Kies om te Glo

Kies om te Glo

Cristin Tippin

‘n Universiteitsprofessor het eenkeer sy definisie van geloof met my gedeel: “Geloof is om te kies om te glo dat die Woord van God waar is, ongeag ons gevoelens, omstandighede of die norme van die samelewing.”

Ongeag die twyfel wat ons soms mag voel, ongeag die moeilike en uitdagende situasies wat ons in die gesig staar, ongeag wat die wêreld om ons sê waar is, geloof is om te kies om te glo dat God se Woord waar is. Maak nie saak wat nie.

Soos ek al vir baie jare met die Here wandel, bly hierdie definisie van geloof by my en ek kom dikwels terug daarna. In seisoene wanneer ek geteister word deur twyfel oor God se goedheid of soewereiniteit, kies ek om Romeine 8:28 te glo. God werk alles ten goede van diegene wat Hom liefhet. Wanneer ek nie kan verstaan wat God doen of hoekom Hy nie spesifieke gebede beantwoord nie, vertrou ek die woorde van Habbakuk. God doen ’n werk wat ek nie sou glo as dit vertel word nie. En soos die wêreld verander en die waarheid relatief word tot wie ook al die mikrofoon vashou, is ek geanker in die wete dat elke woord van God waar is (Spreuke 30:5) en dat sy waarheid onveranderlik is.

Geloof is om te kies om te glo dat God se Woord waar is, maak nie saak wat nie.

Hoekom is dit belangrik? Wanneer ons geloof het, het ons die krag om die wêreld te oorwin. Toe Jesus op hierdie aarde gewandel het, het Hy vir sy dissipels gesê: “In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou moed; Ek het die wêreld oorwin” (Johannes 16:33). Wanneer ons geloof het, het ons toegang tot dieselfde krag wat Christus gebruik het om die wêreld te oorwin. Deur ons geloof in Christus het ons die krag om deur beproewings te volhard, om nie in sonde te val wanneer ons versoek word nie, en om te vertrou en hoop te hê te midde van lyding.

Met geloof kom krag. Oorwinnende krag.

As jy vandag vind dat jy sukkel om in God se Woord te glo, in wie Hy sê Hy is, in die reddende genade van Jesus Christus, bely dit aan die Here. Selfs wanneer ons sukkel om te glo, is God getrou om Homself as waar te bewys. “As ons ontrou is, bly Hy getrou, want Hy kan Homself nie verloën nie” (2 Timoteus 2:13). Vra Hom vir geloof om te glo. Hy sal getrou wees.

Christin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse