Streef Heiligheid

Streef Heiligheid

Deur Angela | Julie 26, 2019 | Josua Wandel In Oorwinning

Dit is ons laaste dag in die boek Josua! Hierdie verse is Josua se laaste toespraak aan die volk Israel. Hy vermaan sy mense om afgodediens af te skaf en versoek hulle om die Here te dien. Hy herinner hulle egter ook dat, om die Here te dien, hulle heilig moet wees.

Wat beteken dit? Tensy hulle ontslae raak van die afgode wat hulle aanbid het, kon hulle God nie dien nie. Die mense moes ‘n besluit maak om God te dien, nie omdat hulle moes nie, maar omdat hulle wou.

Die mense het in die geheim valse gode aanbid en party van hulle het selfs voortgegaan om Egiptiese gode te aanbid. Die Israeliete se geskiedenis was ‘n bewys daarvan dat hulle baie maklik beloftes gemaak het om aan God gehoorsaam te wees, maar wanneer hulle sy opdragte moes gehoorsaam, het hulle voortdurend hulle beloftes verbreek.

God het vir hulle die land gegee wat Hy aan hulle ouers beloof het. Al die beloftes wat Hy gemaak het, is vervul. Nou moes die Israeliete ‘n besluit maak. Wou hulle God of die afgode dien? Hulle kon nie albei dien nie. Hulle kon nie die seëninge ontvang wat God vir hulle wou gee terwyl hulle afgode aanbid nie.

En ons kan ook nie.

Ons kan nie verwag om seëninge van God te ontvang as ons nie heiligheid nastreef nie. God wil jou gebruik. Hy het ‘n plek, planne en ‘n doel vir al sy kinders. Maar as ons bruikbaar wil wees vir die Koninkryk, moet ons God gehoorsaam en ‘n goddelike lewe leef.

In ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ‘n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. – 2 Timoteus 2:20-21

Ons is God se kinders. Ons is uitverkies. Ons is geliefd. God het ‘n duur prys vir ons lewens betaal. Hulle wat deur God gered is, moet bereid wees om ‘n goddelike, heilige lewe te lei.

My vraag vandag is, gaan jy ‘n voorwerp wees wat heerlikheid en eer aan God bring of gaan jy ‘n oneerbare voorwerp wees? Hoe reageer jy op die God wat jou wil gebruik om sy Koninkryk te help bou en die goeie nuus van verlossing uit te dra?

“’n Bruikbare menslike voorwerp van eer raak nie betrokke by die gewilde dinge van die wêreld nie, selfs nie eens die ‘godsdienstige wêreld’ nie. Hy moet heilig bly, en dit beteken dat hy afgesonder moet bly van enigiets wat hom kan verontreinig.”

Wiersbe, W., Wees Getrou.

Verbind jouself vandag, soos ons met die boek Josua afsluit, daartoe om God en net God alleen te dien. Stel vas of daar afgode in jou lewe is wat God se plek inneem. Is Hy eerste in jou lewe? Is sonde besig om jou te verslaan en pootjie dit jou in jou wedloop?

God se wil vir jou lewe is dat jy meer en meer soos Jesus sal wees (Romeine 8:29). Die kennis van ‘n heilige God behoort die manier hoe ons lewe, te verander.

Tevrede in sy diens,

Baie dankie dat jy die Wandel in Oorwinning studie saam met ons meegemaak het! Ons neem nou ‘n ruskansie van twee weke en ons nuwe studie, Woorde Maak Saak, skop op 12 Augustus af. Ons wil graag hê jy moet by ons aansluit en saam met ons meer leer omtrent die mag van die woorde wat ons praat, dink en deel!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse