Hoe Is Jou Gehoor

 

Deur Jen | Julie 21, 2017

Ek dink as iemand aan Tomas kaartjies probeer verkoop het vir ‘n tyddeel, sou hy skepties gewees het. Dit blyk asof Tomas se persoonlikheid van so ‘n aard was dat hy meer nadenkend, en met tye, twyfelend was. Ek kan my indink dat Tomas stil was, dinge versigtig ingeneem het en dinge deurdink het. Natuurlik weet ek nie of dit is hoe hy was nie, maar ons weet dat hy getwyfel het. En somtyds het hy God betwyfel.

Natuurlik is hy nie die enigste een nie. Ons betwyfel almal vir God, en baie kere weet ons nie eers dat ons dit doen nie. Dit is veral waar in terme van God se goedheid en voorsiening. Sommige mense wonder of God werklik ten goede vir hulle werk. Ander vrees dat Hy nie in hulle behoeftes sal voorsien nie. Sommige dink dat Hy hulle vergeet het. Ander glo selfs somtyds dat God net in hulle lewens is om hulle seer te maak. Almal van ons sukkel met tye om te glo. Dit blyk asof twyfel ‘n deel is van geloof aan hierdie kant van die opstanding.

Hoe verander ons? Hoe veg ons teen twyfel en versterk ons ons geloof?

Paulus vertel ons in Romeine dat geloof kom deur die Woord van die Here te hoor. Daar is verskillende maniere hoe ons God se Woord “hoor,” maar elkeen van hulle versterk ons geloof.

  1. Ons hoor deur te lees.

As Christene, weet ons dat ons geestelike lewe baie afhanklik is van ons inname van God se Woord. Dit is hoekom die Skrifgedeeltes vergelyk word met brood. Dit laat ons groei en dit hou ons sterk. Dit help ons om nie geestelik siek of geestelik armoedig te word nie. Elke keer as jy jou Bybel oopmaak en ‘n deel daarvan lees, voed jy jou siel. Wanneer jy die Bybel lees, hoor jy God wat met jou praat, en jou geloof groei.

  1. Ons hoor deur te luister na die Woord wat gepreek word.

Alhoewel dit baie belangrik is om persoonlike tyd in die Bybel deur te bring, moet ons ook die Woord hoor as dit gepreek word. Dit was vir so lank as wat ons kan onthou hoe God se mense dit gedoen het. Die mense van God het beide in die Ou Testament en die Nuwe Testament saamgekom om te hoor hoe die Woord gelees en verduidelik word. Ons verse in Romeine 10 is baie duidelik hieroor. “Die geoof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.”

Ons moet seker maak dat ons na kerke gaan wat Bybels suiwer is en wie se leiers die Woord hoër ag as interessante stories en vermaaklike staaltjies; wie se preke gevul is met behoorlike en duidelike verduideliking van die teks, en wat ons help om die praktiese bedoelings te sien, en ons na Christus self wys. Terwyl stories pret is en miskien selfs snaaks is, is dit net die Woord van God wat ons geloof verander, aanmoedig en laat groei.

  1. Ons leer deur Jesus te bestudeer.

Ek weet dit klink vreemd, maar Johannes vertel vir ons dat die Woord van die begin af daar was, en dat die Woord by God was en dat die Woord self God was (Johannes 1:1). Dan vind ons uit dat hierdie “Woord” dieselfde Woord is wat waardeur die hele wêreld tot stand gekom het. Toe die tyd reg was, het die “Woord” vlees geword (Johannes 1:14), en Hy het die naam Jesus gekry.

Hoe goed ken jy hierdie Woord? En ek bedoel nie net die groot gebeurtenisse in Sy lewe nie. Weet jy wat ons verkry deur Sy lewe? Deur Sy dood? Deur Sy opstanding? Weet jy hoe Sy doop gewys het na Sy dood? Hoe Sy versoeking Hom voorberei het om met Sy mense empatie te hê?

Luister jy goed wanneer jy jou Bybel lees of wanneer jy ‘n preek hoor? Of luister jy na die maklike woorde, en verwerp jy die moeilike woorde?

Geloof groei wanneer ons alles wat aan ons gegee is in die Skrif, hoor en ontvang, deur onsself te verdiep in die bestudering van Jesus, deur die harde waarhede wat Jesus geproklameer het te aanvaar, en deur te rus in die goeie nuus van Sy vergifnis en regverdigheid.

Tomas het getwyfel, maar toe sy oë oopgemaak is vir wie Jesus was, het sy twyfel verander na geloof. Geloof gee dapperheid, en vir Tomas het dit beteken dat hy sy lewe gegee het vir die goeie nuus van Jesus. Wees bemoedig! Tomas was nie ‘n super Christen nie. Hy was ‘n normale man wat getransformeer was deur die krag van Jesus deur geloof. Jy en ek kan net so getransformeer word, maar ons moet die “Woord van God” hoor.

Kyk na Jesus,

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verwante Bybelstudie

KRY BLOG-UPDATES

Mees onlangse