Jesus, die Messias

Jesus, die Messias

Deur Crystal / 29 Maart 2021 / Markus

Daar is ‘n draad geweef van Genesis tot Openbaring wat Jesus perfek in die posisie geplaas het om die wêreld te laat weet wie Hy werklik is: die Messias. Ons weet van Jesus se wonderbaarlike geboorte. Ons het gesien hoe Johannes die Doper die weg voorberei het. Ons het sy wonderwerke en bediening gesien. Ons het gesien hoe profesieë vervul word en dat beloftes nagekom word. Wat volgende gebeur, lyk soos die einde – maar vriende, dit is nog maar net die begin!

Die tyd het aangebreek. Jesus het saam met sy dissipels in die bovertrek vergader, en terwyl hulle die brood gebreek en die beker rondgestuur het, het Hy vir hulle gesê om dit in die toekoms ook te bly doen, in herinnering aan Hom. Jesus het gedank toe hy die brood gebreek het, net soos ons dankie sê as ons onthou hoe sy liggaam vir ons gebreek is. Jesus het gedank toe Hy die wyn geskink en die beker rondgestuur het, en ons sê dankie as ons dink aan hoe sy bloed vir ons as ‘n ewige verbond uitgestort is.

Alhoewel die dissipels saam met Jesus geleef en gedien het, het hulle nog steeds probleme ondervind om presies te verstaan ​​wat op die punt staan ​​om te gebeur. Jesus se grootste daad van liefde en opoffering was op die punt om die wêreld te verander.

Jesus en die dissipels het na ‘n plek gegaan waar hulle kon bid, en Jesus het Petrus, Jakobus en Johannes gevra om waaksaam by Hom te bly terwyl Hy gaan bid. Jesus het sy hart uitgestort aan God, bereid om alles te doen wat Hom gevra is, maar ook oorweldigend bewus van alles wat op die punt was om te gebeur. Hy was op die punt om die sondes van die wêreld op sy skouers te neem, en nog steeds het Hy gebid dat God se wil – nie sy eie nie – sou geskied.

Wie is Jesus? Hy is die wonderbaarlike babaseuntjie, gebore uit die maagd Maria, beide Seun van God en Seun van die mens. Hy is die Messias, die Een wat gestuur word om vir ons te sterf sodat ons vir ewig by God kan lewe. Hy alleen is ons lof waardig, en Hy alleen kan ons van ons sondes red.

Ek en jy, ons is sondaars. Ons het Jesus nodig. Die offer wat Hy duisende jare gelede gemaak het, sy dood aan die kruis en sy opstanding – dit was nie net vir sy dissipels of die mense wat Hy tydens sy aardse bediening ontmoet het nie. Jesus het vir jou en vir my gesterf. Hy het jou so lief, dat terwyl Hy geweet het wat gaan gebeur, Hy dankie gesê het.

Daar is ‘n plek vir jou in die gesin van God. As jy Jesus nog nooit as jou Verlosser aangeneem het nie, is dit ‘n eer om jou uit te nooi om dit vandag saam met ons te doen. God het jou lief, maar ons sonde skei ons van Hom. Jesus het gesterf sodat ons lewe kon hê en die gevolge van ons sonde op Hom geneem, sodat ons die ewigheid by God kan deurbring. Die dood kon Jesus nie vashou nie, en drie dae na sy dood het Jesus weer opgestaan! Hy word herenig met God die Vader in die hemel, en berei ‘n plek voor vir almal wat in Hom glo.

 Jesus, ek weet dat redding nie gaan oor wat ek kan doen nie, maar oor geloof in wat U alreeds gedoen het. Ek bely dat ek ‘n sondaar is en ek vra om vergifnis. Ek vertrou en glo dat U die volle prys vir my sonde betaal het toe U aan die kruis gesterf het, en ek wil vir altyd by U wees. Ek het U lief, Here.

Liewe vriendin – as jy dit vandag saam met ons gebid het, laat ons dit dan weet sodat ons saam met jou kan fees vier! Daar is ‘n gemeenskap van vroue regoor die wêreld om hierdie reis saam met jou te stap, saam met jou te bid, jou aan te moedig en saam met jou deur middel van Sy Woord meer oor God te leer.

Week 6 Uitdaging:

Besin hierdie week oor Jesus se opoffering vir jou. Spandeer ekstra tyd in Markus 14:36-38, toe Jesus in Getsemane gebid het. Hoe kry sy dood nuwe betekenis vir jou persoonlike geloof wanneer jy lees oor hoe Jesus gevoel het voor sy verraad?

Week 6 Leesplan:


Week 6 Memoriseervers:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse