Wees Sterk en Dapper

Wees Sterk en Dapper

Deur Angela | Maart 22, 2017

Moses is een van my absolute geliefkoosde karakters van die Bybel. Hy was ‘n man wat baie foute gemaak het, sy tekortkominge en gebreke was in die openbare oog vir almal om te sien, hy het swak gevoel toe hy sterk moes wees, en het nie gevoel hy is in staat toe God hom geroep het nie.

Ek kan so met hom identifiseer. Ek het meer kere drooggemaak as wat ek wil erken. Ek het toegelaat dat vrees my ontredder het, my teruggehou het en meer slapelose nagte veroorsaak het as ‘n pasgebore baba.

En swakheid… o wee.

Ek bid altyd en vra vir God om ‘n “Aaron” in my lewe in te bring. Iemand wat meer welbesproke as ek is. Iemand wat vir my kan praat. Want as ek eerlik met julle moet wees, dan voel ek meeste dae asof ek nie bekwaam is om ‘n bediening soos hierdie te lei nie.

Moses mag oor sy woorde gestruikel het, maar ek maak meer foute met myne as wat ek graag wil noem.

Moses het die etiket van “Spraakgebrek” gedra, en ek het die etiket gedra van “Leerprobleme,” wat maak dat beide van ons iemand anders voor ons wil plaas. As ons maar net kan wegkruip sodat ander nie ons liggaamsgebreke van naby moet sien nie.

En nogtans, ten spyte van ons swakhede en ons gebrokenheid, kies God nogtans om ons te gebruik… en Hy kies jou ook, liewe vriendin.

In vandag se verse, sien ons Moses aan die einde van sy lewe. Hy het geleer om met God te wandel deur die hoogtepunte en laagtepunte van die lewe, en hy ken hierdie waarheid eerstehands: GOD SAL JOU NOOIT ALLEEN LAAT NIE.

Toe Moses swak was, het God hom sterk gemaak.

Toe Moses lafhartig was, het God hom dapper gemaak.

Dit is ongelooflik om te sien hoe Moses was toe God hom in die begin geroep het, in vergelyking met hoe hy was aan die einde van sy lewe… nadat hy vir 40 jaar saam met God gewandel het.

As gevolg van Moses se persoonlike verhouding met God, was hy in staat om die mense van Israel – en mees belangrikste, vir Joshua – te bemoedig, en hulle uit te daag om sterk en dapper te wees. Hoe? Deur tyd met God te spandeer, deur Hom te vertrou en Hom op Sy Woord te neem… deur te glo dat God sal doen wat Hy gesê het. Moses het geleer om sterk en dapper te wees deur God te vertrou, en te sien hoe Hy keer op keer in sy lewe gewerk het.

Dit was Moses wat gesien het hoe God die waters van die Rooi See geskei het, en toegelaat het dat die nasie van Israel op droë grond deurgetrek het.

Dit was Moses wat gesien het hoe God die mense van Egipte geoordeel het vir hulle ongehoorsaamheid en gevangenisskap van die Israeliete.

As gevolg van God se getrouheid in Moses se lewe, was Moses toe in staat om te kon spreek in die lewens van die volgende generasie, en vir hulle te sê, “Hou moed en wees dapper! Moenie bang wees nie! Julle God gaan voor julle uit, net soos wat Hy vir my gedoen het!”

En dit is wat ons nou nodig het.

Ons het vrouens in die ouer generasies nodig wat hoop kan gee aan dié in die jonger generasies, en sê “Hou moed en wees dapper!”

Ons het nodig om van vrouens te hoor wat met God gewandel het, en wat getuienisse het van Sy getrouheid in hulle persoonlike lewens – vrouens wat nie net hierdie waarheid waarvan Moses in Deuteronomium 31 vertel, ken nie, maar vrouens wat dit ook ervaar het!

Ons het nodig om van vrouens te hoor wat die storms van die lewe getrotseer het, en wat kan getuig dat wat Moses gesê het waar is – dat Jesus hulle nie vir een oomblik sal los om hulle storms alleen te trotseer nie.

Dus vra ek jou vandag: sal jy ‘n “Moses” wees vir die volgende generasie? Sal jy moedig en dapper wees deur uit jou persoonlike lewe te getuig van God se getrouheid?  Sal jy deel met die “Joshuas” van vandag oor hoe God getrou was aan jou en hoe Sy woorde waar is?

O, hoe groot is ons behoefte om meer verhale van God se getrouheid te hoor! Ons benodig om getuienisse te hoor van hoe God se Woord waar is, nie net in Bybelse tye nie, maar ook in ons huidige tyd. Ons moet herinner word aan Sy getrouheid en die verlede en Sy getrouheid vandag.

Moses beveel ons om sterk en dapper te wees, maak nie saak watter stryd ons het nie. Ons moet nie bang wees nie, al stuur God ons ook na watter land toe. Ons God is met ons. Kom ons wees saam sterk en dapper!

Kom ons praat: Deel asseblief vandag verhale van hoe jy deur jou wandel met God geleer het om sterk en dapper te wees! Deel met ons hoe God met jou in jou storms van die lewe was, en hoe jy geleer het om dapper te wees. Ons benodig om jou stem en die getuienis wat God jou gegee het, te hoor!

Hê God Groots Lief!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse