Hou Moed

Hou Moed

Deur Ebos / 31 Julie 2020 / In Sy Krag

Die rusie het so hewig geword dat die kommandant bang was dat hulle Paulus uitmekaar sou skeur. Daarom het die kommandant sy soldate beveel om hom tussen hulle te gaan uithaal en terug te bring na die kaserne toe. Daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê: “Hou moed! Hier in Jerusalem het jy vir My getuig. So moet jy dit in Rome ook nog doen.”  – Handelinge 23:10-11

Een van die Skrifgedeeltes wat my na aan die hart lê vir situasies soos die een waarin Paulus hom in Handelinge 23 bevind het, is Matteus 28:18-20:

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Ek kan my voorstel dat Paulus daar in die koue, donker sel benoud en senuweeagtig, en dalk nog honger ook moes gevoel het terwyl hy gewonder het wat met hom gaan gebeur. Die Sanhedrin was verdeeld. Hulle het geweier om na Paulus te luister en party van die Jode het beplan om hom dood te maak. Paulus sou blykbaar in Rome doodgemaak word en sy planne om Christus se boodskap in Rome en verder te gaan versprei, sou dalk nooit realiseer nie. Ek weet hoe dit voel om vir iemand se redding te bid en dan lyk dit of hulle van God af wegloop. Dit voel so frustrerend, asof my gebede nie beantwoord word nie.

Op hierdie kritieke tydstip het God aan Paulus verskyn en hom verseker dat hy nog steeds van die evangelie in Rome sou getuig.

Die belofte van God se teenwoordigheid en hulp is vandag vir ons nog net so waar, en dit gee ons die krag om ‘n lewende getuie van Christus te wees vir almal om te sien. Hou aan om te bid vir die redding van daardie vriend of vriendin of familielid; hou aan om te bid dat meer mense die evangelie sal hoor. Die Here het self beloof dat hy ons nooit sal verlaat of in die steek laat terwyl ons aanhou doen wat Hy in ons hart en in ons hande geplaas het nie.

Die Bybel vermeld dat die Here nog drie keer aan Paulus verskyn het om hom gerus te stel. Onthou vandag se vers elke keer as jy ontmoedig voel as jy die evangelie verkondig, en skep moed.

Hemelse Vader, dankie vir die geskenk van U volgehoue teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid dat ons harte standvastig in U sal bly en vir die moed om, waar ons ook al gaan, in watter hoedanigheid ook al, met vrymoedigheid die evangelie te verkondig. In Jesus se naam, amen.

Ebos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse