Week 2 – Hoe Om Met Jou Kinders Te Gesels Oor Beproewings

Deur Angela | Mei 7, 2018 | 1 & 2 Tessalonisense

Ek is ‘n ma van drie dogters. My oudste is 12, my tweede 10, en my jongste 6. Soos enige ma in vandag se dae sukkel ek om te bepaal hoeveel ek vir my dogters moet vertel van die wêreld waarin hulle leef. Alhoewel ek nie wil hêdat hulle naïef moet wees oor die gevare van om te leef in ons wêreld nie, wil ek hulle terselfdertyd nie bang maak daarvoor nie.

In vandag se Skrifgedeeltes sien ons dat Paulus ‘n soortgelyke probleem met sy jong kerk in Tessalonika gehad het … en daarom het hy Timoteus gestuur om hulle te versterk en te bemoedig in hulle geloof.

Paulus het nie net vir hulle gesêdat hulle sterk in hulle geloof moet wees nie … hy het iemand NA HULLE toe gestuur.

Somtyds is persoonlike kontak wat ons nodig het wanneer ons onsself in moeilike omstandighede bevind.

Die waarheid van die saak is dat Paulus geweet het dat beproewinge gaan kom. Dit is die rede hoekom hy nie self daar was nie – hy is uit die stad verdryf. Die jong Tessalonisense het dit eerstehands gesien en het die hartbrekende verlies van Paulus se afwesigheid beleef.

Paulus, op sy vaderlike manier, wou hierdie jong gelowiges voorberei vir meer beproewings soos hierdie, nie om hulle te verskrik nie, maar om hulle voor te berei. Hy wou hê dat hulle voorbereid moet wees op beproewings … nie verras word daardeur nie.

“Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit gesê dat ons verdruk sou word …” 1 Tessalonisense 3:4

Soos Paulus, moet ons met ons kinders gesels oor beproewings wat hulle dalk in die gesig mag staar … nie om hulle te verskrik nie, maar eerder om hulle voor te berei.

Terwyl ek steeds hierdie onstuimige waterstrotseer, is hier ‘n paar maniere waarop ek my dogters voorberei.

Dit begin by die huis:

Ons moet ons kinders leer dat beproewing normaal is in hierdie gevalle wêreld waarin ons leef. Om te gesels oor hierdie waarheid is so belangrik vir ons kinders se geestelike volwassenheid en groei. Besprekings hieroor begin rondom die tafel wanneer ons aansit vir aandete of op pad na en van die skool af. Ek praat met my dogters oor gebeure in ons dorp, land en wêreld. Ek beperk die hoeveelheid nuusdekking waaraan hulle blootgestel word, maar ek laat hulle toe om sonder enige grafiese besonderhede van die gebeure kennis te dra. Ons gesels daaroor en ek kry hulle mening oor hoekom hulle dink dat iets gebeur het of hoekom ‘n persoon op daardie spesifieke manier gereageer het.

Leer van diegene wat ons vooraf gegaan het:

Ek het ook gevind dat om biografieë van verskeie Christene te lees regtig bemoedigend en inspirerendis. Om die geleentheid te hê om ‘n kykie in iemand anders se lewe te hê en te sien hoe God deur verskillende beproewinge in hulle lewens gewerk het, help ons om hoop vir onsself te hê. Om te sien hoe God toetse en moeilike tye gebruik het om te help om hulle te vorm tot die inspirerende Christene waarvan ons vandag lees, is so bemoedigend. Om te lees van die swaarkry wat ander deurgegaan het en hoe God aan hulle getrou was, gee ons hoop en ‘n dieper begrip van hoe God deur die moeilike tye in ons lewens kan werk. ‘n Reeks boeke wat ek graag saam met my dogters gelees het, is “Christian Heroes Then & Now”.

Deel jou eie getuienis:

Ek deel ook getuienisse van God se getrouheid deur die jare soos ek deur verskeie beproewinge gegaan het met hulle. Wat ek nie wil hê nie, is dat hulle moet dink dat die Christelike lewe altyd voorspoedigis. Dit is nie. Harde tye kom … maar ons hoef nie in vrees te lewe nie. Om te leer hoe om deur middel van beproewing te volhard, help ons om volwasse te word in ons geloof en leer ons om sterk te staan in God se soewereiniteit en liefde.

Kom ons gesels:Wat van jou? Watter raad sal jy aan ander ma’s gee oor hoe om met hulle kinders te praat oor beproewinge?

Wees heelhartig lief vir God!

 

 

 

 

 

Week 2 Uitdaging:Vra hierdie week vir God om jou te help om beproewings in jou lewe te sien as ‘n geleentheid om lief te hê en te bid vir die persoon wat dit veroorsaak.

Week 2 – Leesplan

 

Week 2 Memoriseervers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse