Simon was die Seloot. Maar Jesus is die Genesing.

Deur Whitney | Julie 14, 2017

 “Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.” – Titus 2:11-14

Weet jy wat is so ongelooflik van die Bybel?

Een oomblik dink jy dat jy besig is om die lewens van die twaalf dissipels te bestudeer, maar elke.liewe.keer as ‘n nuwe karakter op die voorgrond kom, is dit nog ‘n doelbewuste, pragtige blik op die genadige hart van God.

Jesus, U is so wonderlik.

Sally Lloyd-Jones is reg: elke verhaal fluister Sy naam. “Daar is baie verhale in die Bybel, maar al die verhale vertel een groot verhaal. Die verhaal van hoe God Sy kinders liefhet en kom om hulle te red.”

Jesus het gekom om die wêreld te red, maar Hy het dit nie gedoen op ‘n manier wat die wêreld verwag het nie. Soos ons hierdie week ‘n bietjie meer oor Matteus en Simon die Yweraar geleer het, is ek weereens daaraan herinner dat Jesus dinge doen wat so die teenoorgestelde is van al my vleeslike neigings.

As dit van my afgehang het, sou ek definitief die pad met die minste weerstand gekies het: mans met goeie reputasies – min drama en gesog – en ek sou beslis weghardloop van enige iemand of enige iets wat meer kontroversie sou veroorsaak in ‘n toneel wat alreeds polities sensitief is. Per slot van rekening, daar is ‘n wêreld om te red, Jesus, en mense moet inkoop. Kom ons wees eerlik, ek sal wil hê dat die dissipels my moet laat goed lyk. Julle weet, my regkry vir effektiewe koninkryk sukses.

Maar nie Jesus nie.

Jesus het ‘n wêreld om te red, en elke tree langs die pad wou Hy hê ons moet weet dat absoluut niks of niemand bo Sy transformerende mag is nie.

Dit is net wie Hy is. Hy het die moeilike pad vir ons geneem, en dit is vir my so ongelooflik!

Jesus skram nie weg van menslike swakheid, kwellings, moeilike verledes en ernstige verdeeldheid nie. Inteendeel, dit is presies hoekom Hy gekom het. Ons weet alreeds dat Jesus alle soorte mense gebruik – diegene wat jy en ek alreeds afgeskryf het, en dit lyk asof hoe meer onwaarskynlik hulle is, hoe beter.

Dit is een ding om met die oorhaastige, geesdriftige persoonlikheid van Petrus te werk, of die stil, beskeie Andreas, maar ‘n tollenaar en ‘n Seloot? Die Selote was ‘n welbekende Joodse fanatiese Joodse party. Hulle het die Romeine op so ‘n ekstreme manier gehaat dat hulle passie vir Israel en God se wet hulle verander het in geharde moordenaars. Hulle sou nie gehuiwer het om dood te maak of om doodgemaak te word vir die saak nie – selfs tot die punt om hulle eie vrouens en kinders op te offer nie. Ons sal vandag na hierdie metodiek kyk en dink dat dit pure gekheid is. Dit was ‘n passie wat waarlik skeefgedraai het – ‘n altruistiese standpunt wat verdraai is deur sonde en die nastrewing van wêreldse identiteit en mag.

Simon was die Seloot.

Maar Jesus is die Genesing.

Soos die dissipels, wat voor hom gekom het verander is deur met Jesus te wandel, net so het ‘n ontmoeting met Jesus Simon se hart versag en enige misplaaste, roekelose ywer getransformeer in ‘n ongeëwenaarde, gretige passie vir sy Verlosser. Jesus se volgelinge het gekom deur uitnodiging, in plaas van dwang; deur dienende leierskap, in plaas van verworpe selfbevordering. Die manier hoe Jesus die twaalf gekies het en geleer het was ‘n teer en doelgerigte inleiding tot die kontra-kulturele taak wat Hy later vir hulle sou gee.

“Jesus se voorbeeld van dienaarsleierskap maak Hom anders as so baie historiese godsdienstige leiers. Hy was nie ‘n God wat oor sy volgelinge baasgespeel het en vereis het dat hulle Hom volg nie. Hy het ook nie hulle gehoorsaamheid afgedwing deur outoritarisme en vrees nie. Inteendeel, Hy het hulle geroep tot uitmuntende heiligheid en hulle nogtans liefdevol gedien om hulle harte te wen en om hulle die manier te wys hoe om ook ander mense se harte te bereik.” – Sally Clarkson

Jesus sou later vir Simon en die ander vra om uit hulle gemaksone te tree en ywerig te wees om dié mense wat net soos hulle is te bereik…

Diegene wat deur almal gesien word as té ver heen en té gebroke om genees te word.

Diegene wat gesien word as té gewoon en nie waardig om nagejaag te word nie.

Diegene wie se harte ongelooflik hard en koppig geword het.

Diegene wat lyk asof hulle té vas aan hierdie wêreld is om die wêreld se skatte agter te laat.

Jesus het die moeilike pad geneem en Homself gegee juis vir hierdie persone toe Hy die dissipels gekies het, en toe Hy die kruis gekies het.

Hoekom?

“Om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en van ons sonde te reining, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.”

O Jesus, U het dit vir my gedoen.

Omdat U die Genesing is, laat ek my lewe TOEGEWY aan U leef… GRETIG (gereed en met verwagting!) om te doen wat goed is…

Sodat hulle U kan sien.

*Kom ons praat: Waar roep God jou vandag om gretig te doen wat goed is?

By Sy voete,

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse