Kom Julle Sondaars, Arm en Behoeftig…


Kom Julle Sondaars, Arm en Behoeftig…

Deur WhitneyD|4 Maart 2016

” Die meer volwasse gelowige is , hoe groter is die kans dat hy sy mond in enige manier van uitdrukking van aanbidding oopmaak en uit kom , in die eerste plek , met ‘n belydenis van sy eie onwaardigheid . ” ~ John MacArthur


Ek weet nie hoe gebed deur jou lewe aan jou gemodelleer is nie.

Jy mag dalk opgegroei het met die opsê van eenvoudige gebede, of miskien is jou agtergrond meer liturgies. Sommige van julle het ouers gehad wat opregte gebede in julle huis gemodelleer het sedert nog voordat julle kon praat, en sommige van julle is eers baie later in julle lewens aan hierdie geestelike dissipline bekendgestel.

In my 42 jaar, het ek baie gebede tot God gehoor, maar daar is geen gebed meer kosbaar as die eerlike gebed van ‘n sondaar wat nederig sy groot behoefte om skoongewas te word, bely.

“Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid! Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde! Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë” Psalm 51:3-6

Solank as wat ons op hierdie aarde is, o hoe is ons sonde altyd voor ons.

Dis ‘n versoeking om ons gebede te modelleer volgens die wêreld waarin ons gedompel is – waar dit meer gemaklik is om skoonheid en sukses te bied, as wat dit is om te bieg oor ons gemors wat ons wegsteek in donker en verborge plekke. Ons het onsself geleer om ons Sondagsklere aan te trek en die mees bevorderlike en gefiltreerde dele van ons lewens te publiseer. Ons daag op, glimlag deur die pyn, en groet ander gelowiges met geselsies en die gebruiklike “Dit gaan baie goed“, wanneer daar in werklikheid allerlei euwel en onrus in ons verborge is.

“Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel; laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit! Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie! Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat U van ‘n mens verwag; dat die sondaars hulle tot U sal bekeer.” Psalm 51:9-15

Maar {Groei Deur Gebed} beteken baie meer as om die gepaste “asseblief en dankies” te sê. Dit gaan dieper as die geoefende, rymende, voel-goed woorde wat jy aflees van ‘n bladsy. Dit beteken dat hoe meer ons weet, ervaar en ons monde oopmaak om te kommunikeer met ‘n heilige God, hoe meer is ons bewus van presies hoe onwaardig ons is.

So kom, sondaars. Kom een en almal.

Dis nie nodig om meer daardie brawe gesig voor te hou nie.  Hy ken alreeds jou hart.

Dis nie nodig om voor te gee dat jy hierdie ding op jou eie kan aanvat nie. Hardloop na die enigste Een wat kan.

Herken die gewig van jou sonde en bely nederig jou groot behoefte om skoon gewas te word. Hy is getrou om ons te vergewe en te reinig.

Bid en loof die Een wat jou witter as sneeu gewas het… en vertel dan die wêreld dat daar niks is wat Jesus nie kan verlos nie.

Kom jy wat moeg en swaar belas is,
Verlore en verwoes deur die val;
As jy bly tot jy beter is,
Sal jy nooit kom nie.

{Come Ye Sinners – Joseph Hart, 1759}

“Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God.” ~ Psalm 51:19

As jy wag totdat jy beter is, dan sal jy nooit kom nie…

By Sy Voete,


*Kom ons Praat: Soos ons hierdie studie afsluit, deel EEN MANIER hoe God se Woord jou gehelp het om te groei deur gebed…

Vriendinne, ons is SO OPGEWONDE om ons volgende agt-weke studie wat Maart 21 begin aan te kondig.- sluit by ons aan soos ons deur die boek van Prediker gaan.Alles kom tot niks, tot niks.” So begin en eindig een van die moeilikste en uitdagende boeke van die Bybel. Met die eerste oogopslag, kan hierdie boek blyk om ‘n depressiewe lees te wees. Dit beklemtoon die leegheid van die lewe en die nietigheid van so baie goeie dinge wat ons ervaar in die wêreld. Maar ‘n versigtige lees sal jou wys dat die volle boodskap is God verhef en vreugde – induserende. In hierdie studie van die boek van Prediker sal ons vra betreffende die betekenis van die lewe ons lei tot Salomo se wyse gevolgtrekking: dat ten einde vir een om die betekenis, doel, en tevredenheid in die lewe te vind, moet hy of sy God ken. Om die Here te ken, Hom lief te hê , Hom vrees, Hom volg, en ons identiteit in Hom vind is wat ons bevry om die tydelike gawes van die lewe te geniet en om verby daardie gawes te kyk tot die ewige lewe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

Geen Bybelstudie is gevind nie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse