Hy Sien, Hy Ken, Hy Gee Om – Inleiding

Die Evangelie van Lukas bied ‘n unieke perspektief op Christus se lewe. Lukas het Jesus nie persoonlik ontmoet nie, en tog het hy Hom gevolg. Lukas was ‘n dokter, ‘n intellektuele persoon, wat geesdriftig was om alles oor Jesus met sy vriend Teofilus te deel. Lukas leer ons van die menslikheid van Jesus, die Seunskap van Jesus en die sorg, besorgdheid en krag van Jesus.

Hierdie Evangelie lig ‘n verskeidenheid gebeure uit Jesus se lewe uit. Die eerste twee hoofstukke beklemtoon die Ou Testamentiese beloftes van die komende Messias. Lukas 3:1—4:13 toon aan dat Jesus die Messias was en is. Verse 4:14—9:50 wys Jesus se krag, sy onderrig en die manier hoe Hy sorg vir diegene in nood. Die konflik tussen Jesus en die Joodse leiers is die hooffokus van die volgende deel (9:51—19:44), wanneer Lukas fokus op hoe ware dissipelskap lyk en wat dit kos om Jesus te volg. Die laaste gedeelte, 19:45—24:53, beskryf die Passie van Christus en die gebeure rondom sy dood en opstanding.

Lukas word aanvaar as die outeur van hierdie Evangelie. Lukas is enigste skrywer van ‘n Nuwe Testamentiese boek wat nie ‘n Jood is nie en hy het saam met Paulus op sommige van sy sendingsreise gegaan. Lukas is ook die skrywer van die boek Handelinge en dit word aangeneem dat hierdie twee boeke rondom dieselfde tyd geskryf is. Omdat Handelinge Paulus se gevangenisskap in Rome beskryf, bereken sommige geleerdes dat Handelinge na 62 n.C. geskryf is. Dit plaas die Evangelie van Lukas tussen 64 n.C. e 66 n.C.

Die Evangelie van Lukas moedig ons aan om God heelhartig lief te hê, as gevolg van die Evangelie se unieke beskrywing van Jesus se lewe en bediening. Lukas voorsien besonderhede oor Jesus se lewe wat ons toelaat om sy menslikheid en goddelikheid te sien en dit vertoon sy groot barmhartigheid vir sy mense, asook sy krag oor euwel. Ons sien ook hoe dit lyk om ‘n ware dissipel van Jesus te wees en Jesus se onophoudelike strewe na dié wat verlore is.

Die Evangelie van Lukas moedig ons aan om God heelhartig lief te hê, as gevolg van die Evangelie se unieke beskrywing van Jesus se lewe en bediening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse