(Week 5 – Tomas) Oorkom Ongeloof

deur Whitney | Julie 17, 2017

Daar is een in elke skare. Jy het dalk gehoor dat daar na hulle verwys word as die:

Party Pooper.

Debbie Downer.

Pessimistiese Penny.

Negatiewe Nancy

Ek het eens op ‘n tyd ‘n meisie geken, haar naam was Vanessa, en haar vriende het haar “Depressa” genoem.

Niemand wil hierdie etikette dra nie, maar dit lyk asof hulle nie hulleself kan help nie.  Maak nie saak wat die situasie is nie, hulle is altyd negatief.  Hulle vind die een naald in die hooimied van goeie dinge.  Hulle soek vir die kleinste slegte ding in ‘n groot see van goedheid.  In elke situasie verwag hulle dat iets sal verkeerd gaan, in plaas van om alles wat reg verloop, raak te sien.  Hulle is die Eeyores van die wêreld – hierdie geliefdes wat hulleself nie sover kan bring om te soek vir daardie geseënde glans van hoop nie; die lig aan die einde van die tonnel nie.

Ken jy iemand wat so is?

Jesus het so iemand geken.  Onder die Twaalf, was dit ‘n dissipel met die naam Tomas. Ons as Christene – en selfs mense wat nie glo nie – gebruik die gesegde “Ongelowige Tomas,” en met goeie rede.  Na Jesus opgestaan het uit die dood, het die ander dissipels vir Tomas vertel, “Ons het die Here gesien!”  Maar Tomas het Hom nie gesien nie, en hy het hardkoppig volgehou dat hy NOOIT sal glo, tot Hy hom sien nie.

Dit is, op sy ergste, woorde van baklei; op sy beste, pessimisties.

Voor ons Tomas nou te hard veroordeel, wil ek hê jy moet die geheelbeeld sien van wie hy was.  Net soos met moderne pessimiste, is daar altyd meer aan ‘n persoon as wat jy met die eerste oogopslag sien.  Wanneer ons die Woord ondersoek, sal ons lees dat dit Tomas was wat bereid was om saam met Jesus terug te gaan Judea toe, om na die oorlede Lazarus te gaan terwyl die ander dissipels bang was vir die gevaar en vir ‘n moontlike dood (Johannes 11).  In Tomas se hart was dit beter om saam met Jesus te sterf as om sonder Hom te leef.  En soos Jesus se kruisdood nader gekom het, was dit Tomas wat nie verstaan het waarheen Jesus gaan nie en wat met ‘n opregte hart gevra het om saam met Hom te gaan (Johannes 14). Dit blyk dat hy nie met die gedagte kon saamleef om van Sy Here geskei te wees nie.  Selfs in Tomas se pessimisme, was hy moedig en getrou.  Selfs in sy twyfel, was sy lojale liefde vir Jesus altyd sigbaar.  Dit was heel waarskynlik Tomas se gebroke hart oor Jesus se dood wat sy pessimisme aangevuur het om in die diepste, wanhopige twyfel te verval.

Wat ookal die kompleksiteit van sy emosies, ons kan baie leer van Tomas:

Afstand kan twyfel kweek. “Tomas (ook bekend as Didimus), een van die Twaalf, was nie by die ander toe Jesus aan hulle verskyn het nie.”

 Vir watter rede ookal, was Tomas nie saam met die ander dissipels toe Jesus vir die eerste keer aan hulle verskyn het na Sy opstanding nie.  Dit blyk dat die ander tien dissipels (sonder Tomas en Judas Iskariot) daar was.  Wanneer ons onsself distansieër van God en van ander gelowiges, dan verwyder ons ons beste kans vir die ontvangs van waarheid, hoop en geloof, selfs in die donkerste situasies. Wanneer ons aan onsself oorgelaat is, is dit baie meer waarskynlik dat ons sal afdwaal en toelaat dat die stemme van die wêreld twyfel in ons kwesbare gedagtes en harte sal spreek. God se Woord vertel ons dat ons nie moet ophou om saam byeen te kom nie, soos party se gewoonte is nie, maar ons moet mekaar aanmoedig – des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom (Hebreërs 10:25).  Is jy negatief en besig om jouself te isoleer van God en van ander gelowiges?  Dit is nie goed om alleen te wees nie.  Gaan terug in aanbidding saam met ander gelowiges sodat jy Jesus ten volle kan ervaar.

Ongeloof kan verdeeldheid veroorsaak. “As ek nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.’”  

Dis moeilik om te weet wat Tomas se stemtoon hier was, maar dit klink nie na ‘n positiewe stemtoon nie. Dink aan die toneel: die ander dissipels is oorstelp van blydskap toe hulle hulle opgestane Here gesien het.  Sommige van die legkaart stukke van Jesus se koninkryk begin nou in mekaar pas en daar was ‘n deuslaggewende oomblik vir die ander dissipels.  Hulle is saam deur ‘n aardse hel en terug, en hulle is uiteindelik op die bergtop van geloof… toe Tomas sterk sy ongeloof uitspreek.  Jy kan letterlik voel hoe die atmosfeer verander met Tomas se woorde, en dis presies wat ons doen as ons ander mense se vuur van geloof blus met ons ferm ongeloof.  Verdeeldheid begin.  Verwarring volg.  In plaas daarvan om toekomsgerig te fokus op die koninkryk en die glorie van God, is Jesus se dissipels verdeeld en probeer hulle om een van hulle eie oortuig.  Is jou ongeloof besig om verdeeldheid te saai in die liggaam van Christus?  Laat ons eerder geloof soos die geloof van Abraham demonstreer, wat, “nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee.  Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof het.”(Romeine 4:20-21).

Vertraging kan agteruitgang veroorsaak. “Agt dae later was Jesus se dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle”.

O, wat ‘n week moes dit vir Tomas gewees het – ‘n misrabele week vol twyfel, hartseer, wens, wonder en wag.  As jy al ooit uitgestel het om in geloof te wandel, sal jy weet dat om selfs net een dag te leef met geloofsworsteling, kan soos ‘n ewigheid voel.  Tomas se uistel om te glo het hom beslis ‘n hele week van wroeging gekos, en dit alles kon verhoed gewees het as hy net geglo het sonder om te sien.  Jakobus 1:6 sê dat iemand wat twyfel is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.  Ons gedagtes, liggame en gees kan vinnig agteruitgaan wanneer ons ongeloof in ons lewens toelaat, en dit kan ons selfs op ‘n pad van vernietiging plaas.  Is jy in ‘n seisoen in jou lewe waar jou uitgestelde geloof besig is om jou lewe uitmekaar te laat val, en besig is om jou te beroof om te leef in die volheid van alles wat God vir jou het?  Onthou Jesus se deurboorde hande en voete; Sy bloed wat vir jou gestort is; die leë graf en sonde en dood wat oorwin is.  Jesus se opstandingskrag is beskikbaar vir dié wat glo. Moenie ‘n dag langer uitstel nie.  Moenie langer twyfel nie, en glo (Johannes 20:27).

Tomas het getwyfel.

Maar o, liewe Jesus.  Selfs al was die deure gesluit, het Jesus die fisiese en Tomas se vlees oorkom om Sy vrede en teenwoordigheid te bring.

Ongeloof het verander in geloof.

Hy het dit gedoen vir Tomas, en Hy kan dit vir jou doen.  Vul jou gedagtes met Sy Waarheid, hardloop tot in Sy teenwoordigheid en gee vandag alles oor aan Hom.  Hy wil jou help om te glo.

“Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” – Johannes 20:29

*Kom ons praat:  Het jy al ooit twyfel ervaar wat afstand, verdeeldheid of agteruitgang behels het?  Hoe het God jou gehelp om hierdie situasies te oorkom?

Aan Sy Voete,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 5 Uitdaging:  Skryf die volgende vers op ‘n kaarjie: “Ek glo. Help my in my ongeloof” – Markus 9:24. Plaas hierdie kaartjie op ‘n plek waar jy dit dikwels kan sien as ‘n herinnering om jou twyfel hierdie week aan God oor te gee.

 Week 5 Leesplan

 Week 5 Memoriseervers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse