Vertrou Op Die Here

Vertrou Op Die Here

Deur Angela | Mei 29, 2019

Het dit jy al ooit vir jou gevoel asof jou lewe eenvoudig op jou intuimel? Of ons dit wil erken of nie, ons kan nie alles en almal in ons lewens beheer nie. Wat doen ons dan as die wêreld onderstebo gekeer word? Ons sien vandag hoe Miga reageer nadat Israel verseg het om na sy boodskap te luister.

In hierdie gedeelte van Miga kry ons ‘n meer intieme blik op die profeet. Hy het oordele oor Israel uitgespreek en nou hef hy eers ‘n persoonlike klaaglied aan. In hierdie sewe verse sien ons hoe Miga wroeg oor die volk se sonde en weiering om hulle na geregtigheid te bekeer.

Die profeet begin met ‘n hartverskeurende uitroep waarmee hy uiting gee aan sy persoonlike pyn en wroeging oor die ramp wat sy volk gaan tref. Miga vergelyk sy situasie met dié van ‘n boer wat ‘n wingerd bewerk het maar niks vrugte daarvan oes nie. Ten spyte van sy pogings om die mense hulle te laat bekeer, was sy harde werk tevergeefs. Miga verklaar dan dat daar geen getroue volgelinge in die land oor is nie.

In vers 3 begin Miga oor die onderskeie sondes van die volk te kla. Hulle het alle morele standaarde in leierskap versaak. Lojaliteit tussen vriende het versleg. Selfs familiebande is verbreek. Dit wil voorkom asof juis dit wat die volk saambind, voor Miga uitmekaargeskeur word.

Tog waak Miga hoopvol. Hy waak en wag vir die Here. Selfs terwyl alles om hom uitmekaarval, wag hy op God, sy Verlosser. Hy wag omdat hy weet dat sy God hom sal hoor.

Soms, Vriendin, mag dit voel asof niemand jou hoor nie, ten spyte van al jou harde werk. Jy mag dalk voel dat niemand verstaan nie. Maar die Here hoor jou en verstaan jou situasie. Hy werk in en deur alles. Te midde van die beproewing word ons, as gelowiges, opgeroep om getrou te bly, om hoopvol te waak, en te wag, met die wete dat God ons Verlosser ons sal hoor.

In watter area sukkel jy tans om getrou te bly in die wagproses? Hoe kan dit jou help om hoop kry deur op die karakter van God as Verlosser te fokus?

Ons Miga-studie sluit Vrydag af, en daarom nooi ons jou uit om ons volgende studie wat op 17 Junie afskop, saam met ons aan te pak. Ons winterstudie heet Wandel In Oorwinning en ons gaan vir ses weke deur die boek Josua werk.

Josua leer ons om die beloftes wat God vir ons gegee het, te onthou en om God te vertrou in alles wat Hy ons oproep om te doen.

Deur die boek Josua wys God vir ons hoe om in oorwinning te leef.

Om in oorwinning te wandel, berus op God se beloftes maar dis nie passief nie. Dit vra van ons om daadwerklik daardie beloftes te glo en daagliks daarvolgens te leef. Israel het die land besit as gevolg van God se genadeverbond met Abraham (Genesis 12:1-5), maar hulle vreugde oor die land het afgehang van hulle getroue gehoorsaamheid aan God.

Dieselfde God wat met Josua en die Israeliete was, is ook vandag by ons. Hy het dieselfde beloftes vir ons gegee en Hy wil hê ons moet die erfenis wat Hy reeds vir ons gegee het, vir ons toeëien.

Nooi jou vriende en kom sluit 30 Junie by ons aan terwyl ons deur hierdie kragtige winterstudie werk!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse