Jesus, Seun van Dawid

Jesus, Seun van Dawid

Terria Moore

“Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham”

– Mattheus 1:1

Die geslagsregister van ons Here en Verlosser Jesus Christus is baie interessant. Dit speel ‘n sentrale rol in die Nuwe Testament en die Bybel as geheel.

Jesus het ‘n geslagsregister wat beide goddelik en menslik is. Dit is omdat Jesus ten volle God en ook ten volle mens is.

Ek sal dit weer herhaal. Jesus is 100% God en 100% mens – ten volle goddelik en ten volle mens.

Dit is ‘n baie moeilike konsep vir gelowiges om te begryp. Om Jesus se goddelikheid sowel as sy menslikheid te verstaan, is egter een van die fundamentele beginsels van die Christelike geloof.

Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan; jou troon sal altyd voortbestaan.

– 2 Samuel 7:16 (NIV)

Ons sien in Mattheus 1:1 dat Jesus die “Seun van Dawid” genoem word. Hoewel Dawid meer as 1 000 jaar voor Christus geleef het, het God ‘n belofte aan Dawid gemaak dat die Messias uit sy familielyn sou kom, wat Hy in die geboorte van Jesus vervul het.

“Seun van Dawid” met ‘n hoofletter S is ‘n titel wat gereserveer is vir slegs Een persoon wat ooit op die aarde gewandel het. Dit word slegs op Jesus van Nasaret toegepas. Deur Jesus as Seun van Dawid in die Bybel aan te spreek, demonstreer dit dat Jesus die langverwagte Messias is op wie daar vir lank gehoop is.

Matteus begin deur Jesus die Seun van Dawid te noem, wat Sy koninklike oorsprong aandui. Hy word ook die Seun van Abraham genoem, wat aandui dat Hy ‘n Israeliet was.

Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester.

– Die Openbaring 22:16

God het nie net belowe dat die Messias deur Dawid se familielyn sou kom nie, maar dat Hy ook vir ewig as die ewige en volmaakte Koning sou regeer.

Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal Ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom ‘n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my Naam ‘n huis bou, en Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan.

– 2 Samuel 7:12-13

Hierdie belofte het veroorsaak dat die mense daarna gehunker het om Dawid se Seun te sien, die Een wat vir ewig sou regeer.

Hoewel die volk Israel op soek was na ‘n oorwinnende krygsman om die Messias te wees, het God ‘n eenvoudige, nederige baba gestuur wat in wysheid sou groei en die komende koninkryk van God sou verkondig. Hy sou wonderwerke doen en diegene rondom Hom liefhê, selfs diegene wat die meeste verag en verwerp is.

Hy het gekom om die lewe te leef wat ons nie kon nie. Hy was niks soos wat Israel verwag het nie, maar ook nie sy geslagsregister nie.

God het van die mees onwaarskynlike en onvolmaakte mense gebruik om in die familielyn van die Verlosser te wees. Geslagsregisters wys vir ons dat God soewerein is in Sy doel en in die lewens van individue. Dit maak nie saak waardeur jy tans gaan nie, Hy is ook soewerein aan die werk in jou lewe.

Ek bid dat die Heilige Gees jou hart sal oopmaak vir die waarheid oor Jesus se geslagsregister en dat Hy jou steeds die passie en begeerte sal gee om meer van Hom te weet en te lees.

Vrede en genade vir julle,

Terria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse