Liefde, Diensbaarheid, Hoop

Deur Terria Moore | Mei 18, 2018 |  1 & 2 Tessalonisense

Paulus sluit hierdie brief aan die kerk van Tessaloníka af met ‘n gebed van hoop. Hierdie jong gevestigde kerk met sy nuwe Christene het groot teenstand en vervolging beleef in die een jaar waarin dit bestaan ​​het. Tog het die Tessalonisense heeltemal afhanklik van God gebly deur al die ernstige beproewinge wat hulle verduur het. Hulle het in God gebly en voortgegaan om te floreer en in Hom te groei.

Ons kan baie leer van hierdie jong gelowiges in Christus. Die Tessalonisense het die evangelie van Jesus aangegryp, weggedraai van hulle afgode en standvastig in die geloof gebly. Hulle het geveg om ander lief te hê, ook hulle vyande, en was toegewyd om God te dien ten spyte van ernstige teenstand. Hulle het hoopvol gebly, selfs in die midde van vervolging, terwyl hulle geduldig gewag het op Jesus Christus se terugkeer. Hulle het onfeilbare geloof in God gehad ten spyte van hulle omstandighede.

In watter situasie mag jy versoek word om God se getrouheid te betwyfel as gevolg van onbeantwoorde verwagtinge?

Ons sien van die kerk in Tessalonika dat, ondanks moeilike omstandighede, God getrou bly.

Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou. 1 Tessalonisense 5:23-24

In hierdie laaste gebed maak Paulus dit duidelik dat God getrou is om deur te dra wanneer ons aan Hom oorgegee is. Die God van die heelal is absoluut vry om te doen soos Hy verkies, wanneer Hy wil, met wie Hy ook al wil. Tog kies Hy ons so liefdevol!

God is altyd getrou aan die werk om sy planne en doel vir sy volk te bereik! 

  • God het sy perfekte plan vir ons verlossing deur Jesus Christus gevestig.
  • God streef na ons en trek ons ​​na Hom toe.
  • Die oomblik wanneer ons verlossing deelagtig word, verruil Hy ons sonde vir sy heiligheid en geregtigheid.
  • God skenk ons die Heilige Gees om ons te help, te leer en te verander om meer soos Christus te word.
  • God hou ons onberispelik en volmaak in Hom vir die ewigheid.

Vers 24 vertel vir ons dat God dit alles sal laat gebeur. Dit is ‘n sekerheid. Daar is geen twyfel nie. Daar is geen huiwering nie. God is getrou om alles te doen wat Hy gesê het Hy sal doen!

Wanneer ons aan God behoort, is ons Syne, vir ewig en altyd! Ongeag wat ons in hierdie lewe ervaar, is ons status by God gefinaliseer en onveranderlik. Ons het al God se liefde en toewyding. God sien sy kinders as volkome regverdig in Jesus Christus – selfs op ons ergste dag. Ons is heeltemal onberispelik voor Hom.

Ek het hierdie dinge vir julle gesê, sodat julle in My vrede kan hê. In hierdie wêreld sal jy probleme ondervind. Maar wees hartlik! Ek het die wêreld oorwin. Johannes 16:33

Die Tessalonisense het deel geword van God se familie en is dadelik geterroriseer vir hul geloof. God het hulle liefgehad, maar hulle is gehaat en belaster deur diegene rondom hulle. Hulle was God se uitverkorenes, maar steeds bedreigd en vermoor.

In plaas daarvan om vervolging en swaarkry toe te laat om hulle te verslaan, het hulle in God gefloreer en geblom. Hulle het hulle fokus op Hom gehou. Hulle het steeds hulle liefde bewys aan die wat hulle haat. Hulle het voortgegaan om afgesonder te bly van die norme van die kultuur. Hulle het voortgegaan om God getrou te dien. Hulle het hoopvol gebly in die wederkoms van Jesus.

Jesus Christus is ons enigste krag en hoop in ons voortgesette stryd met die sonde, pyn en gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons kan bid en God vra vir dieselfde genade en krag wat Jesus gehad het wat ons bemagtig om mense wat seergekry het lief te hê en Hom in hoop te dien – maak nie saak wat die omstandighede is nie.

Ons kan, soos die Tessalonisense, dieper in die Here groei, selfs te midde van pyn en vervolging. Ongeag die omstandighede, ondanks ons gevoelens, moet ons volhard daarin om God en die mense lief te hê, om Hom getrou te dien en om geduldig te hoop op die koms van Jesus.

Wanneer jy dink oor jou lewe, waar het jy al pynlike en moeilike ervarings beleef wat gelei het tot ‘n dieper verhouding met en afhanklikheid van God?

Vrede en genade vir jou,

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse