Maranata

Maranata

Katie Shott

Opgewondenheid. Afwagting. Verwagting.

O, ek onthou nou nog die emosies wat ek as ‘n kind in Desember ervaar het soos ek die dae afgetel het tot Kersfees!

Ek moet bely dat ek as ‘n volwassene die meeste van daardie kinderlike wonder en ontsag verloor het soos ek in die verskillende seisoene van die lewe moet wag.

As ‘n volgeling van Jesus leer ek voortdurend dat die geloofsreis gevul is met wag—wag vir God vir die Heilige Gees om te spreek, wag op gebede om beantwoord te word, wag op die Here om sy doelwitte te vervul en hoofsaaklik, wag op Christus se wederkoms.

Die belofte van Jesus wat in Openbaring 22:20 gevind word: “Ja, ek kom gou!” is meer as twee duisend jaar gelede opgeteken. Menslik gesproke is dit ‘n lang tyd om te wag!

Vriende, ek glo Jesus se belofte, maar kan ek eerlik wees en vir julle vertel waarmee het ek geworstel?

Dit is die woord “gou.”

Ek het die definisie van die woord opgesoek en gevind dit beteken: “in ‘n kort tyd, kortvoorlank, vinnig.”

Dit voel nie so nie.

Ek leer dat ek nie goed is met wag nie. Die gevoel van verwagting, afwagting en opgewondenheid het vervaag, omdat ek te vasgevang is in hierdie wêreld wat nie my woning is nie. Ek is afgelei deur die “bedrywigheid” om goeie dinge vir ander te doen, aanbidding en dienslewering, maar ek leef nie met die smagting, dringendheid en die gereedheid waartoe die Bybel my roep terwyl ek wag vir Jesus se wederkoms nie.

Miskien kan jy nie hiermee identifiseer nie en dit is wonderlik! Hou aan om ‘n baken van hoop te wees, beide vir digene wat nog nie vir Jesus as Verlosser ken nie en ook vir jou mede-gelowiges, wat dalk té gebonde aan hierdie wêreld is: ontmoedig, afgelei en mismoedig in hierdie wagperiode.

Is dit nie bemoedigend wanneer God ons na Homself wys en deur gewone aktiwiteite spreek nie? Ek het onlangs ‘n vlug geneem en terwyl ek gewag het vir die vliegtuig om op te styg, het ek geluister na die kaptein se instruksies: “Kajuitpersoneel, berei voor vir ons vertrek.”

Wat ‘n eenvoudige, maar kragtige herinnering. Ons moet voorberei wees vir die vertrek! Jesus kom weer en Hy sal sy mense neem om met Hom te wees. Ons moet gereed wees.

Jesus kom weer. Hy hou sy beloftes.

Jesus het sy dissipels verseker dat, alhoewel Hy sou weggaan, Hy ‘n plek vir hulle gaan voorberei in sy Vader se huis. ” …kom Ek terug en sal julle na My toe neem” (Johannes 14:3). Jesus vertel ons drie keer in Openbaring 22 dat Hy weer gaan kom en ons kan ons getroue, belofte-houdende Verslosser op sy Woord neem.

Jesus kom weer. Ons sal vir altyd saam met Hom wees.

Watter hoop het ons! Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4:17 van hierdie versekering: “En so sal ons altyd by die Here wees.” Altyd. Geen meer eensaamheid nie, geen isolasie nie, geen verwydering nie. Ons sal vir ewig met Jesus wees en daar sal geen meer siekte, lyding, pyn, dood of trane wees nie. Geen gebroke drome, geen onvervulde hoop, geen kanker, geen depressie, geen vrees nie.

Jesus kom weer. Ons sal soos Hy wees.

Is dit nie ongelooflik nie? Ons ken ons swakhede, ons gebreke, ons worstelinge met ons ou, sondige natuur, en tog sê God se Woord vir ons dat ons soos Jesus sal wees—ons kosbare, perfekte, sondelose Verlosser. Dit is moeilik om ons dit in te dink, maar laat die waarheid van hierdie woorde in 1 Johannes 3:2 insink:

”Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.”

Geen meer sonde nie! Ons sal Jesus van aangesig tot aangesig sien en ons sal soos Hy wees.

Jesus kom weer. Gou.

Gou. Hierdie woord bring troos en hoop—tydens moeilike, donker, pynvolle beproewings is dit uiters belangrik om met vertroue aan hierdie versekering dat daar ‘n einde aan al die lyding sal wees vas te hou, omdat Jesus belowe het dat Hy gou kom. Ons weet nie wanneer nie, maar ons kan op sy tydsberekening staatmaak, want ons weet God is nooit laat nie. In hierdie tyd van wag is God deur sy Gees met ons en Hy stort sy onderhoudende genade uit, wat krag en vrede aan sy mense gee. Hy belowe dat die beproewing ons nie sal vernietig nie en absoluut niks sal ons van die liefde van God in Christus Jesus kan skei nie.

Jesus kom weer. Wat is ons reaksie?

Dit is reg hier in Openbaring 22:20: “Kom, Here Jesus.”

Die vroeë Christene wat in die eerste eeu geleef het, het in die dae nadat Jesus na die hemel toe opgevaar het, selfs toé met die verwagting van sy terugkeer geleef! Hulle het teenkanting en vervolging onder die Romeinse Ryk en ook van Joodse outoriteite beleef. Sommige historici skryf dat hulle die Aramese uitdrukking, Maranata gebruik het om mekaar te bemoedig met hoop terwyl hulle in baie moeilike tye geleef het.

Mag ons gebed en die begeerte van ons harte vandag wees: Maranata.

Jesus: Die Een wat reeds as ‘n baba na Betlehem gekom het, wat geleef en aan die kruis gesterf het om die boete vir ons sondes te betaal, die dood oorwin en opgestaan het, na die hemel opgevaar het en leef om vir sy mense in te staan aan die regterkant van die troon van die Vader—Hy is die Een wat sy kinders belowe het dat Hy weer sal kom in oorwinning en alles nuut sal maak. Hy is ons hoop!

‘Ja, Ek kom gou!”

Amen!

Kom, Here Jesus!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse