Moenie Bang Wees Nie

Moenie Bang Wees Nie

Katie Shott

My hele lewe lank al sukkel ek met vrees.

Ek oordryf nie.

Ek het in ‘n huis grootgeword met ‘n alkoholis-pa. Ek het nooit geweet in watter toestand hy huis toe sou kom nie, of hoe ek en my ma dit telkens moes hanteer nie. Ek was lief vir my pa, maar ek was bang vir die persoon wat hy geword het wanneer die alkohol oorgeneem en sy persoonlikheid verander het.

As tiener het ek God se liefde en genade beter verstaan en hoe noodsaaklik bekering was. Ek het op Jesus as Verlosser vertrou. Toe het ek baie beswaard geraak oor my pa se siel. Ek was so bang dat hy sou sterf sonder om op Christus te vertrou.

Uiteraard is ‘n mens met reg diep besorg oor die redding van ons geliefdes wat die Here nog nie ken nie. Dit is hierdie besorgdheid wat ons aanspoor om te bid en die Goeie Nuus van die Evangelie op enige moontlike manier oor te dra.

Alhoewel ek vurig vir my pa gebid het, kon ek nie die vrees afskud wanneer hy nie sy foon antwoord of nie huis toe gekom het nie. Allerhande verskriklike scenario’s het by my opgekom. Ek kon dikwels nie slaap nie, was vasgevang deur vrees en hoofsaaklik van vrede ontneem.

My ouers se huwelik het uiteindelik op die rotse beland. In dieselfde jaar, toe ek net negentien was, is my ma met ‘n gevorderde stadium van kanker gediagnoseer en vier weke later is sy oorlede. Gelukkig het my ma Christus as haar Verlosser en Here aangeneem voordat sy siek geword het. Ek het gesien hoe sy haar siekte dra en die dood vreesloos in die gesig staar danksy Jesus, die versekering van die ewige lewe, en die hoop van die Hemel wat helder geskyn het in daardie moeilike tyd.

Ten spyte van daardie versekering was daar iets anders waarvoor ek bang was en wat my in vrees laat lewe het. Die pyn, hartseer en smart van so ‘n diep verlies het my bevrees gemaak dat enigiemand anders vir wie ek baie lief was, dieselfde ding kon oorkom.

Ek het hoevele boeke oor die onderwerp gelees en na preke geluister wat vir my sê die teenoorgestelde van vrees is geloof. Wanneer ek sulke boodskappe gehoor het, het ek skuldig gevoel dat my geloof te swak was omdat ek besef het in watter toestand ek verkeer. Ek het daarmee geworstel of ek geloof kortgekom en God nie genoeg vertrou het nie, want die vrees vir “sê nou” het my by tye opgevreet, en my aandag totaal in beslag geneem.

Die goeie nuus, vriendin, is dat ek saam met jou op ‘n geloofsreis is. Ek lê my daarop toe om elke gedagte gevange te neem en al meer te ontdek wie ons God is. Ek leer hoe vas, betroubaar en kosbaar sy beloftes in sy Woord is, en hoe toegewyd Hy is om in ons te werk, ons te leer vertrou, en ons deur sy Gees na die beeld van Jesus te verander.

Miskien lyk jou worsteling met vrees anders as myne. Miskien is dit angstigheid oor ‘n geliefde, vrees om ‘n werk of verhouding te verloor, of droefheid. Is jy bevrees om ernstig siek te raak, of vir die dood, of vir wat mense van jou dink? Is jy bang vir verwerping, of vir die toekoms as gevolg van finansiële druk, of dalk is dit net vrees vir muise, spinnekoppe, hoogtes of vlieg?

Wat jou vrees ook al mag wees, ons het ‘n Hemelse Vader wat al ons swakhede en worstelinge ken en verstaan. Hy is genadig, goed, deernisvol, geduldig en teerhartig. Sy Woord is vol wysheid, vertroosting en aanwysings waarheen ons moet gaan en wat ons moet doen wanneer ons worstel met of oorweldig voel deur vrees.

God se Woord is ryk aan genade, raad en leiding – dit spoor ons aan om moed te skep, nie bang te wees nie, stil te wees, sterk te wees, moed te hê, en nie angstig te wees nie. Daarom kies ons om ons gedagtes met die waarheid vol te maak, ons oë op Jesus te vestig, en deur Hom toegerus te word waarvoor ons ook al te staan kom.

Luister vandag na sy Woord aan ons harte –

“Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;

kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God.

Ek versterk jou,

ook help Ek jou,

ook ondersteun Ek jou

met my reddende regterhand.” – Jesaja 41:10 (1953-vertaling)

Ons hoef nie bang te wees nie want die almagtige, soewereine God is vir ons en is Immanuel, God met ons. Hy het belowe om ons nooit te verlaat nie. Absoluut niks kan ons ooit van sy groot liefde vir ons skei of ons beroof van ons toekomshoop dat ons vir ewig saam met Hom sal leef nie.

Ek is lief vir hierdie gedeelte, nie net omdat dit ons herinner wie God is, dat Hy met ons is en ons God is nie, maar ook die versekering en waarborg van sy hulp en krag. Ons kan seker wees dat ons deur Hom vasgehou word, deur sy reddende regterhand. In die Ou Testament is die beeld van God se regterhand gebruik om sy krag om te verlos, te beskerm en te red te simboliseer. Hy verander nie, daarom is sy beloftes vandag vir ons dieselfde.

Verskriklike dinge gebeur tans regoor die wêreld waarin ons leef – oorloë, aardbewings, vloede, hongersnood – baie dinge wat uiteraard vrees inboesem, veral by diegene wat in sulke aaklige situasies vasgevang is.

Waarheen anders kan ons gaan as na God en sy Woord toe vir moed en krag? Ons het ‘n boodskap van hoop wat ons kan deel as gevolg van Jesus. Hy is die Vredevors en die Een wat in die duisternis, in die verskrikking, te midde van die storm aan sy mense se sy bly en sê:  “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie” (Matteus 14:27).

Die keuse om “nie bang te wees nie”, is ‘n voortdurende proses in ons lewens. Gelukkig is God verbind tot die goeie werk wat Hy in ons begin het. Hy het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie (2 Timoteus 1:7), maar sy Heilige Gees as ons raadgewer, trooster en gids. Ons het sy Woord, sy onwrikbare waarheid, en sy groot en kosbare beloftes waarop ons ons lewe kan bou.

Daarom kan ons saam met die psalmis verklaar:

“God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming;                                                                                                                                                      Hy was nog altyd bereid om te help in nood.                                                                                              Daarom is ons nie bang nie…” – Psalm 46:2-3

Watter vertroosting moet hierdie waarheid nie wees vir ons vervolgde broers en susters nie – miljoene van hulle oor die wêreld heen vandag, wat in vrees leef vir gevangenskap, isolasie, om uit die familie verban te word, straf deur regerings, of bloot vrees vir hulle lewens. Hulle maak daagliks die duur keuse om afgesonder vir Jesus te lewe omdat Hy dit alles werd is. Die getuienis van hulle geloof versterk my geloof.

Net soos Hy met hulle is, is ons God ook met ons, om te versterk en te ondersteun, en ons te help om op Hom te vertrou en “nie bang te wees nie”.

Katie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse