Leef Die Lewe In Oorvloed

Deur Joan | Maart 25, 2016

Banner.Vrydag

Vrydag

 Leef Die Lewe In Oorvloed

 “Ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. My wysheid het my goed te pas gekom. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof; ek het my geen plesier ontsê nie. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Dit was my belonging vir al my inspanning. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, ‘n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevedig niks nie. Prediker 2:9-11

 Vandag se verse in Prediker openbaar dat Salomo, die seun van Dawid, die koning van Jerusalem, ‘n man wat weliswaar die geleentheid gehad het om baie goeie dinge te geniet. Hy het gesê, “Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof; ek het my geen plesier ontsê nie.”  Salomo het meer bereik as meeste ander mense in sy najaging van mag, status, besittings en plesier. Daarbenewens meld Salomo dat wysheid hom goed te pas gekom het. Dit was inderdaad hierdie wysheid wat hom in staat gestel het om die verhaal van sy lewe te beoordeel, en 37 keer te herhaal dat, ten spyte van alles wat hy ervaar het, alles “niks” was nie.

Wat leer God vir ons deur die woorde van Salomo?  Wat kan ons leer van hierdie verse op hierdie Goeie Vrydag, die dag wat Christene regoor die wêreld herdenk as die kruisiging van Jesus Christus en Sy dood aan Golgota?

Laat ons op hierdie somber dag ons Here se lewe oordink. Ons onthou sy geboorte in ‘n eenvoudige stal en sy dood aan ‘n kruis op Golgota. Ons is getuies van ‘n lewe wat met ‘n doel en betekenis geleef is.  Aan die ander kant, die lewe van Salomo, wat ten spyte van sy bevoorregte lewe, geleef het asof hy ‘n god is, en dikwels onvervuld was en ‘n gevoel van leegheid ervaar het in en deur sy ervarings.

Salomo se geskrifte leer vir ons dat ‘n lewe wat geleef word met plesier of geluk as die mees belangrike oogmerk, ‘n lewe is wat nie doel en betekenis het nie. Afgode het ‘n manier om ons met hunkering te laat wat nie bevredig kan word nie; dus gaan ons voort met ons eindelose strewe na iets of iemand wat in wese magteloos is om die tevredenheid wat ons verlang, te voorsien. Plesier of geluk mag kortstondige bevrediging bring, maar op die lange duur blyk dit dat dit onbevredigend is. Op hierdie stadium, mag ons in die versoeking kom om soos Salomo uit te roep, “Alles is niks, ‘n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie.”  Salomo se gevolgtrekking spreek minder oor die betekenisloosheid van die lewe, as wat dit spreek oor die betekenisloosheid van ‘n lewe wat sonder God geleef word. Hy leer ons dat menslike inspanning, hoe edel dit ook mag wees, ‘n lewe verteenwoordig wat in vrugteloosheid geleef is.

In Johannes 10:10 verduidelik Jesus, “’n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.”  Die oorvloedige lewe waarvan Jesus praat word nie gevind in die dinge wat ons bekom nie, of selfs nie in ons menslike verhoudings nie. Die oorvloedige lewe waarvan Jesus praat verwys na die lewe wat aan die mensdom gebied word as ‘n resultaat van Jesus se dood aan die kruis op Golgota. Dit is die bonatuurlike verhouding met God, deur Jesus, wat deur Sy Gees verryk en bemagtig word, wat doel en betekenis gee aan ‘n lewe wat andersins betekenisloos is.    

Wanneer Salomo sy redevoering voltooi, skryf hy dat dit die plig van mens is om God te vrees en Sy gebooie te onderhou.  Salomo het sy weg na God gevind en in die proses die ware doel en betekenis in die lewe gevind. Mag ons biddend en nederig ons lewens beskou in die lig van Jesus se offer, en ons, soos Salomo, opnuut verbind om God lief te hê en Sy gebooie te onderhou.

Kom ons praat: Wat kan ons leer van hierdie verse op hierdie Goeie Vrydag, die dag wat Christene regoor die wêreld herdenk as die kruisiging van Jesus Christus en Sy dood op Golgota?

Joan

Joan

Joan dien Lief God Grootliks in die gebied van Gemeenskapsontwikkeling, en skryf ook die Vroue vvan LGG wat Saterdae verskyn op die Love God Greatly Blog. Sy is getroud met haar Godgegewe beste vriend  Bobby al vir 37 jaar . Hulle is geseën met twee kosbare kinders, hul gekoesterde gades en vyf pragtige en geliefde kleinkinders. Vier en Dertig jaar gelede het God genadiglik  die Here in Joan se lewe geword. Van daardie oomblik af diens sy die Here getroue. Ongeag of Sy pleit vir kinders in die hof stelsel of vroue Bybelstudies lei  by kerk, verlang sy vir ander om die liefde van Jesus wat haar lewe verander het, te ken. Romeine 8: 37-39.

 

 Het jy Woensdag se blog pos gemis – klik hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse