Groot Lydensweek Dag 9: Dankie!

Dierbare vriendin, ons hoop dat jy hierdie laaste week baie geleer het met behulp van ons Groot Lydensweek reeks. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons sal baie graag van jou wil hoor. Ons sal graag wil hoor van enige iets nuuts wat jy geleer het, hoe die Here jou tydens hierdie Groot […]

Groot Lydensweek Dag 8: Hy het opgestaan! Hy het waarlik opgestaan!

Vandag lees ons Matteus 28. Hierdie gedeelte verduidelik, volgens Matteus, wat plaasgevind het na Jesus se opstanding. Die gekose Skrifgedeelte vir vandag is Matteus 28 met Matteus 28:20 as ons SOAP-vers.   “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”   Vandag is die begin van veertig dae […]

Groot Lydensweek Dag 7: Wat Die Dood Nie Kon Vashou Nie

Vandag lees ons Matteus 27:62-66. Hierdie gedeelte verduidelik volgens Matteus wat plaasgevind het op die dag na Jesus se kruisiging. Die gekose Skriflesing vir vandag is Matteus 27:62-66 met Matteus 27:65-66 as ons SOAP-verse.   Pilatus antwoord hulle: “Hier is vir julle ‘n wag; gaan beveilig die graf so goed as julle kan.” Hulle het […]

Groot Lydensweek Dag 6: “Hierdie man was werklik die Seun van God.”

Vandag lees ons Matteus 27:1- 61. Hierdie gedeelte verduidelik volgens Matteus wat plaasgevind het op die dag van Jesus se verhoor en kruisiging. Die gekose Skriflesing vir vandag is Matteus 27:32-61 met Matteus 27:54 as ons SOAP-vers.   Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien […]

Groot Lydensweek Dag 5: Oorgegee

Vandag lees ons Matteus 26:17-75. Volgens Matteus verduidelik hierdie gedeelte wat plaasgevind het tydends die Paasmaaltyd en die nag toe Jesus gevange geneem is. Die gekose Skrifgedeelte vir vandag is Matteus 26:36-46 met Matteus 26:42 as ons SOAP-verse. ‘n Tweede keer het Hy gaan bid en gesê: “My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my […]

Groot Lydensweek Dag 4: ‘n Pragtige Daad

Ons lees vandag Matteus 26:6-16. Hierdie gedeelte verduidelik volgens Matteus wat die Woensdag voor Jesus se kruisiging gebeur het. Die gekose Skrifgedeelte vir vandag is Matteus 26:6-16 met Matteus 26:13 as ons SOAP-vers.   Dit verseker Ek julle: Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig sal word, sal daar ook vertel word wat […]

Groot Lydensweek Dag 3: Wees Gereed!

Ons lees vandag Matteus 24:3-26:5. Hierdie gedeelte verduidelik volgens Matteus wat die Dinsdag voor Jesus se dood gebeur het. Vandag se gekose Skrifgedeelte is Matteus 24:42-51 met Matteus 24:36 as ons SOAP-vers.   Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook nie die Seun […]

Groot Lydensweek Dag 2: Die Grootste Gebod

Vandag gaan ons Matteus 21:18 – 24:2 lees. Hierdie gedeelte verduidelik volgens Matteus wat die Maandag voor Jesus se kruisiging plaasgevind het. Vandag se gekose Skriflesing is Matteus 22:34-40 met Matteus 22:37-39 as ons SOAP-verse. Jesus antwoord hom: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en […]

Groot Lydensweek Dag 1: Prys Hom in die Hoogste Hemel

Ons is opgewonde om vandag met ons Groot Lydensweek reeks te begin! Vir die volgende agt dae, sal ons elke dag ‘n Skrifgedeelte uit Matteus lees. Ons sal nadink oor die goedheid van God, die grootsheid van Jesus se opoffering en die hoop wat ons het as gevolg van sy opstanding! Vandag gaan ons Matteus […]

Groot Lydensweek – Welkom, Wat is die SOAP Metode en ‘n Geskenk vir jou!!

WELKOM by ons Groot Lydensweek reeks wat môre begin. Van Palm Sondag af, wandel ons saam in die Evangelie van Matteus en deur die gebeure van elke dag van die Groot Lydensweek, die week voor Jesus se dood en opstanding. Ons Groot Lydensweek reeks sal op Sondag 28 Maart begin en op Maandag 5 April eindig. […]