Opgestaan – Inleiding

Hy het opgestaan! Hy het regtig opgestaan!

Die opstanding van Jesus Christus tweeduisend jaar gelede het alles verander. Nadat Hy drie dae in die graf deurgebring het, het Jesus die sonde en die dood oorwin en is Hy fisies uit die dood opgewek.

Dit is meer as ‘n Sondagskool-verhaal. Dit is die basis van ons geloof. In 1 Korintiërs 15:17 sê Paulus: “En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes.” Sonder die opstanding het ons geen geloof, geen vergewing van sondes en geen ewigheid by God nie.

Soos ons die Paasseisoen begin, berei ons voor om die opstanding van Christus te vier. Ons plaas dikwels baie klem op die dood van Christus, en met goeie rede, maar plaas ons ook dieselfde klem op sy opstanding?

Die opstanding van Jesus het alles verander. Dit het ons en die wêreld verander. Tydens die volgende ses weke gaan ons die impak van die opstanding bestudeer.

Die opstanding het ons fisies verander, omdat ons eendag die opstanding van ons fisiese liggame sal ervaar, op dieselfde manier as wat Christus se liggaam opgewek is. Dit het ons geestelik verander, soos ons wandel in die nuutheid van die lewe, vry van die gebondenheid van die sonde en vry om te lewe tot eer van God. Die opstanding het ons wettiglik verander, want ons word nie meer as vyande van God gereken nie. Die opstanding het ons verstandelik verander deur ons gedagtes te vernuwe met die gestalte van Christus. Ons is sosiaal verander, omdat ons eenheid met mekaar het, ongeag ras, geslag, sosiale status of klas. En die opstanding het ons vir ewig verander, ons plek in die hemel verseker en ons die ewigheid by ons Verlosser gegee.

Terwyl ons die opstanding bestudeer, is ons gebed dat God ons sal ontmoet. Ons bid dat God intiem en persoonlik met elkeen van ons sal praat, vir ons die impak van die opstanding op elkeen van ons se lewens sal toon. Mag ons verklaar: ‘Die Here het regtig opgestaan!’, nie net op Paassondag nie, maar elke dag van ons lewe.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse