Moeilike Woorde van God

Moeilike Woorde van God

Deur Jen

Om een van die kleiner profete te bestudeer kan verwarrend wees, omdat hulle op ‘n manier praat wat nie altyd vir ons bekend is nie.

Die boek Miga bestaan uit drie preke; twee van hulle begin met die woord “luister,” en een met die woord “hoor” (1:2; 3:1; 6:1). Sy eerste boodskap handel oor die sondes wat God se kinders gepleeg het. Wat was sommige van hierdie sondes gewees? Afgodediens was prominent. Die mense het begin om hul eie skeppings meer te waardeer as die Skepper. Dit het daartoe gelei dat hulle mekaar se goed begeer het (2:1-2), in so ‘n mate dat hulle gedurig planne gemaak het om nog meer in die hande te kry, selfs al moes dit bedrog en geweld insluit.

Om te sien hoe hierdie mense wat God as Sy uitverkore geslag verkies het, blindelings sonde doen sonder enige omgee, wroeging of berou, het Miga se hart gebreek (1:8-9). Hy het gesien watter skade hulle aksies in hul eie lewens doen, sowel as in die lewens van ander. Hy het hom teen hulle uitgespreek en hulle gewaarsku dat hul aksies tot God se oordeel sou lei.

Weet jy hoe hierdie mense gereageer het? Hulle het aangedring daarop dat Miga nie meer mag preek nie. Hulle wou nie die waarheid hoor nie, hulle het nie geglo dat hulle dade ernstige gevolge sou hê nie en hulle wou verseker ook nie verander nie. (2:6)

Ons moet onsself telkens afvra: “Wat leer ons van God?” Hier kan ons duidelik sien dat God jaloers is op Sy heerlikheid en Hy sal nie toelaat dat Sy mense iets of iemand naas Hom aanbid nie.

Hy weet dat afgodediens altyd tot ander sondes lei en mense besteel van hulle geluk, waardigheid en tevredenheid.

Sien jy jouself in hierdie situasie?

Afgodediens behels soveel meer om ‘n god uit klip of hout te sny en dan voor dit te buig. Ons doen nie dit nie. In plaas daarvan kerf ons óns gode uit gedagtes en idees. Dalk aanbid ons ons tyd, ons intellektuele vermoëns, ons morele status of materiële besittings.

Afgodediens is om God te onttroon en dikwels probeer ons om onsself op daardie troon te plaas. Elke keer wat ons sondig, plaas ons onsself en ons begeertes bo God, Sy woord en Sy weë. Dit is afgodediens en verdien oordeel.

Net soos die mense van Israel in die tyd van Miga, wil ons ook nie hierdie boodskap hoor nie, nê?

Wat is sommige van jou afgode? Is dit om geleerdheid of toekennings te verwerf sodat ander jou kan prys? Is dit om jou kop met kennis te vul sodat jy meerderwaardig kan voel teenoor ander? Wat neem die plek van aanbidding in? Wat weerhou jou daarvan om te bid en gereeld jou Bybel te bestudeer? Waarop spandeer jy jou geld en hoekom?

As jy opreg eerlik met jouself moet wees, wat het jy meer lief as vir God? Ons verskil nie veel van die mense in Miga se tyd nie, maar ons het ‘n Verlosser wat reeds vir ons sonde betaal het sodat ons nie die oordeel van God hoef te beleef nie.

Ons moet egter daaraan werk om hierdie afgode in ons lewens uit te wis. Vra vir die Here om jou die afgode in jou lewe uit te wys. Sommige daarvan gaan jy haat en juis dan moet jy vir God vra om jou te help om dit te verslaan. Maar daar gaan sommige afgode in jou lewe wees waarvan jy baie hou. Pleit by God om jou te help om te sien wat is verkeerd daarmee en om te leer om dit te haat vir die belediging wat dit vir God is. Bid ook dat jy sal sien wat dit Jesus gekos het en vir die skade wat dit werklik aan jou lewe doen.

Hou jou oë op Jesus,

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse