Interpretasie

Interpretasie

Deur Melissa / 31 Januarie 2020 / Nader tot God

Liewe vriende, gee jouself ‘n kloppie op die skouer! Ons het dit deur observasie gemaak en is gereed om na die volgende deel, interpretasie, oor te gaan.

Interpretasie is die plek waar ons wil bepaal wat die oorspronklike skrywer se bedoelde betekenis vir die oorspronklike gehoor was.

Ons moet nooit die vraag: ‘Wat beteken hierdie gedeelte vir my?’ vra nie.

Die Skrif is geskryf aan ‘n spesifieke gehoor, in ‘n spesifieke tyd en kultuur. Om die teologiese betekenis en beklemtoning van ‘n gegewe gedeelte akkuraat te bepaal, moet ons hierdie dinge in ag neem. Wat ons dink ‘n gedeelte vir ons ‘beteken’ is irrelevant en eerlikwaar gevaarlik. In interpretasie is ons doel om die teologiese waarheid van die Skrifgedeelte te bepaal. Dit is ‘n onveranderlike en tydlose waarheid wat op alle kulture en alle mense van toepassing is. Dit is tydens toepassing wat dit persoonlik raak: spesifieke toepassing van die waarheid van ‘n Skrifgedeelte kan verskillend lyk in verskillende kontekste. Dit voel miskien soos ‘n onbeduidende onderskeid, maar dit is ongelooflik belangrik.

Terwyl ons probeer om die bedoelde betekenis van die skrywer vir die oorspronklike gehoor te onderskei, moet ons die volgende in gedagte hou:

 1. Vermy die lees van ons huidige kultuur en omstandighede in die teks.
 2. Neem aan dat normale taal gebruik is; moenie na verborge betekenisse in die teks soek nie.
 3. Hou die algemene konteks en verhaal van die boek in gedagte.
 4. Laat duidelike gedeeltes toe om moeilike gedeeltes te verlig. Moenie probeer om ‘n duidelike gedeelte te herdefinieer deur ‘n moeilike teks te interpreteer nie.
 5. Ondersoek en verstaan ​​historiese en kulturele agtergrond.
 6. Soek moeilike woorde of frases op. 

Tydens die observasie wag ons om baie van die dinge op die lys hierbo te implementeer. Ons het nie die agtergrond van ‘n Skrifgedeelte nagevors nie en ons het nie moeilike woorde se betekenis opgesoek nie. Dit is nou die tyd om hierdie dinge te doen. Nadat ons die gedeelte noukeurig bestudeer het en die tyd geneem het om alles te verstaan ​​van wat die skrywer sê, gaan ons voort om enige vrae wat tydens die observasie ontstaan ​​het, te beantwoord. 

Ons gaan die volgende week spandeer om ekstra hulpbronne te ondersoek om vir interpretasie te gebruik. Laat ons nou eers ons bes doen om die volgende vrae oor vandag se SOAP-gedeelte, Matteus 24:35, te beantwoord: 

Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Interpretasie vrae:

 1. Wie is die spreker?
 2. Wie is die beoogde gehoor?
 3. Wat weet ons van die gehoor?
 4. In watter tydperiode het die gebeure plaasgevind?
 5. Watter kwessies word deur die spreker aangespreek?
 6. Word enige van die idees wat hier genoem word, elders in die Bybel herhaal? Indien wel, waar?
 7. Gee die spreker opdragte of word iets verbied in die teksgedeelte?
 8. Verduidelik die spreker waarom hy die gehoor beveel om iets te doen of nie?
 9. Hoe gee die omliggende verse insig in die betekenis van hierdie vers?
 10. Wat is die algehele konteks van die gedeelte waarin jy hierdie vers vind?

Onthou, om hierdie vrae te beantwoord, moet jy moontlik addisionele bronne gebruik, soos ‘n studie Bybel of ‘n kommentaar. Hierdie soort hulpbronne help ons om die kulturele en historiese konteks van ‘n Skrifgedeelte te bepaal. Jy kan ook omliggende Skrifgedeeltes en verse gebruik om jou te help om hierdie vrae te beantwoord.

Laat ons aanhou om na God te streef terwyl ons sy Woord bestudeer. Onthou, ons doel is nie om ‘n treffende slagspreuk of pragtige woorde van aanmoediging te kry nie. Ons uiteindelike doel met die bestudering van die Bybel is om God, sy karakter, sy hart, sy heiligheid en sy genade te leer ken. Mag ons vandag aangemoedig word en nie moeg word of moedeloos raak in hierdie wonderlike taak nie!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse