en te versorg.

Dawid was ook intiem bekend met die geaardheid van ‘n skaap. Skape is kwesbaar en het beskerming nodig. Hulle is geneig om af te dwaal en benodig leiding. Hulle benodig voedsel, en rus.

Dawid het die geaardheid van skape geken, asook die rol van die herder. Dit verleen groter diepte aan Dawid se woorde in Psalm 23 wanneer hy die Here as sy Herder beskryf. Dawid het ervaar hoe God vir sy behoeftes voorsien het en hom na plekke van rus gelei het. Hy het troos gevind in God se beskerming deur sy ewige stok en staf. Dawid het skuiling geneem in God, wetende dat Hy met hom was in die lewe se valleie en plekke van diepe duisternis. Dawid weet wat dit neem om ‘n goeie herder te wees. Mees belangrik, hy het God as sy goeie herder gesien.

Baie jare later het Jesus geproklameer dat Hy ons Goeie Herder is (Johannes 10:11). Jesus is ‘n Herder wat vir sy mense voorsien en hulle beskerm. Hy ken sy skape en sy skape ken Hom. Hy is ‘n Herder wat sy eie lewe neerlê vir sy skape, vir jou en vir my. Jesus is inderdaad ons Goeie Herder en Hy het gekom om sy skape uit die bek van die leeu te red. Ons sonde en rebellie teen God skei ons van Hom, maar ons Goeie Herder het Homself gegee as die grootste offer vir ons sonde om die skuld te betaal wat ons nooit kan bekostig nie.

Waarom? Omdat ons Goeie Herder ons innig liefhet. Glo jy dit? Romeine 5:8 sê: “maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.” Ons Goeie Herder het sy skape so lief dat Hy sy eie lewe vir ons neerlê met die hoop dat ons ‘n oorvloedige lewe deur Hom kan ervaar.

Ons is sy skape en ons Goeie Herder het ons lief.

Week 3 Uitdaging:

Jesus is die beloofde Messias! Hy is verhewe as gevolg van wie Hy is en wat Hy gedoen het. Sy lewe, dood en opstanding gee ons ewige sekuriteit en die hoop op sy wederkoms. Kyk na sommige van die beloftes wat ons tot dusver bestudeer het en spandeer tyd om God te dank vir ‘n paar spesifieke beloftes wat tot jou hart spreek.

Week 3 Leesplan:

Week 3 Memoriseervers:

 

Cristin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse