Dat die Wêreld God Kan Sien

Dat die Wêreld God Kan Sien

Grace Ann Hopkins

Terwyl ek gesit en nadink het oor hoe mooi dit is om afgesonder te wees en Christus se voorbeeld in Johannes 13 na te volg, het ek begin om God te dank dat Hy nie net sy Woord vir my gegee het nie, maar ook sy Gees. Toe kom dit by my op, “Wat is groter bewyse van ‘afgesonder’ wees as om die Heilige Gees van God in jou te hê?”

Volgens God se Woord in Romeine 10:9, word jy gered wanneer jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het. Prys God vir die gawe van verlossing deur genade, deur geloof! Prys God dat Hy die sonde en die dood namens ons oorwin het.

Die oomblik wat ‘n mens tot bekering kom, word ‘n wonderlike gawe aan jou gegee: die Heilige Gees (Efesiërs 1:13-14). Dit beteken dat die dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het in jou leef (Romeine 8:11). Wat ‘n kragtige getuienis dat jy afgesonder is van die wêreld.

Daar is dwarsdeur die Skrif bewyse dat ons afgesonder is wanneer ons in Jesus glo. ‘n Kragtige waarheid word in 1 Petrus 2:10 vervat, wat die wonderbaarlike van voor en na geloof in Jesus voorstel: ons was eens nie ‘n volk nie, maar nou is ons God se volk. Dit is duidelik dat die oomblik van verlossing en geestelike wedergeboorte net die beginpunt is van God se werk in die lewe van die gelowige.

Ons loof God vir die gawe van sy Gees en vir die nuwe naam wat Hy aan ons as sy eie kinders gegee het. Wat kan ons dan in dankbaarheid aan die Here bied? Soos Paulus dit in 2 Korintiërs 5:14–15 stel, dring die liefde van Christus ons om nie net vir onsself te leef nie, maar vir Hom wat vir ons gesterf het en uit die dood opgewek is!

Ons oë is gerig op Jesus om vir ons die weg aan te wys. Jesus het sy lewe om die Vader se wil geleef (Johannes 5:30). Wanneer ek die pragtige skrifgedeelte in Johannes 13 lees, hoor ek Jesus aan ons sê, “Volg My.”

Johannes 13:3 sê dat Jesus geweet het dat God aan Hom volkome gesag gegee het en dat Hy van God af gekom het en na God toe sou teruggaan. Met ander woorde, Jesus het geweet dat hy afgesonder was. Raai wat was die gevolg van sy afgesonderheid? Diensbare liefde. In sy Godgelyke bestaan (Filippense 2:6), het Jesus die gestalte van ‘n slaaf aangeneem en gekniel om sy dissipels se voete te was.

Jesus roep ons in Johannes 13:34 om sy liefdesoptrede na te volg deur ons broers en susters in Christus lief te hê. Voordat ons effektief diegene kan liefhê wat nie in God se familie is nie, moet ons eers ons medegelowiges in Jesus liefhê. Hierdie is God se model om verlorenes te bereik, want Jesus sê hierdeur (ons liefde vir mekaar) sal die wêreld weet dat ons God se dissipels is. 1 Johannes 4:12 stel dit so: die wêreld kan God sien en sy hart ken deur die manier waarop ons mekaar in die geloofsfamilie liefhet.

Soos ek peins oor hierdie magtige oproep vanaf Chrisus self om Hom na te volg en sy Liggaam, die kerk, lief te hê, dink ek aan 1 Petrus 3:15. Hierdie Skrifgedeelte sê vir ons om heilige eerbied vir Christus in ons harte te hê, of te wel om Hom as die Here in ons harte af te sonder. Dit is voorwaar die voorloper om ander lief te hê. Om ‘n intieme verhouding met God te koester is inderwaarheid die enigste manier wat ‘n mens uiterlik van die wêreld onderskei kan word.

Dus, ons doel as wedergeborenes is nogal eenvoudig. Ons moet onsself dissiplineer om daagliks die aangesig van God te soek – om te luister en te gehoorsaam. Wanneer ons allereers sy Koninkryk soek en in gebondenheid met die Wingerdstok beweeg, sal ons die vrug van sy liefde dra en ‘n daadwerklike afgesonderde lewe lei, sodat die wêreld God in ons kan sien.

 

Grace Ann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse