Om God se opdragte toe te pas

Om God se opdragte toe te pas

Deur Jen / 12 Februarie 2020 / Nader tot God

Ons kyk vandag verder na die toepassingsproses van Bybelstudie. Ons gaan kyk na die onderwerp van beginsels, wat dit is en wat die doel daarvan is.

Wat is Beginsels?

‘n Beginsel is ‘n fundamentele waarheid. Dit is ‘n wet wat gevolg moet word of ‘n leerstelling wat ‘n invloed het op dit wat ons glo. Beginsels in die Skrif is deur God daar geplaas. Dit is sy opdragte waarvolgens ons moet leef.

Die doel van God se Beginsels of Opdragte:

God se opdragte is nie willekeurig nie, hulle het ‘n baie spesifieke doel. God het nie aan ons beginsels gegee waarvolgens ons moet leef om ons plesier weg te neem nie. Dit is eintlik die teendeel; al God se reëls is tot ons eie beswil en tot Sy eer. Alhoewel dit nie altyd maklik is om te volg nie, sal dit tog tevredenheid, vrede en vreugde bring.

Kom ons kyk na ‘n paar gebruike van God se wet en ‘n paar vrae wat jy in verband daarmee kan vra.

God se opdragte waarsku ons teen gevaar.

Wanneer ons ‘n beginsel in die Skrif teëkom, moet ons vra: “Waarteen waarsku hierdie opdrag my? Hoe kan ek, deur hierdie opdrag na te kom, veilig wees?”

Kom ons gebruik Jakobus 1:19-20 as voorbeeld:

My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. ‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.

Daar kom ‘n aantal beginsels in hierdie verse voor. Kom ons kyk na die opdrag om “nie te gou kwaad te word nie”. Watter gevaar is daar in onbeheerste woede? Ek is seker dat ons ‘n lang lys met die gevare van woede kan opstel.

Vra jouself ook: “Hoe sal my gehoorsaamheid / ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag my verhouding met God beïnvloed?”

In hierdie spesifieke gedeelte word dit duidelik aan ons gestel dat “‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.”

God se opdragte wys vir ons ons sonde.

Ons almal skiet te kort aan God se volmaakte wet (Romeine 3:23) en God se wette wys vir ons waar ons te kort skiet.

Kom ons gaan voort om Jakobus 1:19 te gebruik. Hoe dui hierdie opdrag (om nie te gou kwaad te word nie) op my sonde?

Dit is ‘n ongemaklike vraag om onsself af te vra, maar dit is baie belangrik. Eers as ons ons tekortkominge raaksien, sal ons bereid wees om te erken dat ons moet verander en dat ons hulp nodig het omdat ons dit nie alleen kan doen nie.

God se opdragte dui vir ons op Jesus. Dit is die mooi deel van God se opdragte: dit dui ons altyd op Jesus. Jesus het vir ons elke opdrag perfek gehoorsaam.

Soos ons voortgaan met Jakobus 1:19, moet ons vra: “Hoe het Jesus hierdie opdrag gehoorsaam? Hoe het Jesus woede hanteer? Hoe beïnvloed Jesus se lewe, dood en opstanding ons sonde?”

  • Deur Jesus se lewe het ons nie net ‘n voorbeeld om na te volg nie, maar Hy het ook Sy geregtigheid aan ons gegee.
  • Deur Jesus se dood het ons vergifnis van elkeen van ons sondes gekry. Ons hoef nie onderdruk te word deur skuld nie. Jesus het daardie skuld op Homself geneem. Ons is vir ewig vry van veroordeling.
  • Deur Jesus se opstanding het ons die krag gekry om sonde te oorwin. Dit is waarom ons elke dag nuut kan begin, waarom ons sonde kan weerstaan en in godsaligheid kan groei. Dit is waarom ons, wanneer ons misluk, weer kan opstaan en probeer om beter te doen.

God se opdragte lei ons in die lewe. God se opdragte wys vir ons dat daar ‘n beter manier is om te leef. God leer ons deur Sy beginsels wat ons moet doen om Hom te verheerlik en om ‘n vrugbare en getroue lewe te lei. Ons moet vra: “Hoe moet ek leef?”

Met behulp van Jakobus 1:19, kan ons vra: “Hoe kan ek oefen om my woede te beheer?” en “Hoe sou om nie te gou te praat en gewillig wees om te luister, woede beïnvloed?”

Alhoewel ons nie altyd van reëls hou nie en soms sukkel om die goeie daarin raak te sien, kan dit baie nuttig wees om die doel van God se wette te verstaan. Hy is ‘n goeie God, Sy opdragte is goed en dit is ook goed vir ons.

Met my oë op Jesus,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse