Jy Is Nie Genoeg Nie

Deur Andrea Howey | Julie 9, 2018 | Waarheid Oorwin

Jy is nie genoeg nie

“Jy is nie genoeg nie.” Daardie leuen het deur die jare baie variasies, nuanses en vorms aangeneem, maar dis dieselfde leuen wat van die begin van die Skepping af tot ons gefluister is deur die vyand. Dis ‘n leuen wat bedoel is om ons te weerhou daarvan om ‘n tree in geloof te gee om dié dinge te doen waarvoor God ons geroep en geskape het.

Soms is die leuen gekoppel aan skaamte oor ons verlede of ‘n deel van ons lewe waarin ons kwesbaar voel, of dit is gewortel in die vrees vir mislukking of dat ons op een of ander manier nie voldoende is nie. Soms kom dit wanneer ons onsself vergelyk met ander wat op die oog af floreer in die bediening, besigheid, verhoudings en die lewe in die algemeen, en ons voel ongekwalifiseerd, onvoorbereid en onbevoeg om die doel wat God vir ons het, te vervul.

Watter vorm hierdie leuen ookal aanneem, dit laat ons glo dat ons nie genoeg is nie.

Die waarheid is dat God ons nie sien as “nie genoeg nie.” Hy weet ons het beperkings en tekortkominge, dat ons nie volmaak is nie, maar wanneer Hy na ons kyk, sien Hy ons presies soos Hy ons geskape het. Hy het geweet wie Hy gaan kry toe Hy ons geroep het, omdat Hy ons met ‘n doel in gedagte geskape het. Efesiërs 2:10 sê: “Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Daar is geen tekortkoming in ons wat God nie gereed is om te vul en ons te bemagtig nie. Hy het ons vooraf voorberei met alles wat ons nodig sou hê om te doen waarvoor Hy ons geroep het.

Ek is lief vir die gedeeltes in Eksodus 3:1-14 en 4:1-12 waar God aan Moses vertel wat om te doen om die Israeliete uit die slawerny na vryheid te bring. Moses kon nie ophou om al sy tekortkominge aan God te noem nie – hy was bang, hy het nie gedink dat enigiemand hom ernstig sou opneem nie, hy het ongekwalifiseerd gevoel, hy het nie geweet hoe om te praat nie en het elke verskoning aan God gegee.

Ek voel dat ek myself ‘n bietjie met Moses kan vereenselwig. ‘n Paar jaar gelede is ek genooi vir ‘n onderhoud op ‘n podcast om ‘n gedeelte van my getuienis te deel. Ek het nog nooit so iets vantevore gedoen nie en om in die openbaar te praat was beslis nie op my lys van dinge wat ek graag wou doen nie. Nadat ek ‘n paar keer probeer het om daaruit te kom, het die Here dit duidelik gemaak dat dit iets was wat Hy oor my pad gebring het. So het ek ja gesê en die onderhoud gedoen.

Tot op daardie tydstip het ek geen vertroue in my vermoë gehad om twee samehangende gedagtes bymekaar te voeg nie en het ek meer as ‘n paar oomblikke van interne paniek ervaar en ek het probeer om daaruit te kom. Maar toe die onderhoud begin het, het ek gevind dat die Heilige Gees gee my die regte woorde gegee het om te sê en my gehelp het om my gedagtes te verwoord op ‘n manier wat ek geweet het, ek nie uit my eie kon doen nie. Ek het nie eensklaps ‘n goed opgeleide spreker geword nie, maar sy genade en salwing het op my gerus om te doen wat Hy my gevra het om te doen.

Dit is hoekom ek weet dat God dit bedoel het toe Hy in Exodus 4:11-12 met Moses gepraat het: “Wie het aan die mens ‘n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie Ek, die Here, nie? Gaan nou, Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê.”

Dit het baie min te doen met hoe genoeg of bekwaam of in staat ons op ons eie is, en alles te doen met God wat ons krag, vermoë en visie gee om te doen wat Hy ons geroep het om te doen. Hierdie waarheid verwerp enige argument wat probeer om die doel en roeping wat ons in Christus het, uit te kanselleer. God roep nie almal van ons om openbare sprekers te word nie. Maar daar is dinge waarvoor Hy elkeen van ons geroep het om te doen en waarin Hy belowe het om ons te leer en te lei.

Ek het ná daardie onderhoud geleer dat as God ons roep om iets te doen, Hy reeds al die gereedskap in ons hande gesit het, die woorde in ons mond en die hulpbronne in ons lewens om te doen wat Hy ons gevra het.

2 Korintiërs 12:9 sê: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.” As ons ons “nie genoeg” vir Hom gee, sal Hy MEER AS genoeg word deur ons.

Elke keer wanneer die vyand probeer om in te sluip met die leuen wat suggereer dat ons nie genoeg is nie, of dat ons nie het wat dit vat nie, kan ons weet dat God reeds uitdruklik verklaar het: “Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. (Jesaja 43:1). Jy is genoeg, en jy het wat nodig is (2 Petrus 1:3) as gevolg van my genade en my krag wat in jou werk (2 Korintiërs 12:9).

Dit is nie as gevolg van wie *ons* is op ons eie verdienste is nie, of waartoe ons in staat is op ons eie nie, maar as gevolg van die Gees van God wat in ons leef en aktief is, dat ons genoeg is – regverdig, geroep, gekwalifiseerd, gekies en geseënd – in sy oë.

Met liefde,

 

 

 

 

 

Week 3: Uitdaging

In jou joernaal, ‘post-it’-aantekeninge of selfs op jou Facebook- of Instagram-rekening, deel hoe God die leuens in jou lewe weerlê hierdie week. Byvoorbeeld, as jy hoor dat jy nooit sal verander nie, skryf hoe jy weet dit nie die Waarheid is nie. Skryf verse uit waaraan jy vasklou en hoe God hierdie leuens weerlê.

Week 3: Leesplan

Week 3: Memoriseervers

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse