Sondaarsvriend

Sondaarsvriend

Deur Terria / 24 Februarie 2021 / Markus

 

“Toe die skrifgeleerdes onder die Fariseërs sien dat Hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy dissipels gesê: “Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?” Jesus het dit gehoor en Hy sê vir hulle: “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars.” – Markus 2:16-17

In Markus 2 het Jesus vir Levi, die tollenaar (Matteus is sy Griekse naam), geroep om een ​​van sy dissipels te word. Levi (Matteus) het Jesus na sy huis genooi om saam met hom te eet en gemeenskap te hou. Levi se vriende, wat toevallig ook tollenaars en sondaars was, het hulle gevolg en saam met hulle geëet.

Diegene met ‘n “goeie” reputasie wat in die gemeenskap gerespekteer is, het hulle teenkanting uitgespreek teenoor Jesus se optrede. In ’n poging om Jesus se reputasie as belediging te beswadder, het die godsdiensleiers Jesus beskryf as “’n vriend van tollenaars en sondaars” (Matteus 11:19).

Jesus kon enigiemand kies om sy dissipels te word, maar tog het hy ‘n uiteenlopende groep gewone, onervare sondaars gekies om die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te versprei. Sommige was arm en onopgevoed. Sommige was, soos Levi (Matteus), sosiale uitgeworpenes wat verag en gehaat is.

Jesus was ongelooflik strategies gedurende die drie jaar van sy aardse bediening.

Hy het geweet dat hy beperkte tyd op aarde gehad het.

Hy het geweet waarvoor God Hom na die aarde laat kom het, en daarom was sy bedieningsstrategie om die sinagoge te verlaat en uit te gaan na die sondaars wat God wou red.

Jesus se strategie lyk soos dwaasheid vanuit ‘n wêreldse perspektief. Dwarsdeur die Evangelies het Hy hom verbind met diegene wat deur die samelewing verwerp is. Hy het Hom gewend tot melaatses, egbrekers, prostitute, kreupeles, siekes en armes. Niemand was buite sy bereik nie.

Jesus het die onsigbares en dié wat vergete is deur die samelewing, gesien. Hy het geweet hulle ware behoefte was redding.

‘n Sondaar se ware behoefte is aan God se vergifnis, daarom soek Jesus, God die Seun, sondaars op.

Baie van die mense wat na Jesus gesoek en Hom gevolg het, het gesmag na die transformerende verandering wat net Hy kon bied. Jesus het hulle met medelye ontmoet daar waar hulle hulself bevind het – slawe van die sonde en nie in staat om hulself te red nie. Jesus het saam met vyande van God geëet en gedrink, sodat Hy sy boodskap van versoening – die evangelie van redding – met hulle kon deel.

Wanneer ons die evangelie hoor, ons sondes bely en ons geloof en vertroue in Jesus Christus as ons Here en Verlosser stel, word ons op daardie oomblik in God se koninkryk gebore as sy kinders wat vir ewig by Hom sal wees (Romeine 8:14-17; Romeine 9:8; 1 Johannes 3:1-2). Die evangelie transformeer sondaars tot meer as net kennisse of medewerkers van God – ons word familie.

Jesus het Homself in die lewens van die sondaars en uitgeworpenes ingenooi, omdat Hy gedryf is deur medelye en liefde.

Gelowiges word geroep om dieselfde te doen. Ons word geroep om verby die sonde van ‘n persoon te kyk, hulle behoefte aan genesing te erken en hulle Jesus te bied, die enigste genesing vir sonde.

Jesus roep ons op om mense meer lief te hê as wat ons die lewe haat waarin hulle hulleself bevind.

Die ironie van Markus 2 is dat versoening met God die missie van die godsdiensleiers en die wetgeleerdes moes wees. Hulle was te gefokus op wie die sondaars was, eerder as wat hulle nodig gehad het.

Wie het jy besluit is nie die liefde, barmhartigheid en vergifnis van Jesus Christus waardig nie?

In God se koninkryk het elkeen die geleentheid om met Hom versoen te word. ‘n Gelowige se strategiese missie is om ons kort lewens hier op aarde te gebruik om God se boodskap van redding en vergifnis te deel aan diegene wat ons teëkom.

Dit beteken nie dat gelowiges sonde goedkeur of onsself verstrik in die lewensoorheersende sondes van ongelowiges nie. Ons volg Jesus se voorbeeld deur medelye te hê met die verlorenes, ons meng met ongelowiges om God se strategiese missie, om hulle na bekering en versoening met God te lei, tot uitvoer te bring.

God se missie mag jou dalk buite die mure van jou kerk roep. Jy mag moontlik met diegene buite jou Bybelstudie, jou bediening en jou sosiale groep omgaan.

Dalk moet jy jou gemaksone verlaat om diegene te bereik wat nie soos jy lyk, dink of optree nie.

Dit beteken dat ons soos Jesus moet wees: bereid is om sy boodskap van liefde en deernis te deel met ‘n vyandige wêreld wat dit moontlik nie wil hoor nie.

Dink aan die radikale effek wat gelowiges in hierdie wêreld sou hê as ons sou kies om ons gemak, trots en vrees opsy te skuif om Jesus elke dag bloot aan een nuwe persoon te verkondig.

Wie ken jy wat redding nodig het?

Wat is jy bereid om te waag om na hulle uit te reik?

Vrede en genade vir jou,

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse