Loof die Koning

Loof die Koning

Ebos Aifbouhokhan

“Loof die Koning, Hy wat in die Naam van die Here kom! Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel!” –Lukas 19:38

Loof die God van die hele aarde, ons Verlosser en Koning. Die Een wat is en wat weer sal kom. Die ewige Koning. Die Leeu en die Lam. Die Een wat ons genadig is en wat ons daagliks red. Die Een wat ons vir ewig liefhet. Glorieryk in heiligheid en wat groot wonders doen. Ons loof U! Halleluja!

Kom ons aanbid en loof hierdie groot Koning wat ons Vader is. Hy is waardig om vir ewig geprys te word. Hy het hulp en vrede aan mense gebring. Hy het verlossing gebring sodat ons nie langer deur sonde gebind is nie. Hy is die Een wat sien en wat doen.

Jesus het verlossing gebring en ‘n einde gemaak aan die slawerny van die mensdom. Elkeen wat in Hom glo het nou die lewe en lewe in oorvloed. Hy het die hoogste eer aan die Vader gebring. Aanbid die Here saam met my!

Jesus is al hierdie dinge en meer, en tog het Hy hierdie broos gestalte en vlees van ‘n mens aangeneem. Hy is ‘n Koning, inderdaad die Koning van konings, en tog was sy familie nie ryk nie. Hulle het nie invloed of ‘n hoë posisie in die gemeenskap gehad nie. Jesus is in Nasaret, waar daar nie hoop was om iets goed te vind nie, gebore. Hy het vriende gemaak met die uitgeworpenes van die samelewing. Sy dissipels was vissermanne en tollenaars, mense wat nie deur ander mense vir iets belangriks gekies sou word nie. Hy was so vriendelik dat kinders na Hom toe gekom het. Hy het nie vir ‘n majestieuse perd of ‘n wa gevra om Jerusalem binne te ry nie; Hy het ‘n donkie gekies. Hy het geweën omdat sommige mense geweier het om in Hom te glo.

Jesus, ons het nie woorde nie! U planne is ongelooflik, U weë is perfek. Vandag sluit ek aan by al my susters in Christus wat hierdie studie doen en saam bring ons eer aan die almagtige Koning van die hemel en die aarde. U heerskappy is vir ewig en altyd. Mag ons voortgaan om nader en nader aan U te groei.

Liefde,

Week 6 Uitdaging:

Soos ons ons studie van die Evangelie van Lukas afsluit, word ons geroep om getuies vir die wêreld te wees en te deel wie Jesus is en die verlossing wat Hy bied. Met wie kan jy vandag die Goeie Nuus van Jesus deel? As niemand in gedagte kom nie, vra God om iemand op jou hart te plaas om hierdie week mee te praat.

Week 6 Leesplan:

Week 6 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse