Wandel In Oorwinning – Inleiding

 

Wandel In Oorwinning – Inleiding

Deur Angela

Sommige van ons leef in vrees vir die toekoms. Ons is vasgevang in “wat as” denke, eerder as om te fokus op die dinge wat God reeds vir ons gegee het. Ons het ‘n erfenis in Christus wat niemand van ons kan wegneem nie. Ons het ‘n belofte van ‘n oorvloedige lewe, maar ons leef steeds van krummels. Hoekom? Omdat ons nie besef dat ons hierdie stryd, genaamd ‘die lewe’ vanuit ‘n posisie van oorwinning veg nie.

Die boek Josua leer ons om die beloftes wat God ons gegee het, te onthou en om God te vertrou in alles wat Hy aan ons toevertrou het. Josua wys ons hoe om in oorwinning te wandel.

Wanneer Moses sterf kort voor die Israeliete die Jordaan oorsteek, word Josua die taak opgelê om die volk die Beloofde Land in te lei. Hy het nie tyd gehad om te oorweeg of hy die werk wil hê en of hy opgewasse was vir die taak nie. Hy het ‘n opdrag van God ontvang en dit gehoorsaam.

God het Josua gestuur met die belofte dat Hy die land Kanaän reeds aan Israel gegee het (Josua 1:2). En Josua het die Jordaan oorgesteek terwyl hy aanspraak gemaak het op daardie belofte, met die wete dat God elke tree van die weg met hom sou wees en dat Hy hom nie sou versaak nie.

Die belofte van die land Kanaän het sy oorsprong in God se belofte aan Abraham (Genesis 12:1-3). God het Abraham uit die nasies geroep en aan hom verskeie beloftes gegee, insluitende ‘n land, ‘n volk en God se seën aan die res van die nasies deur hom. Die verhaal van Josua vertel van elkeen van hierdie beloftes, maar die fokus en klem is duidelik op God se belofte van land.

“Die Here het aan Israel die hele land gegee wat Hy met ‘n eed aan hulle voorvaders beloof het. Hulle het dit in besit geneem en daar gaan woon.” (Josua 21:43)

Na veertig jaar se omswerwinge in die woestyn het Israel aanspraak gemaak op hul erfenis en die seëninge van die land wat God vir hulle voorberei het, geniet.

Die land was reeds hulle s’n, maar daar was steeds ‘n paar dinge wat Josua nog moes doen:

Josua moes dapper en moedig wees.

Josua moes versigtig wees om God se Woord te leef.

Josua moes dag en nag op God se Woord mediteer.

Josua moes God se beloftes vertrou.

Om in oorwinning te wandel, is geskoei op God se beloftes, maar dis nie ‘n passiewe handeling nie. Dit vereis ‘n spesifieke optrede van ons om daardie beloftes met ope arms aan te neem en elke dag daarin te leef. Israel het die land besit weens God se genadige verbond met Abraham (Genesis 12:1-5), maar hulle genot daarvan was afhanklik van hulle getroue gehoorsaamheid aan God.

Dieselfde God wat met Josua en die Israeliete was, is vandag ook met ons. Hy het vir ons dieselfde beloftes gegee en Hy wil hê dat ons aanspraak moet maak op ons erfenis. Dis ons gebed dat hierdie studie jou sal help om in oorwinning te begin wandel!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse