‘n Kykie deur die oë van genade

deur Whitney | September 19, 2018 | Jona – Liefde Sonder Vooroordeel

Deesdae is ek in ‘n pragtige verfynde fase van ouerskap. My kinders word ouer, en die daaglikse lewenslesse skuif verby die speelgrond.

Ons is besig om kultuur saam te deursoek, en dit lei tot die ontwikkeling van ‘n dieper Bybelse wêreldbeskouing. Die “hoekoms” is nie meer die oppervlakkige pleidooie van ‘n ongeduldige driejarige nie (hoewel ons antwoorde op hierdie “hoekoms” absoluut die begin kan wees van ‘n betekenisvolle geestelike fondasie). Dis wettige vrae oor die wêreld en die volmaakte karakter van God wat ons tyd en studie verdien.

Die Bybel is vol verhale van gebrokenes en verlostes. Daar is soveel bekoring en hoop vir ons in hierdie bladsye. Hoe meer ons God in sy Woord bestudeer, hoe meer kan ons ons eie lewens sien deur die lens van sy genade.

Genade: Deernis of vergifnis betoon teenoor iemand oor wie jy eintlik die mag het om te straf of skade aan te rig.

Terwyl ek die boek Jona in hierdie seisoen van my lewe met vars oë bestudeer, leer ek ‘n paar nuwe dinge oor Jona, sommige onthul dinge oor myself, maar ek leer selfs meer oor die getroue God wat meer genade gee as wat enigeen van ons verdien.

Kind van God, erken die wonderlike vergifnis en genade wat God jou bied.

Daar was tye toe ek na daardie groot vis wat vir Jona ingesluk het gekyk het en net straf gesien het. Met die eerste oogopslag lyk dit redelik duidelik, reg? Die rebelse profeet het weg gehardloop van God af. En God stuur ‘n bonatuurlike storm en ‘n yslike groot vis om vir Jona in te sluk om hom weer op koers te plaas. Kon God ‘n ander meer gehoorsame en bekwame profeet kies om sy plan uit te voer? Absoluut! Maar God is daarin vir die volheid van sy glorie, tot voordeel van sy mense, en Hy was nog nooit bekommerd oor dit wat ons as doeltreffend beskou nie.

In die geheimenisse van sy groot liefde, dissiplineer God sy kinders (Hebreërs 12:7-11). Hy stel reg en leer ons in heiligheid, vrede en geregtigheid (Hebreërs 12:10-11). Maar hierdie regverdige besorgdheid het ‘n unieke en verfynde bekoring – dit word uitgedeel deur ‘n barmhartige Verlosser wat vol is van genade. In die buik van die vis onthou Jona … “Die waters het my toegevou, die groot water het my omring”. Hy was verstrengel in seewier tot by die fondamente van die berge, sy lewe “besig om weg te kwyn”

“In my nood het ek tot die Here geroep, en Hy het my gebed verhoor.”

Begryp jy dit?

Voordat hy ingesluk is, het Jona verdrink, en ‘n groot vis was God se antwoord op Jona se gebed. Die vernederende buik van daardie vis was God se tere hand van genade rondom Jona wat hom uit daardie put gelig het

Wat as, in plaas daarvan om God se dissipline te verwerp, ons begin om dit te sien as ‘n deuropening na ons verlossing?

Laat jou lewe gekenmerk word deur aanbidding en dankbaarheid in reaksie op God se genade.

Hoewel dit ‘n ‘ver-van-perfekte’ transformasie is (soos ons later in die boek sal sien), is hoofstuk 2 steeds ‘n keerpunt vir Jona:

Jona was verneder.

Jona het God se gesag erken.

Jona het sy verdorwenheid weg van God erken.

Jona het erken dat hy moes omdraai en gehoorsaam.

Jona het die God aanbid wat hom gered het.

Sou ander van ons sê dat ons vlakke van gehoorsaamheid, dankbaarheid en aanbidding ‘n weerspieëling is van die feit dat ons ‘n persoonlike, lewensveranderende ontmoeting met Jesus gehad het?

Omdat God se barmhartigheid jou nuwe lewe gegee het, moet jy dit ook mildelik aan ander skenk.

Jona was gegrief deur die gedagte om ‘n boodskap van hoop aan sy vyande, die Nineviete, oor te dra. In plaas daarvan wou hy hê dat God sy toorn op hulle moes uitstort. Maar wanneer jy van aangesig tot aangesig gekom het met jou eie groot behoefte en jy die transformerende liefde en vergifnis van jou barmhartige Vader ervaar het, is die doel dat jy ook sal begin om van die ander kant af deur die genade-lens te kyk.

Soos ons die hele wêreld ingaan, deel ons sy liefde mildelik en doelbewus met ander – selfs met ons vyande?

God is die Een wat harte najaag, en deur die geskiedenis heen het Hy sommige van die mees onwaarskynlikste mense gekies om sy naam bekend te maak. Hoekom? Sodat, deur Genade self, ‘n verlore wêreld sy vergifnis en ‘n nuwe lewe deur geloof kan leer ken.

“Maar by U ís daar vergifnis: daarom word U steeds gedien.

Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord.”

Psalm 130:4-5

By sy voete,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse