‘n Borsharnas en ‘n Kroon

‘n Borsharnas en ‘n Kroon

Katie Shott

Dit is nou al ‘n hele ruk vandat ek ‘n tiener in die Bybelklas was, maar ek onthou nog duidelik hoe die leier ons tydlose waarhede uit Efesiërs 6 oor die wapenrusting van God geleer het. Ek hoor hom nog sê dat ons, as volgelinge van Jesus, opgeroep word na ‘n slagveld, nie ‘n pretpark nie.

Ek moet bely dat ek in daardie vroeë jare van my geloofsreis min geweet of verstaan het hoe listig die vyand is, hoe fel die stryd kan wees, en hoe noodsaaklik dit is om daagliks die wapenrusting wat God vir sy volk voorsien, aan te trek.

Vandag, wanneer ons die borsharnas van geregtigheid aantrek, kyk ons na God se Woord om ons te herinner waarom ons dit nodig het en die belangrikheid daarvan as deel van die wapenrusting.

Die borsharnas het die lewensorgane—die hart en die longe— van die soldaat bedek en was dus lewensbelangrik om hulle teen vyandige aanvalle te beskerm.

God se Woord waarsku ons dat ons hart bedrieglik en vol sonde is, en daarom moet ons ons hart, die kern van wie ons is, die bron van ons emosies en begeertes, bewaak. Wanneer ons ons sondes bely, bid ons saam met die psalmis dat God in ons ‘n rein hart en ‘n standvastige gees sal skep (Psalm 51:12).

Ons kan nooit aan God se standaard van heiligheid voldoen nie, en ons kan ook nooit goed genoeg probeer wees om God te behaag en voor Hom regverdig te wees nie. Watter wonderlike versekering het ons dat die geregtigheid waarmee ons beklee is, Christus s’n is en nie ons eie nie.

Die borsharnas van geregtigheid wat God ons gee om te dra, is ons s’n as gevolg van Christus; sy dood aan die kruis, sy bloed wat vir ons sonde vergiet is, en die oorwinning wat ons kan hê omdat Hy sonde en die dood en hel oorwin het.

Ons ontvang sy geregtigheid deur geloof. Dit is tegelyk ‘n eenmalige transaksie en ‘n daaglikse besluit. Ons verkry verlossing wanneer ons berou toon en erken dat ons Christus nodig het. Net Hy maak ons regverdig voor God.

Terwyl ons nog op aarde leef, worstel ons egter nog met sonde en die vyand van die vlees, daarom moet ons op die Heilige Gees vertrou om ons te bemagtig om heilige lewens te lei, die goedheid van Jesus te weerspieël, die vrug van die Gees te vertoon en die transformasie van heiligmaking na te streef en te begeer, wat die voortdurende werk van God se geregtigheid in ons is.

Die bose sal alles in sy vermoë doen om ons te vernietig, en hy spits sy aanvalle veral op ons hart toe. Ons moet alles inspan om te verseker dat ons harte gehoorsaam, rein en op God gerig is en dat ons Hom bo enigiets en enigiemand anders liefhet—keuses wat ons net met die krag en mag wat Jesus gee, kan maak.

Die borsharnas bedek en beskerm ook die longe. Ons het vanselfsprekend suurstof nodig om te leef! Ons moet asemhaal! Watter wonderlike aansporing kry ons in Psalm 150:6 – “Laat alles wat asemhaal, die Here prys!”

Wanneer ons verslaan, verwond en uitgeput voel, kan lofprysing aan God in die hitte van die stryd na die allerlaaste of moeilikste ding voel om te doen. Hoe kragtig is dit om die vyand te kan weerstaan en lofprysing as ons oorlogskreet te kies! En watter getuienis is dit in hierdie donker wêreld vir diegene wat sien hoe ons beproewings en teenstand hanteer, en hoor hoe ons God se goedheid verkondig en grootheid toeskryf aan die Een wat altyd ons lof waardig is.

In die Psalms gee Dawid vir ons talle voorbeelde hiervan. Toe Saul se manne hom moes gaan vermoor, het Dawid sy hart voor God uitgestort en daarrna verklaar, “Tot u eer wil ek sing, U, my Sterkte, want U is my veilige vesting, U is my troue God” (Psalm 59:18).

Liewe vriendin en medekryger, het die stryd jou van jou lied beroof? Waarom trek jy nie jou borsharnas aan en kies om God vandag te loof ongeag jou gevoelens of omstandighede nie? Niks sal die vyand gouer op die vlug laat slaan as om die oorwinningskreet te hoor wat ons s’n is in Jesus.

Ons kan Hom loof want…

Ons opgestane, triomfantlike Verlosser het vir al ons sondes van die hede, verlede en toekoms aan die kruis betaal. Ons is met die geregtigheid van Christus beklee.

Ons kan, selfs wanneer die stryd hewig is, op sy belofte staatmaak dat hy ons nooit sal verlaat nie. Niks kan ons van sy liefde skei nie. Hy gee ons godvresende metgeselle wat langs ons sal staan, vir ons bid en ons aanspoor.

Ons het die vaste en seker hoop van ‘n dag wat kom, wanneer Christus gaan terugkeer om diegene wat aan Hom behoort, saam met Hom te neem om vir ewig by Hom te wees. Alle onderdrukking en ongeregtigheid sal reggestel word en daar sal nie meer lyding of droefheid, siekte of trane wees nie.

Daar gaan ‘n dag kom wanneer ons nie meer die wapenrusting gaan nodig hê nie, omdat hierdie aardse stryd verby sal wees en ons in oorwinning saam met ons Redder en Koning sal regeer.

Tot dan, laat ons sy wapens opneem, die borsharnas van geregtigheid aantrek, vasstaan in die stryd en saam met die Apostel Paulus vir seker weet (2 Timoteus 4:8) dat ons die “kroon van geregtigheid” gaan ontvang wat bewaar word vir almal wat Jesus liefhet, as goeie soldate swaarkry verduur, die geloof behou, en na sy wederkoms uitsien.

Mag ons harte vandag bemoedig word deur die hoop wat ons het in die Een wat die stryd vir ons gewen het!

Week 2 Uitdaging:

Fokus hierdie week om te bid oor areas van jou lewe waar jy worstel met bitterheid, onvergewensgesindheid of skaamte. Gebruik jou notakaarte of jou gebedsjoernaal en lys areas waar jy sukkel om regverdig te lewe. Bid dan daardie lys terug tot God en vra Hom om hierdie kettings te breek. Onthou omdat ons met Christus se geregtigheid beklee is en nie ons eie nie, is daar geen veroordeling vir dié wat in Christus is nie.

Week 2 Leesplan:

Week 2 Memoriseervers:

Katie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse