Week 2: Die Vreugde Om Te Dien

Deur WhitneyD | November 6, 2017 | Filippense

As dit nie vir mense was nie… sou werk wonderlik gewees het.

As dit nie vir mense was nie… sou kerk maklik gewees het.

As dit nie vir mense was nie… sou nederige diens maklik gewees het.

Opofferende diens is iets wat baie mense bewonder, maar nie werklik begeer om te beoefen nie. Ons kultuur bevorder selfbediening en eiebelang. Ons sien baie van daardie kulturele waardes in die kerk insypel. Selfs wanneer ons in die kerk en bediening dien, kan ons vind dat ons deur mense teleurgestel en seergemaak word, en ons kan bevraagteken of die koste dit werd is.

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.– Filippense 2:3-4 

Paulus verduidelik aan die kerk in Filippi dat die bewys van ware Christenskap gevind word in nederige diens aan ander. God roep Sy mense om mekaar in nederigheid te dien en lief te hê. Een van die wonderlike dinge van God is dat Hy die heerlikheid van die hemel verlaat het om ‘n intieme verhouding met ons te hê. Geklee in nederigheid, deur die vorm van ‘n dienskneg aan te neem, het ons Here Jesus ons morsige wêreld binnegekom om in ons behoeftes te voorsien, en om te deel in ons lyding.

Ons is die meeste soos Jesus wanneer ons ander dien. Ons wys ons dankbaarheid aan Hom deur gewillig en nederig in die lewens van ander in te tree om aan hulle behoeftes te voorsien en te deel in hulle lyding. Ons kan ‘n helper, ‘n luisterende oor, ‘n bemoediger, ‘n gebedsvennoot, ‘n vertroueling of selfs ‘n verdediger word. Ons ervaar groot vreugde wanneer ons die werklikheid van Jesus se genade en liefde bring aan diegene wat dit die meeste nodig het.

So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. – Matteus 20:28  

Omdat ons in hierdie gevalle wêreld leef, is verraad, disrespek en gebrokenheid volop.

Mense kan jou diens as vanselfsprekend aanvaar.

Mense mag dalk nie jou opoffering van liefde en goedgunstigheid waardeer nie.

Dit is baie moeilik om onvolmaakte mense te vertrou en te dien.

Maar, jy kan absoluut ons heilige en perfekte God vertrou. Ons diens word aan Hom gelewer.

Dit verseker Ek julle: Vir sover dit julle aan een van die geringstes van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen. – Matteus 25:40  

Wanneer ek worstel om moeilike mense lief te hê, onthou ek dat God nie skoonheid of waardigheid in my gesoek het voordat Hy Sy liefde wat my lewe gered het, aangebied het nie.

Wanneer ek sukkel om my tyd, energie of hulpbronne op te offer, onthou ek dat die baie seëninge wat God in my lewe uitgestort het, nie vir my gegee is om vir myself bymekaar te maak nie, maar dit is aan my toevertrou om te belê in die lewens van ander.

Wanneer ek worstel met wedywering vir ‘n hoë posisie of wanneer ek erkenning begeer, onthou ek dat die grond aan die voet van die kruis gelyk is.

Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. – Matteus 23:12

Wanneer ons God en ander nederig dien in ons daaglikse lewens, is ons groot voor God. God sien selfs die kleinste dade van goedhartigheid. In Sy groot liefde, sien Hy enige iets wat ons vir ander doen, asof ons dit vir Hom persoonlik doen. God belowe dat Hy ons sal beloon vir ons regverdigheid en ons getrouheid. Om Jesus se voorbeeld te volg in hierdie wêreld, kom met groot uitdagings en dikwels teen ‘n groot koste, maar met selfs groter beloning as wat ons ons ooit kan indink.

Waar roep God jou om te dien?

Watter struikelblokke, vrese of twyfel weerhou jou daarvan om die vreugde te ervaar van om deur God gebruik te word?

Hoe kan ons vir jou bid soos jy nederige diens deel maak van jou daaglikse lewenswyse?

Vrede en genade vir jou,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 2 Uitdaging: Spandeer tyd om God te vra vir sy oë en hart soos jy soek vir opsetlike maniere om ander mense te dien. Volg deur met ‘n bedieningsgeleentheid waar jy jou tyd, energie of hulpbronne kan gebruik om God se genade te wys en liefde vir diegene wat dit die meeste nodig het.

Week 2 Leesplan

 Week 2 Memoriseervers

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse