Vyf Gebede om te Bid in Nastrewing van ‘n Rein Hart

Vyf Gebede om te Bid in Nastrewing van ‘n Rein Hart

Deur Whitney / 11 Desember 2019 / Saligsprekinge

“Wie mag die berg van die Here opgaan
en wie mag in sy heiligdom gaan staan?
Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is,
wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.” – Psalms 24:3-4

Watter spesifieke snellers of “drukpunte” gedurende jou week sal dít wat regtig in jou hart omgaan, tot uiting bring?

Vir party is dit om na ‘n lang dag op kantoor in spitsverkeer vas te sit.

As jy klein kindertjies het, kan dit die nie-so-eenvoudige maar beslis-heiligende proses op Sondae wees om jou gesin gereed en by die deur uit te kry vir kerk.

Dit kan dalk interaksie met ‘n moeilike persoon, die onbegonne bestuur van ‘n oorvol skedule of ander chroniese tipes druk van die lewe wees wat mettertyd kan lei tot ‘n uitbarsting van aakligheid – hoe min ons dit ook al wil erken – uit die oorvloed van wat regtig in ons harte aangaan.

As jy in Christus is, is jy deur die bloed van Jesus gereinig (1 Johannes 1:7, 9). Jou sondes is vergewe. Jy is ‘n nuwe skepping, met ‘n nuwe hart. Wanneer God na jou kyk, sien Hy die geregtigheid van sy volmaakte Seun (Esegiël 36:26-27; 2 Korintiërs 5:17, 21, Efesiërs 4:24, Romeine 4:5). Sulke ontferming… sulke liefde. O, mag ons nooit sulke ongelooflike genade vergeet nie!

So, hoe nou gemaak?

Ten spyte van al die goeie nuus en nuwe ontferming elke môre, gaan die daaglikse stryd teen die sonde – terwyl ons in hierdie wêreld woon –  steeds voort (Galasiërs 5:17). Ons SAL onsself vandag moet verloën. Ons SAL moet kies om ons kruis op te neem en Hom te volg (Matteus 16:24). Met ons identiteit veilig geanker in Christus, laat ons ons vinger op die pols hou van ons “hart-ondersoeke” namate ons in Hom groei. Eer aan God, ons hoef dit nie self te probeer doen nie. Dieselfde God wat ons red, bemagtig ons deur sy Gees om al hoe meer na sy beeld omvorm te word (Romeine 12:2).

Is jy desperaat om oor te begin? Jy’s nie al een nie.

Kom ons besluit vandag, met Christus se krag in ons, om met alles in ons ‘n rein hart na te streef. Ons mag dalk nie honderd persent slaag nie, maar ons kan dit passievol nastreef terwyl ons met vrymoedigheid in Sy genade wandel. Dit begin met ‘n gewilligheid om oor te gee – nie my wil nie, maar U wil, Jesus (Spreuke 3:5-6).

Hier is vyf gebede wat jy kan bid (en verse wat jy kan memoriseer!) terwyl jy hierdie week probeer om in reinheid van hart te groei:

  1. Deursoek my; Lei my: “Deurgrond my, O God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad.” – Psalm 139:23-24
  2. Trek my nader; Reinig my: “Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars.” – Jakobus 4:8
  3. Help my om my hart te bewaak: “Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!” – Psalm 119:9; “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.” – Spreuke 4:23
  4. Help my om bly te wees oor die waarheid; Leer my wysheid: “Maar U verwag opregtheid diep in ‘n mens se hart: laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe.” – Psalms 51:8
  5. Help my om soos U lief te hê: “Noudat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig liefhê.” – 1 Petrus 1:22

Ek gaan hierdie week een van hierdie verse op ‘n notakaart neerskryf en dit op een van my “drukplekke” plaas. Wat van jou? Deel jou verskeuse met ons by “Lewer Kommentaar” en laat ons saam die goeie stryd stry!

Aan sy voete,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse