“No Crib for His Bed”

“No Crib for His Bed”

deur Angela | Dec 7, 2016

week-2-woensdag

wk02d03

“Away in a manger, no crib for a bed,

The little Lord Jesus laid down His sweet head,

The stars in the bright sky looked down where He lay,

The little Lord Jesus asleep on the hay.”

Die omstandighede van Jesus se geboorte was minder as ideaal. Hy het sy eerste asemteug in ‘n stinkende stal geneem, ‘n roemlose intrede vir die Verlosser van die wêreld.

God doen raarlik iets wat wêreldse wysheid sal sê is die beste handelswyse, en die kersverhaal is sekerlik geen uitsondering nie.

Christus het Sy soewereine posisie en goddelike voordele opsy gesit en Homself uit liefde in menslikheid geklee. Hy het gekies om die wêreld leeg binne te gaan, en Homself te onderwerp aan armoede, beskuldiging en lyding, net omdat Hy jou en my liefhet.

Jesus het aansien en mag van die hand gewys, om ‘n lewe te lei van:

Onselfsugtigheid

Christus het homself gewillig verneder om ons op te lig.

Opoffering

Hy het Sy regte oorgegee en Sy lewe neergelê om te betaal vir ons sondes.

Diens

Jesus het Sy persoonlike gemak opsy gesit uit besorgdheid vir die gebrokenheid van die mensdom.

Die Apostel Paulus het die vroeë kerk uitgedaag: “Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was” (Filippense 2:5).

Kom ons gaan hierdie Advent daardie stinkende stal binne, en kniel aan die voete van die Verlosser wat nie ‘n bababedjie as Sy bed gehad het nie. Die beste geskenk wat ons Hom hierdie jaar kan aanbied is om aan mekaar onderdanig te wees, uit eerbied vir Christus (Efesiërs 5:21).

Hoe sal die atmosfeer in ons huise en kerke verander as ons kies om Christus na te volg en ‘n gesindheid van ‘n nederige dienskneg aan te neem?

Wat as ons meer genade uitreik, in plaas van om altyd ons wil te vereis?

In plaas daarvan om op onsself te fokus hierdie Kersfees, kom ons klee ons harte soos Christus:

Almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want “God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade”. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle (1 Petrus 5:5-8).

Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind” (Kolossense 3:12-14).

Christus het Sy glorie opsy gesit, en Homself gegee om gevangenes vry te maak. Die wêreld kyk om te sien of ons Sy voorbeeld van onselfsugtigheid, opoffering en diens sal volg.

Hou die geloof

Lyli

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse